VCS2 catalogue of compact radio sources

1
Cal IVS Name J2000 name J2000.0 coordinates Errors in coordinates Numb. obs. Sol. type VLBA flux Jy CLEAN Map ps Rad Plot ps CLEAN Map fits UV Data fits
      Right ascension Declination Err. alpha mas Err. delta mas Corr     Total Unres        
c 2357-326 J0000-3221 00:00:20.399944 -32:21:01.23361 0.628 1.005 0.012 40   X/S X:  0.14
S:  0.48
X:  0.08
S:  0.36
X:   J0000-3221_X_map.ps
S:   J0000-3221_S_map.ps
X:   J0000-3221_X_rad.ps
S:   J0000-3221_S_rad.ps
X:   J0000-3221_X_map.fits
S:   J0000-3221_S_map.fits
X:   J0000-3221_X_vis.fits
S:   J0000-3221_S_vis.fits
c 2358+605 J0001+6051 00:01:07.099581 +60:51:22.80342 4.797 3.593 -0.104 11   X/S X:  0.08
S:  0.16
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J0001+6051_X_map.ps
S:   J0001+6051_S_map.ps
X:   J0001+6051_X_rad.ps
S:   J0001+6051_S_rad.ps
X:   J0001+6051_X_map.fits
S:   J0001+6051_S_map.fits
X:   J0001+6051_X_vis.fits
S:   J0001+6051_S_vis.fits
c 0002+200 J0004+2019 00:04:35.758311 +20:19:42.31691 0.325 0.569 0.102 68   X/S X:  0.25
S:  0.20
X:  n/a 
S:  0.20
X:   J0004+2019_X_map.ps
S:   J0004+2019_S_map.ps
X:   J0004+2019_X_rad.ps
S:   J0004+2019_S_rad.ps
X:   J0004+2019_X_map.fits
S:   J0004+2019_S_map.fits
X:   J0004+2019_X_vis.fits
S:   J0004+2019_S_vis.fits
- 0002-350 J0005-3445 00:05:05.925103 -34:45:49.64140 3.162 7.585 0.683 19   X X:  0.06
S:  0.07
X:  0.06
S:  0.06
X:   J0005-3445_X_map.ps
S:   J0005-3445_S_map.ps
X:   J0005-3445_X_rad.ps
S:   J0005-3445_S_rad.ps
X:   J0005-3445_X_map.fits
S:   J0005-3445_S_map.fits
X:   J0005-3445_X_vis.fits
S:   J0005-3445_S_vis.fits
c 0003-302 J0006-2955 00:06:01.123260 -29:55:50.09732 2.953 5.543 0.856 16   X/S X: <0.06
S:  0.10
X:  n/a 
S:  0.06
X:   J0006-2955_X_map.ps
S:   J0006-2955_S_map.ps
X:   J0006-2955_X_rad.ps
S:   J0006-2955_S_rad.ps
X:   J0006-2955_X_map.fits
S:   J0006-2955_S_map.fits
X:   J0006-2955_X_vis.fits
S:   J0006-2955_S_vis.fits
c 0005+114 J0008+1144 00:08:00.838331 +11:44:00.77402 0.957 1.128 -0.148 40   X/S X:  0.09
S:  0.14
X:  n/a 
S:  0.09
X:   J0008+1144_X_map.ps
S:   J0008+1144_S_map.ps
X:   J0008+1144_X_rad.ps
S:   J0008+1144_S_rad.ps
X:   J0008+1144_X_map.fits
S:   J0008+1144_S_map.fits
X:   J0008+1144_X_vis.fits
S:   J0008+1144_S_vis.fits
c 0006+061 J0009+0628 00:09:03.931873 +06:28:21.23931 0.361 0.462 0.220 72   X/S X:  0.23
S:  0.18
X:  0.17
S:  0.12
X:   J0009+0628_X_map.ps
S:   J0009+0628_S_map.ps
X:   J0009+0628_X_rad.ps
S:   J0009+0628_S_rad.ps
X:   J0009+0628_X_map.fits
S:   J0009+0628_S_map.fits
X:   J0009+0628_X_vis.fits
S:   J0009+0628_S_vis.fits
- 0007+205 J0010+2047 00:10:28.743124 +20:47:49.78861 1.243 1.465 -0.378 31   X X: <0.06
S: <0.06
X: <0.06
S:  n/a 
X:   J0010+2047_X_map.ps
S:   J0010+2047_S_map.ps
X:   J0010+2047_X_rad.ps
S:   J0010+2047_S_rad.ps
X:   J0010+2047_X_map.fits
S:   J0010+2047_S_map.fits
X:   J0010+2047_X_vis.fits
S:   J0010+2047_S_vis.fits
- 0008-311 J0010-3054 00:10:34.910525 -30:54:15.27721 15.877 41.518 0.925  X X:  0.11
S:  0.12
X:  0.07
S: <0.06
X:   J0010-3054_X_map.ps
S:   J0010-3054_S_map.ps
X:   J0010-3054_X_rad.ps
S:   J0010-3054_S_rad.ps
X:   J0010-3054_X_map.fits
S:   J0010-3054_S_map.fits
X:   J0010-3054_X_vis.fits
S:   J0010-3054_S_vis.fits
c 0008-307 J0010-3027 00:10:35.742404 -30:27:47.41523 2.212 4.319 0.786 17   X/S X:  0.11
S:  0.12
X:  0.07
S: <0.06
X:   J0010-3027_X_map.ps
S:   J0010-3027_S_map.ps
X:   J0010-3027_X_rad.ps
S:   J0010-3027_S_rad.ps
X:   J0010-3027_X_map.fits
S:   J0010-3027_S_map.fits
X:   J0010-3027_X_vis.fits
S:   J0010-3027_S_vis.fits
- 0008-421 J0010-4153 00:10:52.517722 -41:53:10.77901 3.684 12.398 0.529 14   X/S X: <0.06
S:  0.72
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J0010-4153_X_map.ps
S:   J0010-4153_S_map.ps
X:   J0010-4153_X_rad.ps
S:   J0010-4153_S_rad.ps
X:   J0010-4153_X_map.fits
S:   J0010-4153_S_map.fits
X:   J0010-4153_X_vis.fits
S:   J0010-4153_S_vis.fits
c 0010-401 J0012-3954 00:12:59.909843 -39:54:26.05510 0.517 0.859 0.024 43   X/S X:  1.15
S:  1.03
X:  n/a 
S:  0.54
X:   J0012-3954_X_map.ps
S:   J0012-3954_S_map.ps
X:   J0012-3954_X_rad.ps
S:   J0012-3954_S_rad.ps
X:   J0012-3954_X_map.fits
S:   J0012-3954_S_map.fits
X:   J0012-3954_X_vis.fits
S:   J0012-3954_S_vis.fits
c 0012+610 J0014+6117 00:14:48.792159 +61:17:43.54176 1.526 0.822 0.493 18   X/S X:  0.26
S:  0.16
X:  0.18
S: <0.06
X:   J0014+6117_X_map.ps
S:   J0014+6117_S_map.ps
X:   J0014+6117_X_rad.ps
S:   J0014+6117_S_rad.ps
X:   J0014+6117_X_map.fits
S:   J0014+6117_S_map.fits
X:   J0014+6117_X_vis.fits
S:   J0014+6117_S_vis.fits
c 0017-307 J0019-3031 00:19:42.675327 -30:31:19.34928 0.496 0.800 0.154 47   X/S X:  0.16
S:  0.25
X:  0.12
S:  0.20
X:   J0019-3031_X_map.ps
S:   J0019-3031_S_map.ps
X:   J0019-3031_X_rad.ps
S:   J0019-3031_S_rad.ps
X:   J0019-3031_X_map.fits
S:   J0019-3031_S_map.fits
X:   J0019-3031_X_vis.fits
S:   J0019-3031_S_vis.fits
c 0021+243 J0024+2439 00:24:27.330544 +24:39:26.22973 0.354 0.620 0.056 69   X/S X:  0.10
S:  0.17
X:  0.06
S:  0.10
X:   J0024+2439_X_map.ps
S:   J0024+2439_S_map.ps
X:   J0024+2439_X_rad.ps
S:   J0024+2439_S_rad.ps
X:   J0024+2439_X_map.fits
S:   J0024+2439_S_map.fits
X:   J0024+2439_X_vis.fits
S:   J0024+2439_S_vis.fits
- 0022-423 J0024-4202 00:24:42.989202 -42:02:03.93706 2.525 9.608 -0.111 17   X/S X:  0.43
S:  1.56
X:  0.11
S:  0.84
X:   J0024-4202_X_map.ps
S:   J0024-4202_S_map.ps
X:   J0024-4202_X_rad.ps
S:   J0024-4202_S_rad.ps
X:   J0024-4202_X_map.fits
S:   J0024-4202_S_map.fits
X:   J0024-4202_X_vis.fits
S:   J0024-4202_S_vis.fits
c 0023-263 J0025-2602 00:25:49.156254 -26:02:12.61672 1.061 1.932 0.419 28   X/S X:  0.18
S:  0.84
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0025-2602_X_map.ps
S:   J0025-2602_S_map.ps
X:   J0025-2602_X_rad.ps
S:   J0025-2602_S_rad.ps
X:   J0025-2602_X_map.fits
S:   J0025-2602_S_map.fits
X:   J0025-2602_X_vis.fits
S:   J0025-2602_S_vis.fits
- 0023-354 J0026-3512 00:26:16.387100 -35:12:48.77956 2.952 7.328 0.301 49   X X:  0.17
S: <0.06
X:  0.17
S:  n/a 
X:   J0026-3512_X_map.ps
S:   J0026-3512_S_map.ps
X:   J0026-3512_X_rad.ps
S:   J0026-3512_S_rad.ps
X:   J0026-3512_X_map.fits
S:   J0026-3512_S_map.fits
X:   J0026-3512_X_vis.fits
S:   J0026-3512_S_vis.fits
c 0024+092 J0027+0929 00:27:05.793667 +09:29:57.76293 0.803 0.929 0.338 28   X/S X:  0.11
S:  0.11
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J0027+0929_X_map.ps
S:   J0027+0929_S_map.ps
X:   J0027+0929_X_rad.ps
S:   J0027+0929_S_rad.ps
X:   J0027+0929_X_map.fits
S:   J0027+0929_S_map.fits
X:   J0027+0929_X_vis.fits
S:   J0027+0929_S_vis.fits
- 0028-396 J0031-3922 00:31:24.331665 -39:22:49.38572 28.042 52.419 0.886  X/S X: <0.06
S: <0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0031-3922_X_map.ps
S:   J0031-3922_S_map.ps
X:   J0031-3922_X_rad.ps
S:   J0031-3922_S_rad.ps
X:   J0031-3922_X_map.fits
S:   J0031-3922_S_map.fits
X:   J0031-3922_X_vis.fits
S:   J0031-3922_S_vis.fits
c 0033+142 J0036+1434 00:36:35.109099 +14:34:03.61969 0.564 0.805 -0.216 46   X/S X:  0.15
S:  0.12
X:  0.13
S: <0.06
X:   J0036+1434_X_map.ps
S:   J0036+1434_S_map.ps
X:   J0036+1434_X_rad.ps
S:   J0036+1434_S_rad.ps
X:   J0036+1434_X_map.fits
S:   J0036+1434_S_map.fits
X:   J0036+1434_X_vis.fits
S:   J0036+1434_S_vis.fits
c 0037-329 J0040-3243 00:40:17.540726 -32:43:27.82428 1.389 2.166 -0.325 19   X/S X:  0.10
S:  0.11
X:  0.08
S:  0.08
X:   J0040-3243_X_map.ps
S:   J0040-3243_S_map.ps
X:   J0040-3243_X_rad.ps
S:   J0040-3243_S_rad.ps
X:   J0040-3243_X_map.fits
S:   J0040-3243_S_map.fits
X:   J0040-3243_X_vis.fits
S:   J0040-3243_S_vis.fits
- 0038-326 J0040-3225 00:40:30.654927 -32:25:20.33614 6.143 16.785 0.622  X/S X:  0.10
S:  0.11
X:  0.08
S:  0.08
X:   J0040-3225_X_map.ps
S:   J0040-3225_S_map.ps
X:   J0040-3225_X_rad.ps
S:   J0040-3225_S_rad.ps
X:   J0040-3225_X_map.fits
S:   J0040-3225_S_map.fits
X:   J0040-3225_X_vis.fits
S:   J0040-3225_S_vis.fits
- 0043-392 J0045-3900 00:45:30.509242 -39:00:02.90505 4.488 9.688 0.838 15   X X: <0.06
S:  0.11
X: <0.06
S:  0.12
X:   J0045-3900_X_map.ps
S:   J0045-3900_S_map.ps
X:   J0045-3900_X_rad.ps
S:   J0045-3900_S_rad.ps
X:   J0045-3900_X_map.fits
S:   J0045-3900_S_map.fits
X:   J0045-3900_X_vis.fits
S:   J0045-3900_S_vis.fits
- 0046-315 J0049-3116 00:49:22.900725 -31:16:27.32007 4.757 14.211 0.736 10   X/S X:  0.07
S:  0.12
X:  0.08
S:  0.09
X:   J0049-3116_X_map.ps
S:   J0049-3116_S_map.ps
X:   J0049-3116_X_rad.ps
S:   J0049-3116_S_rad.ps
X:   J0049-3116_X_map.fits
S:   J0049-3116_S_map.fits
X:   J0049-3116_X_vis.fits
S:   J0049-3116_S_vis.fits
c 0048-427 J0051-4226 00:51:09.501811 -42:26:33.29157 0.581 1.002 -0.015 36   X/S X:  0.39
S:  0.85
X:  0.32
S:  0.76
X:   J0051-4226_X_map.ps
S:   J0051-4226_S_map.ps
X:   J0051-4226_X_rad.ps
S:   J0051-4226_S_rad.ps
X:   J0051-4226_X_map.fits
S:   J0051-4226_S_map.fits
X:   J0051-4226_X_vis.fits
S:   J0051-4226_S_vis.fits
c 0055-328 J0058-3234 00:58:02.230305 -32:34:20.74677 1.337 3.431 -0.476 20   X/S X: <0.06
S:  0.13
X: <0.06
S:  0.09
X:   J0058-3234_X_map.ps
S:   J0058-3234_S_map.ps
X:   J0058-3234_X_rad.ps
S:   J0058-3234_S_rad.ps
X:   J0058-3234_X_map.fits
S:   J0058-3234_S_map.fits
X:   J0058-3234_X_vis.fits
S:   J0058-3234_S_vis.fits
- 0055-340 J0058-3347 00:58:15.641842 -33:47:57.48851 6.583 20.035 0.699  X X: <0.06
S:  0.07
X: <0.06
S:  n/a 
X:   J0058-3347_X_map.ps
S:   J0058-3347_S_map.ps
X:   J0058-3347_X_rad.ps
S:   J0058-3347_S_rad.ps
X:   J0058-3347_X_map.fits
S:   J0058-3347_S_map.fits
X:   J0058-3347_X_vis.fits
S:   J0058-3347_S_vis.fits
c 0056+579 J0059+5812 00:59:52.209005 +58:12:23.68341 0.987 0.606 0.242 39   X/S X:  0.13
S:  0.14
X:  0.09
S:  0.06
X:   J0059+5812_X_map.ps
S:   J0059+5812_S_map.ps
X:   J0059+5812_X_rad.ps
S:   J0059+5812_S_rad.ps
X:   J0059+5812_X_map.fits
S:   J0059+5812_S_map.fits
X:   J0059+5812_X_vis.fits
S:   J0059+5812_S_vis.fits
- 0057-338 J0100-3337 01:00:09.387672 -33:37:32.02342 47.313 98.338 0.988  X X: <0.06
S:  0.09
X: <0.06
S:  0.09
X:   J0100-3337_X_map.ps
S:   J0100-3337_S_map.ps
X:   J0100-3337_X_rad.ps
S:   J0100-3337_S_rad.ps
X:   J0100-3337_X_map.fits
S:   J0100-3337_S_map.fits
X:   J0100-3337_X_vis.fits
S:   J0100-3337_S_vis.fits
c 0106+612 J0109+6133 01:09:46.344382 +61:33:30.45575 0.806 0.428 -0.141 60   X/S X:  0.48
S:  0.30
X:  0.47
S:  0.17
X:   J0109+6133_X_map.ps
S:   J0109+6133_S_map.ps
X:   J0109+6133_X_rad.ps
S:   J0109+6133_S_rad.ps
X:   J0109+6133_X_map.fits
S:   J0109+6133_S_map.fits
X:   J0109+6133_X_vis.fits
S:   J0109+6133_S_vis.fits
- 0107+562 J0110+5632 01:10:57.552004 +56:32:16.98195 53.180 177.957 0.713  X/S X: <0.06
S:  0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0110+5632_X_map.ps
S:   J0110+5632_S_map.ps
X:   J0110+5632_X_rad.ps
S:   J0110+5632_S_rad.ps
X:   J0110+5632_X_map.fits
S:   J0110+5632_S_map.fits
X:   J0110+5632_X_vis.fits
S:   J0110+5632_S_vis.fits
c 0116+082 J0119+0829 01:19:01.274373 +08:29:54.69253 1.037 1.798 -0.394 15   X/S X:  0.13
S:  0.32
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0119+0829_X_map.ps
S:   J0119+0829_S_map.ps
X:   J0119+0829_X_rad.ps
S:   J0119+0829_S_rad.ps
X:   J0119+0829_X_map.fits
S:   J0119+0829_S_map.fits
X:   J0119+0829_X_vis.fits
S:   J0119+0829_S_vis.fits
c 0118-272 J0120-2701 01:20:31.663324 -27:01:24.65215 0.399 0.960 -0.018 48   X/S X:  0.29
S:  0.60
X:  0.15
S:  0.20
X:   J0120-2701_X_map.ps
S:   J0120-2701_S_map.ps
X:   J0120-2701_X_rad.ps
S:   J0120-2701_S_rad.ps
X:   J0120-2701_X_map.fits
S:   J0120-2701_S_map.fits
X:   J0120-2701_X_vis.fits
S:   J0120-2701_S_vis.fits
- 0122-345 J0124-3416 01:24:21.459427 -34:16:21.44673 3.533 10.737 0.949 17   X/S X:  0.08
S:  0.16
X: <0.06
S:  0.11
X:   J0124-3416_X_map.ps
S:   J0124-3416_S_map.ps
X:   J0124-3416_X_rad.ps
S:   J0124-3416_S_rad.ps
X:   J0124-3416_X_map.fits
S:   J0124-3416_S_map.fits
X:   J0124-3416_X_vis.fits
S:   J0124-3416_S_vis.fits
c 0132-389 J0134-3843 01:34:32.030070 -38:43:33.38199 0.711 1.221 -0.121 28   X/S X:  0.19
S:  0.35
X:  0.19
S:  0.07
X:   J0134-3843_X_map.ps
S:   J0134-3843_S_map.ps
X:   J0134-3843_X_rad.ps
S:   J0134-3843_S_rad.ps
X:   J0134-3843_X_map.fits
S:   J0134-3843_S_map.fits
X:   J0134-3843_X_vis.fits
S:   J0134-3843_S_vis.fits
- 0132-097 J0134-0931 01:34:35.666843 -09:31:02.87336 1.806 2.820 0.645 16   X X:  0.14
S:  0.20
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0134-0931_X_map.ps
S:   J0134-0931_S_map.ps
X:   J0134-0931_X_rad.ps
S:   J0134-0931_S_rad.ps
X:   J0134-0931_X_map.fits
S:   J0134-0931_S_map.fits
X:   J0134-0931_X_vis.fits
S:   J0134-0931_S_vis.fits
c 0137+635 J0140+6346 01:40:43.077957 +63:46:06.89155 3.441 0.764 0.160 16   X/S X:  0.21
S:  0.32
X:  n/a 
S:  0.06
X:   J0140+6346_X_map.ps
S:   J0140+6346_S_map.ps
X:   J0140+6346_X_rad.ps
S:   J0140+6346_S_rad.ps
X:   J0140+6346_X_map.fits
S:   J0140+6346_S_map.fits
X:   J0140+6346_X_vis.fits
S:   J0140+6346_S_vis.fits
c 0140-322 J0143-3200 01:43:10.131527 -32:00:56.65090 0.529 0.875 -0.172 31   X/S X:  0.20
S:  0.14
X:  0.18
S:  0.14
X:   J0143-3200_X_map.ps
S:   J0143-3200_S_map.ps
X:   J0143-3200_X_rad.ps
S:   J0143-3200_S_rad.ps
X:   J0143-3200_X_map.fits
S:   J0143-3200_S_map.fits
X:   J0143-3200_X_vis.fits
S:   J0143-3200_S_vis.fits
- 0142-398 J0144-3938 01:44:54.093455 -39:38:10.50636 3.294 7.640 -0.080 17   X X:  0.10
S:  0.09
X:  0.09
S:  0.09
X:   J0144-3938_X_map.ps
S:   J0144-3938_S_map.ps
X:   J0144-3938_X_rad.ps
S:   J0144-3938_S_rad.ps
X:   J0144-3938_X_map.fits
S:   J0144-3938_S_map.fits
X:   J0144-3938_X_vis.fits
S:   J0144-3938_S_vis.fits
c 0149-348 J0151-3435 01:51:23.489095 -34:35:13.87638 0.622 1.101 0.085 35   X/S X:  0.11
S:  0.16
X:  0.11
S:  0.14
X:   J0151-3435_X_map.ps
S:   J0151-3435_S_map.ps
X:   J0151-3435_X_rad.ps
S:   J0151-3435_S_rad.ps
X:   J0151-3435_X_map.fits
S:   J0151-3435_S_map.fits
X:   J0151-3435_X_vis.fits
S:   J0151-3435_S_vis.fits
c 0150-334 J0153-3310 01:53:10.121671 -33:10:25.85708 1.038 2.787 0.041 24   X/S X:  0.28
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0153-3310_X_map.ps
S:   n/a
X:   J0153-3310_X_rad.ps
S:   n/a
X:   J0153-3310_X_map.fits
S:   n/a
X:   J0153-3310_X_vis.fits
S:   n/a
c 0153-410 J0155-4048 01:55:37.059261 -40:48:42.34782 2.225 7.478 0.376 15   X/S X:  0.27
S:  0.88
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0155-4048_X_map.ps
S:   J0155-4048_S_map.ps
X:   J0155-4048_X_rad.ps
S:   J0155-4048_S_rad.ps
X:   J0155-4048_X_map.fits
S:   J0155-4048_S_map.fits
X:   J0155-4048_X_vis.fits
S:   J0155-4048_S_vis.fits
- 0203-349 J0205-3444 02:05:55.509722 -34:44:09.18041 5.075 13.925 0.663 10   X/S X:  0.09
S:  0.16
X: <0.06
S:  0.06
X:   J0205-3444_X_map.ps
S:   J0205-3444_S_map.ps
X:   J0205-3444_X_rad.ps
S:   J0205-3444_S_rad.ps
X:   J0205-3444_X_map.fits
S:   J0205-3444_S_map.fits
X:   J0205-3444_X_vis.fits
S:   J0205-3444_S_vis.fits
c 0203+625 J0207+6246 02:07:03.016680 +62:46:12.06742 0.729 0.451 0.530 67   X/S X:  0.50
S:  1.56
X:  0.15
S:  0.51
X:   J0207+6246_X_map.ps
S:   J0207+6246_S_map.ps
X:   J0207+6246_X_rad.ps
S:   J0207+6246_S_rad.ps
X:   J0207+6246_X_map.fits
S:   J0207+6246_S_map.fits
X:   J0207+6246_X_vis.fits
S:   J0207+6246_S_vis.fits
- 0205-391 J0207-3857 02:07:15.608915 -38:57:03.06350 4.827 9.708 0.966 14   X X: <0.06
S:  0.06
X:  0.11
S:  0.12
X:   J0207-3857_X_map.ps
S:   J0207-3857_S_map.ps
X:   J0207-3857_X_rad.ps
S:   J0207-3857_S_rad.ps
X:   J0207-3857_X_map.fits
S:   J0207-3857_S_map.fits
X:   J0207-3857_X_vis.fits
S:   J0207-3857_S_vis.fits
c 0205+643 J0209+6437 02:09:35.988074 +64:37:25.77000 1.219 0.635 0.445 60   X/S X:  0.17
S:  0.19
X:  0.06
S:  0.14
X:   J0209+6437_X_map.ps
S:   J0209+6437_S_map.ps
X:   J0209+6437_X_rad.ps
S:   J0209+6437_S_rad.ps
X:   J0209+6437_X_map.fits
S:   J0209+6437_S_map.fits
X:   J0209+6437_X_vis.fits
S:   J0209+6437_S_vis.fits
c 0205+722 J0209+7229 02:09:51.790399 +72:29:26.66940 0.970 0.436 0.496 89   X/S X:  0.47
S:  0.51
X:  0.20
S:  0.36
X:   J0209+7229_X_map.ps
S:   J0209+7229_S_map.ps
X:   J0209+7229_X_rad.ps
S:   J0209+7229_S_rad.ps
X:   J0209+7229_X_map.fits
S:   J0209+7229_S_map.fits
X:   J0209+7229_X_vis.fits
S:   J0209+7229_S_vis.fits
c 0214-330 J0216-3247 02:16:48.185399 -32:47:40.85033 0.509 0.852 -0.066 43   X/S X:  0.21
S:  0.20
X:  0.20
S:  0.18
X:   J0216-3247_X_map.ps
S:   J0216-3247_S_map.ps
X:   J0216-3247_X_rad.ps
S:   J0216-3247_S_rad.ps
X:   J0216-3247_X_map.fits
S:   J0216-3247_S_map.fits
X:   J0216-3247_X_vis.fits
S:   J0216-3247_S_vis.fits
- 0219+628 J0223+6307 02:23:29.607597 +63:07:17.30712 23.225 4.628 0.719  X X: <0.06
S:  0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0223+6307_X_map.ps
S:   J0223+6307_S_map.ps
X:   J0223+6307_X_rad.ps
S:   J0223+6307_S_rad.ps
X:   J0223+6307_X_map.fits
S:   J0223+6307_S_map.fits
X:   J0223+6307_X_vis.fits
S:   J0223+6307_S_vis.fits
c 0225-306 J0227-3026 02:27:40.536695 -30:26:03.63034 0.492 0.850 -0.186 47   X/S X:  0.21
S:  0.21
X:  0.19
S:  0.18
X:   J0227-3026_X_map.ps
S:   J0227-3026_S_map.ps
X:   J0227-3026_X_rad.ps
S:   J0227-3026_S_rad.ps
X:   J0227-3026_X_map.fits
S:   J0227-3026_S_map.fits
X:   J0227-3026_X_vis.fits
S:   J0227-3026_S_vis.fits
- 0226-375 J0228-3719 02:28:33.734237 -37:19:56.33417 7.552 32.621 0.708  X/S X:  0.06
S:  0.08
X:  0.06
S:  n/a 
X:   J0228-3719_X_map.ps
S:   J0228-3719_S_map.ps
X:   J0228-3719_X_rad.ps
S:   J0228-3719_S_rad.ps
X:   J0228-3719_X_map.fits
S:   J0228-3719_S_map.fits
X:   J0228-3719_X_vis.fits
S:   J0228-3719_S_vis.fits
c 0227-369 J0229-3643 02:29:28.449061 -36:43:56.82133 0.526 0.742 0.280 54   X/S X:  0.60
S:  0.46
X:  0.58
S:  0.43
X:   J0229-3643_X_map.ps
S:   J0229-3643_S_map.ps
X:   J0229-3643_X_rad.ps
S:   J0229-3643_S_rad.ps
X:   J0229-3643_X_map.fits
S:   J0229-3643_S_map.fits
X:   J0229-3643_X_vis.fits
S:   J0229-3643_S_vis.fits
c 0229-398 J0231-3935 02:31:51.816301 -39:35:47.26161 0.636 0.981 0.320 33   X/S X:  0.20
S:  0.52
X:  n/a 
S:  0.46
X:   J0231-3935_X_map.ps
S:   J0231-3935_S_map.ps
X:   J0231-3935_X_rad.ps
S:   J0231-3935_S_rad.ps
X:   J0231-3935_X_map.fits
S:   J0231-3935_S_map.fits
X:   J0231-3935_X_vis.fits
S:   J0231-3935_S_vis.fits
c 0235-266 J0237-2623 02:37:16.761718 -26:23:53.14623 1.467 4.325 0.293 12   X/S X: <0.06
S: <0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0237-2623_X_map.ps
S:   J0237-2623_S_map.ps
X:   J0237-2623_X_rad.ps
S:   J0237-2623_S_rad.ps
X:   J0237-2623_X_map.fits
S:   J0237-2623_S_map.fits
X:   J0237-2623_X_vis.fits
S:   J0237-2623_S_vis.fits
c 0248+560 J0251+5616 02:51:54.628118 +56:16:19.52293 0.507 0.503 -0.338 56   X/S X:  0.35
S:  0.44
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0251+5616_X_map.ps
S:   J0251+5616_S_map.ps
X:   J0251+5616_X_rad.ps
S:   J0251+5616_S_rad.ps
X:   J0251+5616_X_map.fits
S:   J0251+5616_S_map.fits
X:   J0251+5616_X_vis.fits
S:   J0251+5616_S_vis.fits
c 0254-334 J0256-3315 02:56:42.602704 -33:15:21.27521 0.523 0.852 -0.008 46   X/S X:  0.16
S:  0.29
X:  0.14
S:  0.28
X:   J0256-3315_X_map.ps
S:   J0256-3315_S_map.ps
X:   J0256-3315_X_rad.ps
S:   J0256-3315_S_rad.ps
X:   J0256-3315_X_map.fits
S:   J0256-3315_S_map.fits
X:   J0256-3315_X_vis.fits
S:   J0256-3315_S_vis.fits
c 0256-393 J0258-3909 02:58:14.044869 -39:09:40.68347 0.646 0.962 0.363 33   X/S X:  0.14
S:  0.27
X:  0.07
S:  0.16
X:   J0258-3909_X_map.ps
S:   J0258-3909_S_map.ps
X:   J0258-3909_X_rad.ps
S:   J0258-3909_S_rad.ps
X:   J0258-3909_X_map.fits
S:   J0258-3909_S_map.fits
X:   J0258-3909_X_vis.fits
S:   J0258-3909_S_vis.fits
c 0314+565 J0317+5643 03:17:54.942835 +56:43:57.79093 1.317 0.929 -0.092 36   X/S X:  0.14
S:  0.12
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 0318-388 J0320-3837 03:20:46.404704 -38:37:28.50959 5.974 18.877 0.580 10   X/S X: <0.06
S:  0.10
X: <0.06
S:  n/a 
X:   J0320-3837_X_map.ps
S:   J0320-3837_S_map.ps
X:   J0320-3837_X_rad.ps
S:   J0320-3837_S_rad.ps
X:   J0320-3837_X_map.fits
S:   J0320-3837_S_map.fits
X:   J0320-3837_X_vis.fits
S:   J0320-3837_S_vis.fits
c 0319-315 J0321-3122 03:21:28.740270 -31:22:56.33599 1.201 3.088 0.456 26   X/S X:  0.12
S:  0.16
X:  n/a 
S:  0.07
X:   J0321-3122_X_map.ps
S:   J0321-3122_S_map.ps
X:   J0321-3122_X_rad.ps
S:   J0321-3122_S_rad.ps
X:   J0321-3122_X_map.fits
S:   J0321-3122_S_map.fits
X:   J0321-3122_X_vis.fits
S:   J0321-3122_S_vis.fits
- 0324-379 J0326-3746 03:26:02.999628 -37:46:09.15418 4.759 11.341 -0.835  X X:  0.06
S:  0.09
X:  0.06
S:  n/a 
X:   J0326-3746_X_map.ps
S:   J0326-3746_S_map.ps
X:   J0326-3746_X_rad.ps
S:   J0326-3746_S_rad.ps
X:   J0326-3746_X_map.fits
S:   J0326-3746_S_map.fits
X:   J0326-3746_X_vis.fits
S:   J0326-3746_S_vis.fits
c 0335-364 J0336-3616 03:36:54.023453 -36:16:06.22281 0.794 1.446 0.166 35   X/S X:  0.17
S:  0.45
X: <0.06
S:  0.33
X:   J0336-3616_X_map.ps
S:   J0336-3616_S_map.ps
X:   J0336-3616_X_rad.ps
S:   J0336-3616_S_rad.ps
X:   J0336-3616_X_map.fits
S:   J0336-3616_S_map.fits
X:   J0336-3616_X_vis.fits
S:   J0336-3616_S_vis.fits
- 0336+539 J0340+5405 03:40:06.488462 +54:05:38.78343 9.793 3.829 -0.542  X X: <0.06
S: <0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0340+5405_X_map.ps
S:   J0340+5405_S_map.ps
X:   J0340+5405_X_rad.ps
S:   J0340+5405_S_rad.ps
X:   J0340+5405_X_map.fits
S:   J0340+5405_S_map.fits
X:   J0340+5405_X_vis.fits
S:   J0340+5405_S_vis.fits
c 0342+538 J0346+5400 03:46:34.504163 +54:00:59.10865 0.610 0.602 -0.319 56   X/S X:  0.25
S:  0.23
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0346+5400_X_map.ps
S:   J0346+5400_S_map.ps
X:   J0346+5400_X_rad.ps
S:   J0346+5400_S_rad.ps
X:   J0346+5400_X_map.fits
S:   J0346+5400_S_map.fits
X:   J0346+5400_X_vis.fits
S:   J0346+5400_S_vis.fits
c 0346+514 J0350+5138 03:50:25.051500 +51:38:38.73453 1.670 1.273 -0.408 31   X/S X: <0.06
S:  0.09
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0350+5138_X_map.ps
S:   J0350+5138_S_map.ps
X:   J0350+5138_X_rad.ps
S:   J0350+5138_S_rad.ps
X:   J0350+5138_X_map.fits
S:   J0350+5138_S_map.fits
X:   J0350+5138_X_vis.fits
S:   J0350+5138_S_vis.fits
c 0348-326 J0350-3232 03:50:43.316266 -32:32:59.42722 2.022 4.334 0.898 29   X/S X:  0.10
S:  0.22
X:  0.07
S:  0.12
X:   J0350-3232_X_map.ps
S:   J0350-3232_S_map.ps
X:   J0350-3232_X_rad.ps
S:   J0350-3232_S_rad.ps
X:   J0350-3232_X_map.fits
S:   J0350-3232_S_map.fits
X:   J0350-3232_X_vis.fits
S:   J0350-3232_S_vis.fits
c 0354+559 J0358+5606 03:58:30.188174 +56:06:44.45993 0.496 0.501 -0.285 63   X/S X:  0.42
S:  0.50
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0358+5606_X_map.ps
S:   J0358+5606_S_map.ps
X:   J0358+5606_X_rad.ps
S:   J0358+5606_S_rad.ps
X:   J0358+5606_X_map.fits
S:   J0358+5606_S_map.fits
X:   J0358+5606_X_vis.fits
S:   J0358+5606_S_vis.fits
c 0404+075 J0407+0742 04:07:29.086733 +07:42:07.47252 0.424 0.569 0.387 48   X/S X:  0.26
S:  0.31
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0407+0742_X_map.ps
S:   J0407+0742_S_map.ps
X:   J0407+0742_X_rad.ps
S:   J0407+0742_S_rad.ps
X:   J0407+0742_X_map.fits
S:   J0407+0742_S_map.fits
X:   J0407+0742_X_vis.fits
S:   J0407+0742_S_vis.fits
c 0405-331 J0407-3303 04:07:33.913732 -33:03:46.35838 0.481 0.713 0.124 57   X/S X:  0.38
S:  0.60
X:  0.32
S:  0.36
X:   J0407-3303_X_map.ps
S:   J0407-3303_S_map.ps
X:   J0407-3303_X_rad.ps
S:   J0407-3303_S_rad.ps
X:   J0407-3303_X_map.fits
S:   J0407-3303_S_map.fits
X:   J0407-3303_X_vis.fits
S:   J0407-3303_S_vis.fits
c 0403+768 J0410+7656 04:10:45.610733 +76:56:45.31047 2.364 0.944 -0.204 22   X/S X:  0.23
S:  1.58
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0410+7656_X_map.ps
S:   J0410+7656_S_map.ps
X:   J0410+7656_X_rad.ps
S:   J0410+7656_S_rad.ps
X:   J0410+7656_X_map.fits
S:   J0410+7656_S_map.fits
X:   J0410+7656_X_vis.fits
S:   J0410+7656_S_vis.fits
- 0414-341 J0416-3403 04:16:10.054151 -34:03:03.96105 6.344 8.219 0.451 11   X/S X:  0.11
S:  0.45
X:  0.07
S:  0.20
X:   J0416-3403_X_map.ps
S:   J0416-3403_S_map.ps
X:   J0416-3403_X_rad.ps
S:   J0416-3403_S_rad.ps
X:   J0416-3403_X_map.fits
S:   J0416-3403_S_map.fits
X:   J0416-3403_X_vis.fits
S:   J0416-3403_S_vis.fits
- 0414-337 J0416-3339 04:16:20.510254 -33:39:32.36756 4.858 12.544 0.839 12   X/S X:  0.12
S:  0.36
X:  0.25
S:  0.09
X:   J0416-3339_X_map.ps
S:   J0416-3339_S_map.ps
X:   J0416-3339_X_rad.ps
S:   J0416-3339_S_rad.ps
X:   J0416-3339_X_map.fits
S:   J0416-3339_S_map.fits
X:   J0416-3339_X_vis.fits
S:   J0416-3339_S_vis.fits
- 0417-302 J0419-3010 04:19:47.206606 -30:10:23.81844 43.386 57.277 0.955  X/S X:  0.07
S:  0.14
X: <0.06
S:  0.09
X:   J0419-3010_X_map.ps
S:   J0419-3010_S_map.ps
X:   J0419-3010_X_rad.ps
S:   J0419-3010_S_rad.ps
X:   J0419-3010_X_map.fits
S:   J0419-3010_S_map.fits
X:   J0419-3010_X_vis.fits
S:   J0419-3010_S_vis.fits
c 0428+205 J0431+2037 04:31:03.761334 +20:37:34.26435 1.181 1.500 -0.197 17   X/S X:  0.53
S:  2.68
X: <0.06
S:  0.15
X:   J0431+2037_X_map.ps
S:   J0431+2037_S_map.ps
X:   J0431+2037_X_rad.ps
S:   J0431+2037_S_rad.ps
X:   J0431+2037_X_map.fits
S:   J0431+2037_S_map.fits
X:   J0431+2037_X_vis.fits
S:   J0431+2037_S_vis.fits
c 0430-332 J0432-3309 04:32:44.564395 -33:09:11.92919 1.857 4.684 0.808  X/S X:  0.07
S:  0.09
X:  0.09
S:  0.10
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 0433+295 J0437+2940 04:37:04.375497 +29:40:13.81988 2.492 1.995 -0.485 19   X X: <0.06
S: <0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0437+2940_X_map.ps
S:   J0437+2940_S_map.ps
X:   J0437+2940_X_rad.ps
S:   J0437+2940_S_rad.ps
X:   J0437+2940_X_map.fits
S:   J0437+2940_S_map.fits
X:   J0437+2940_X_vis.fits
S:   J0437+2940_S_vis.fits
c 0437-303 J0439-3017 04:39:53.201568 -30:17:45.62328 2.911 5.385 0.897 23   X/S X:  0.15
S: <0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 0439-337 J0441-3340 04:41:33.768010 -33:40:03.91681 1.004 1.431 -0.084 24   X/S X:  0.24
S:  1.09
X:  0.06
S:  0.32
X:   J0441-3340_X_map.ps
S:   J0441-3340_S_map.ps
X:   J0441-3340_X_rad.ps
S:   J0441-3340_S_rad.ps
X:   J0441-3340_X_map.fits
S:   J0441-3340_S_map.fits
X:   J0441-3340_X_vis.fits
S:   J0441-3340_S_vis.fits
- 0445-221 J0447-2203 04:47:37.282333 -22:03:36.80423 17.784 15.935 0.777  X/S X: <0.06
S:  0.88
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0447-2203_X_map.ps
S:   J0447-2203_S_map.ps
X:   J0447-2203_X_rad.ps
S:   J0447-2203_S_rad.ps
X:   J0447-2203_X_map.fits
S:   J0447-2203_S_map.fits
X:   J0447-2203_X_vis.fits
S:   J0447-2203_S_vis.fits
c 0448-392 J0449-3911 04:49:42.254658 -39:11:09.46935 0.550 0.843 0.092 38   X/S X:  0.29
S:  0.73
X:  0.14
S:  0.21
X:   J0449-3911_X_map.ps
S:   J0449-3911_S_map.ps
X:   J0449-3911_X_rad.ps
S:   J0449-3911_S_rad.ps
X:   J0449-3911_X_map.fits
S:   J0449-3911_S_map.fits
X:   J0449-3911_X_vis.fits
S:   J0449-3911_S_vis.fits
c 0447+408 J0450+4056 04:50:43.679598 +40:56:13.96777 0.564 0.663 0.420 45   X/S X:  0.16
S:  0.20
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0450+4056_X_map.ps
S:   J0450+4056_S_map.ps
X:   J0450+4056_X_rad.ps
S:   J0450+4056_S_rad.ps
X:   J0450+4056_X_map.fits
S:   J0450+4056_S_map.fits
X:   J0450+4056_X_vis.fits
S:   J0450+4056_S_vis.fits
- 0451-398 J0453-3949 04:53:16.619100 -39:49:05.94398 3.218 7.435 0.085 24   X X:  0.11
S: <0.06
X:  0.12
S:  n/a 
X:   J0453-3949_X_map.ps
S:   J0453-3949_S_map.ps
X:   J0453-3949_X_rad.ps
S:   J0453-3949_S_rad.ps
X:   J0453-3949_X_map.fits
S:   J0453-3949_S_map.fits
X:   J0453-3949_X_vis.fits
S:   J0453-3949_S_vis.fits
c 0456+428 J0500+4253 05:00:27.472916 +42:53:30.85519 1.143 0.850 -0.325 42   X X:  0.10
S:  0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0500+4253_X_map.ps
S:   J0500+4253_S_map.ps
X:   J0500+4253_X_rad.ps
S:   J0500+4253_S_rad.ps
X:   J0500+4253_X_map.fits
S:   J0500+4253_S_map.fits
X:   J0500+4253_X_vis.fits
S:   J0500+4253_S_vis.fits
c 0459+387 J0502+3849 05:02:32.492949 +38:49:54.94151 1.769 1.121 -0.369 37   X/S X:  0.08
S:  0.11
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0502+3849_X_map.ps
S:   J0502+3849_S_map.ps
X:   J0502+3849_X_rad.ps
S:   J0502+3849_S_rad.ps
X:   J0502+3849_X_map.fits
S:   J0502+3849_S_map.fits
X:   J0502+3849_X_vis.fits
S:   J0502+3849_S_vis.fits
c 0459+415 J0502+4139 05:02:37.988200 +41:39:19.34802 0.363 0.482 -0.400 81   X/S X:  0.34
S:  0.46
X:  0.19
S:  0.24
X:   J0502+4139_X_map.ps
S:   J0502+4139_S_map.ps
X:   J0502+4139_X_rad.ps
S:   J0502+4139_S_rad.ps
X:   J0502+4139_X_map.fits
S:   J0502+4139_S_map.fits
X:   J0502+4139_X_vis.fits
S:   J0502+4139_S_vis.fits
- 0500-357 J0502-3541 05:02:44.366306 -35:41:14.80106 6.994 23.298 0.789  X/S X: <0.06
S:  0.06
X:  n/a 
S:  0.06
X:   J0502-3541_X_map.ps
S:   J0502-3541_S_map.ps
X:   J0502-3541_X_rad.ps
S:   J0502-3541_S_rad.ps
X:   J0502-3541_X_map.fits
S:   J0502-3541_S_map.fits
X:   J0502-3541_X_vis.fits
S:   J0502-3541_S_vis.fits
- 0501-215 J0503-2128 05:03:48.089627 -21:28:31.33425 2.706 9.227 -0.223  X/S X: <0.06
S:  0.38
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0503-2128_X_map.ps
S:   J0503-2128_S_map.ps
X:   J0503-2128_X_rad.ps
S:   J0503-2128_S_rad.ps
X:   J0503-2128_X_map.fits
S:   J0503-2128_S_map.fits
X:   J0503-2128_X_vis.fits
S:   J0503-2128_S_vis.fits
c 0500+443 J0503+4424 05:03:50.223950 +44:24:39.38137 0.489 0.549 -0.366 71   X/S X:  0.26
S:  0.30
X:  0.14
S:  0.09
X:   J0503+4424_X_map.ps
S:   J0503+4424_S_map.ps
X:   J0503+4424_X_rad.ps
S:   J0503+4424_S_rad.ps
X:   J0503+4424_X_map.fits
S:   J0503+4424_S_map.fits
X:   J0503+4424_X_vis.fits
S:   J0503+4424_S_vis.fits
- 0506-332 J0508-3308 05:08:38.084940 -33:08:53.95533 3.491 8.073 -0.803 16   X X:  0.07
S:  0.06
X:  0.08
S:  0.09
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 0509+406 J0512+4041 05:12:52.542858 +40:41:43.62010 0.338 0.438 -0.384 126   X/S X:  0.90
S:  0.82
X:  0.28
S:  0.32
X:   J0512+4041_X_map.ps
S:   J0512+4041_S_map.ps
X:   J0512+4041_X_rad.ps
S:   J0512+4041_S_rad.ps
X:   J0512+4041_X_map.fits
S:   J0512+4041_S_map.fits
X:   J0512+4041_X_vis.fits
S:   J0512+4041_S_vis.fits
c 0526+373 J0530+3723 05:30:12.549260 +37:23:32.61968 0.686 0.794 -0.070 53   X/S X:  0.17
S:  0.23
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0530+3723_X_map.ps
S:   J0530+3723_S_map.ps
X:   J0530+3723_X_rad.ps
S:   J0530+3723_S_rad.ps
X:   J0530+3723_X_map.fits
S:   J0530+3723_S_map.fits
X:   J0530+3723_X_vis.fits
S:   J0530+3723_S_vis.fits
- 0531-397 J0532-3941 05:32:57.185311 -39:41:09.02031 17.662 30.290 0.555  X/S X:  0.07
S:  0.14
X:  n/a 
S:  0.10
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 0531+194 J0534+1927 05:34:44.507603 +19:27:21.53024 62.821 44.957 -0.967  X X: <0.06
S:  0.18
X: <0.06
S:  0.06
X:   J0534+1927_X_map.ps
S:   J0534+1927_S_map.ps
X:   J0534+1927_X_rad.ps
S:   J0534+1927_S_rad.ps
X:   J0534+1927_X_map.fits
S:   J0534+1927_S_map.fits
X:   J0534+1927_X_vis.fits
S:   J0534+1927_S_vis.fits
- 0534-201 J0536-2005 05:36:22.301350 -20:05:31.38682 1.495 2.281 0.788 40   X X:  0.10
S: <0.06
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J0536-2005_X_map.ps
S:   J0536-2005_S_map.ps
X:   J0536-2005_X_rad.ps
S:   J0536-2005_S_rad.ps
X:   J0536-2005_X_map.fits
S:   J0536-2005_S_map.fits
X:   J0536-2005_X_vis.fits
S:   J0536-2005_S_vis.fits
c 0534-340 J0536-3401 05:36:28.432358 -34:01:11.46842 0.446 0.645 0.011 66   X/S X:  0.33
S:  0.49
X:  0.35
S:  0.33
X:   J0536-3401_X_map.ps
S:   J0536-3401_S_map.ps
X:   J0536-3401_X_rad.ps
S:   J0536-3401_S_rad.ps
X:   J0536-3401_X_map.fits
S:   J0536-3401_S_map.fits
X:   J0536-3401_X_vis.fits
S:   J0536-3401_S_vis.fits
c 0547+234 J0550+2326 05:50:47.390915 +23:26:48.17640 0.801 1.003 0.640 38   X/S X:  0.14
S:  0.24
X:  0.08
S:  0.09
X:   J0550+2326_X_map.ps
S:   J0550+2326_S_map.ps
X:   J0550+2326_X_rad.ps
S:   J0550+2326_S_rad.ps
X:   J0550+2326_X_map.fits
S:   J0550+2326_S_map.fits
X:   J0550+2326_X_vis.fits
S:   J0550+2326_S_vis.fits
- 0549+192 J0552+1913 05:52:25.885329 +19:13:40.27031 11.871 8.334 -0.601  X/S X:  0.07
S:  0.16
X: <0.06
S:  0.07
X:   J0552+1913_X_map.ps
S:   J0552+1913_S_map.ps
X:   J0552+1913_X_rad.ps
S:   J0552+1913_S_rad.ps
X:   J0552+1913_X_map.fits
S:   J0552+1913_S_map.fits
X:   J0552+1913_X_vis.fits
S:   J0552+1913_S_vis.fits
c 0546+726 J0552+7240 05:52:52.999895 +72:40:45.11282 10.260 2.383 -0.717 18   X/S X:  0.09
S:  0.25
X: <0.06
S:  0.13
X:   J0552+7240_X_map.ps
S:   J0552+7240_S_map.ps
X:   J0552+7240_X_rad.ps
S:   J0552+7240_S_rad.ps
X:   J0552+7240_X_map.fits
S:   J0552+7240_S_map.fits
X:   J0552+7240_X_vis.fits
S:   J0552+7240_S_vis.fits
c 0600+219 J0603+2159 06:03:51.557075 +21:59:37.70010 1.070 1.330 0.091 27   X X: <0.06
S:  0.18
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0603+2159_X_map.ps
S:   J0603+2159_S_map.ps
X:   J0603+2159_X_rad.ps
S:   J0603+2159_S_rad.ps
X:   J0603+2159_X_map.fits
S:   J0603+2159_S_map.fits
X:   J0603+2159_X_vis.fits
S:   J0603+2159_S_vis.fits
c 0602-424 J0604-4225 06:04:25.174647 -42:25:30.09364 0.761 1.390 -0.272 30   X/S X:  0.19
S:  0.24
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0604-4225_X_map.ps
S:   J0604-4225_S_map.ps
X:   J0604-4225_X_rad.ps
S:   J0604-4225_S_rad.ps
X:   J0604-4225_X_map.fits
S:   J0604-4225_S_map.fits
X:   J0604-4225_X_vis.fits
S:   J0604-4225_S_vis.fits
c 0601+245 J0604+2429 06:04:55.121397 +24:29:55.03658 0.280 0.450 -0.357 71   X/S X:  1.17
S:  0.44
X:  0.44
S:  0.14
X:   J0604+2429_X_map.ps
S:   J0604+2429_S_map.ps
X:   J0604+2429_X_rad.ps
S:   J0604+2429_S_rad.ps
X:   J0604+2429_X_map.fits
S:   J0604+2429_S_map.fits
X:   J0604+2429_X_vis.fits
S:   J0604+2429_S_vis.fits
c 0603-353 J0605-3522 06:05:06.465135 -35:22:17.46489 0.736 1.492 -0.316 37   X/S X:  0.10
S:  0.18
X:  0.09
S:  0.10
X:   J0605-3522_X_map.ps
S:   J0605-3522_S_map.ps
X:   J0605-3522_X_rad.ps
S:   J0605-3522_S_rad.ps
X:   J0605-3522_X_map.fits
S:   J0605-3522_S_map.fits
X:   J0605-3522_X_vis.fits
S:   J0605-3522_S_vis.fits
- 0610-436 J0612-4337 06:12:28.605228 -43:37:48.40036 4.262 22.643 -0.301 10   X/S X: <0.06
S:  0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0612-4337_X_map.ps
S:   J0612-4337_S_map.ps
X:   J0612-4337_X_rad.ps
S:   J0612-4337_S_rad.ps
X:   J0612-4337_X_map.fits
S:   J0612-4337_S_map.fits
X:   J0612-4337_X_vis.fits
S:   J0612-4337_S_vis.fits
c 0610+171 J0613+1708 06:13:36.360064 +17:08:24.94574 0.546 0.779 0.159 54   X/S X:  0.17
S:  0.18
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J0613+1708_X_map.ps
S:   J0613+1708_S_map.ps
X:   J0613+1708_X_rad.ps
S:   J0613+1708_S_rad.ps
X:   J0613+1708_X_map.fits
S:   J0613+1708_S_map.fits
X:   J0613+1708_X_vis.fits
S:   J0613+1708_S_vis.fits
- 0615-365 J0617-3634 06:17:32.328848 -36:34:14.86986 24.240 37.924 -0.611  X/S X: <0.06
S:  0.46
X:  n/a 
S:  0.08
X:   J0617-3634_X_map.ps
S:   J0617-3634_S_map.ps
X:   J0617-3634_X_rad.ps
S:   J0617-3634_S_rad.ps
X:   J0617-3634_X_map.fits
S:   J0617-3634_S_map.fits
X:   J0617-3634_X_vis.fits
S:   J0617-3634_S_vis.fits
- 0622-441 J0623-4413 06:23:31.786284 -44:13:02.51526 7.614 26.331 0.579 10   X/S X: <0.06
S:  0.22
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J0623-4413_X_map.ps
S:   J0623-4413_S_map.ps
X:   J0623-4413_X_rad.ps
S:   J0623-4413_S_rad.ps
X:   J0623-4413_X_map.fits
S:   J0623-4413_S_map.fits
X:   J0623-4413_X_vis.fits
S:   J0623-4413_S_vis.fits
c 0622+147 J0625+1440 06:25:45.922240 +14:40:19.75268 1.090 1.512 -0.246 25   X/S X:  0.12
S:  0.39
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0625+1440_X_map.ps
S:   J0625+1440_S_map.ps
X:   J0625+1440_X_rad.ps
S:   J0625+1440_S_rad.ps
X:   J0625+1440_X_map.fits
S:   J0625+1440_S_map.fits
X:   J0625+1440_X_vis.fits
S:   J0625+1440_S_vis.fits
c 0629-418 J0631-4154 06:31:11.998011 -41:54:26.94494 0.580 0.938 0.165 36   X/S X:  0.28
S:  0.43
X:  0.15
S:  0.11
X:   J0631-4154_X_map.ps
S:   J0631-4154_S_map.ps
X:   J0631-4154_X_rad.ps
S:   J0631-4154_S_rad.ps
X:   J0631-4154_X_map.fits
S:   J0631-4154_S_map.fits
X:   J0631-4154_X_vis.fits
S:   J0631-4154_S_vis.fits
- 0635-355 J0637-3536 06:37:46.409167 -35:36:48.32533 23.609 36.520 0.148  X/S X: <0.06
S:  0.09
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0637-3536_X_map.ps
S:   J0637-3536_S_map.ps
X:   J0637-3536_X_rad.ps
S:   J0637-3536_S_rad.ps
X:   J0637-3536_X_map.fits
S:   J0637-3536_S_map.fits
X:   J0637-3536_X_vis.fits
S:   J0637-3536_S_vis.fits
c 0637-337 J0639-3346 06:39:20.904595 -33:46:00.11237 0.469 0.697 0.118 59   X/S X:  0.34
S:  0.46
X:  0.19
S:  0.30
X:   J0639-3346_X_map.ps
S:   J0639-3346_S_map.ps
X:   J0639-3346_X_rad.ps
S:   J0639-3346_S_rad.ps
X:   J0639-3346_X_map.fits
S:   J0639-3346_S_map.fits
X:   J0639-3346_X_vis.fits
S:   J0639-3346_S_vis.fits
c 0639-032 J0641-0320 06:41:51.132956 -03:20:48.58166 0.273 0.446 0.390 67   X/S X:  0.76
S:  0.56
X:  0.51
S:  0.18
X:   J0641-0320_X_map.ps
S:   J0641-0320_S_map.ps
X:   J0641-0320_X_rad.ps
S:   J0641-0320_S_rad.ps
X:   J0641-0320_X_map.fits
S:   J0641-0320_S_map.fits
X:   J0641-0320_X_vis.fits
S:   J0641-0320_S_vis.fits
c 0642-349 J0644-3459 06:44:25.280999 -34:59:41.94895 0.621 1.270 0.099 39   X/S X:  0.29
S:  0.80
X:  n/a 
S:  0.40
X:   J0644-3459_X_map.ps
S:   J0644-3459_S_map.ps
X:   J0644-3459_X_rad.ps
S:   J0644-3459_S_rad.ps
X:   J0644-3459_X_map.fits
S:   J0644-3459_S_map.fits
X:   J0644-3459_X_vis.fits
S:   J0644-3459_S_vis.fits
c 0705-142 J0708-1421 07:08:03.375477 -14:21:15.81610 0.942 1.458 0.012 33   X/S X:  0.22
S:  0.44
X:  0.07
S:  n/a 
X:   J0708-1421_X_map.ps
S:   J0708-1421_S_map.ps
X:   J0708-1421_X_rad.ps
S:   J0708-1421_S_rad.ps
X:   J0708-1421_X_map.fits
S:   J0708-1421_S_map.fits
X:   J0708-1421_X_vis.fits
S:   J0708-1421_S_vis.fits
c 0709-387 J0710-3850 07:10:43.636220 -38:50:37.03652 2.167 4.436 0.856 25   X/S X:  0.14
S:  0.27
X:  0.08
S:  0.06
X:   J0710-3850_X_map.ps
S:   J0710-3850_S_map.ps
X:   J0710-3850_X_rad.ps
S:   J0710-3850_S_rad.ps
X:   J0710-3850_X_map.fits
S:   J0710-3850_S_map.fits
X:   J0710-3850_X_vis.fits
S:   J0710-3850_S_vis.fits
- 0717-198 J0719-1955 07:19:24.373425 -19:55:20.48840 1.720 3.489 0.349 22   X X: <0.06
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0719-1955_X_map.ps
S:   J0719-1955_S_map.ps
X:   J0719-1955_X_rad.ps
S:   J0719-1955_S_rad.ps
X:   J0719-1955_X_map.fits
S:   J0719-1955_S_map.fits
X:   J0719-1955_X_vis.fits
S:   J0719-1955_S_vis.fits
- 0719-353 J0721-3528 07:21:46.691622 -35:28:17.31764 4.912 16.642 0.650 11   X X:  0.07
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 0720-305 J0722-3038 07:22:27.696977 -30:38:04.58420 19.557 29.161 0.878  X/S X:  0.06
S:  0.12
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0722-3038_X_map.ps
S:   J0722-3038_S_map.ps
X:   J0722-3038_X_rad.ps
S:   J0722-3038_S_rad.ps
X:   J0722-3038_X_map.fits
S:   J0722-3038_S_map.fits
X:   J0722-3038_X_vis.fits
S:   J0722-3038_S_vis.fits
c 0721-071 J0724-0715 07:24:17.292651 -07:15:20.35386 0.300 0.564 0.107 64   X/S X:  0.21
S:  0.32
X:  0.14
S:  0.20
X:   J0724-0715_X_map.ps
S:   J0724-0715_S_map.ps
X:   J0724-0715_X_rad.ps
S:   J0724-0715_S_rad.ps
X:   J0724-0715_X_map.fits
S:   J0724-0715_S_map.fits
X:   J0724-0715_X_vis.fits
S:   J0724-0715_S_vis.fits
- 0728-345 J0729-3439 07:29:57.365224 -34:39:19.59539 3.102 8.537 0.599 17   X/S X:  0.12
S:  0.24
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0729-3439_X_map.ps
S:   J0729-3439_S_map.ps
X:   J0729-3439_X_rad.ps
S:   J0729-3439_S_rad.ps
X:   J0729-3439_X_map.fits
S:   J0729-3439_S_map.fits
X:   J0729-3439_X_vis.fits
S:   J0729-3439_S_vis.fits
c 0728-320 J0730-3208 07:30:38.298281 -32:08:20.17583 1.078 2.490 0.208 32   X/S X:  0.15
S:  0.53
X:  n/a 
S:  0.08
X:   J0730-3208_X_map.ps
S:   J0730-3208_S_map.ps
X:   J0730-3208_X_rad.ps
S:   J0730-3208_S_rad.ps
X:   J0730-3208_X_map.fits
S:   J0730-3208_S_map.fits
X:   J0730-3208_X_vis.fits
S:   J0730-3208_S_vis.fits
- 0736-397 J0737-3954 07:37:55.840567 -39:54:34.05193 3.306 7.630 -0.881 30   X X:  0.23
S: <0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0737-3954_X_map.ps
S:   J0737-3954_S_map.ps
X:   J0737-3954_X_rad.ps
S:   J0737-3954_S_rad.ps
X:   J0737-3954_X_map.fits
S:   J0737-3954_S_map.fits
X:   J0737-3954_X_vis.fits
S:   J0737-3954_S_vis.fits
- 0740-383 J0742-3829 07:42:42.004734 -38:29:03.91282 9.999 26.042 0.880  X/S X:  0.06
S:  0.16
X:  0.06
S: <0.06
X:   J0742-3829_X_map.ps
S:   J0742-3829_S_map.ps
X:   J0742-3829_X_rad.ps
S:   J0742-3829_S_rad.ps
X:   J0742-3829_X_map.fits
S:   J0742-3829_S_map.fits
X:   J0742-3829_X_vis.fits
S:   J0742-3829_S_vis.fits
- 0741-379 J0743-3803 07:43:44.820634 -38:03:56.39792 2.791 8.722 0.778 21   X/S X:  0.15
S:  0.09
X:  0.09
S: <0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 0744-158 J0746-1555 07:46:18.236033 -15:55:34.74600 0.721 1.287 -0.562 35   X/S X:  0.13
S:  0.31
X: <0.06
S:  0.21
X:   J0746-1555_X_map.ps
S:   J0746-1555_S_map.ps
X:   J0746-1555_X_rad.ps
S:   J0746-1555_S_rad.ps
X:   J0746-1555_X_map.fits
S:   J0746-1555_S_map.fits
X:   J0746-1555_X_vis.fits
S:   J0746-1555_S_vis.fits
c 0745-330 J0747-3310 07:47:19.683208 -33:10:46.97113 0.647 1.050 0.731 51   X/S X:  0.38
S:  0.41
X:  0.22
S:  0.07
X:   J0747-3310_X_map.ps
S:   J0747-3310_S_map.ps
X:   J0747-3310_X_rad.ps
S:   J0747-3310_S_rad.ps
X:   J0747-3310_X_map.fits
S:   J0747-3310_S_map.fits
X:   J0747-3310_X_vis.fits
S:   J0747-3310_S_vis.fits
c 0746-167 J0748-1650 07:48:48.678534 -16:50:27.39972 0.594 1.188 0.648 56   X/S X:  0.14
S:  0.18
X:  n/a 
S:  0.06
X:   J0748-1650_X_map.ps
S:   J0748-1650_S_map.ps
X:   J0748-1650_X_rad.ps
S:   J0748-1650_S_rad.ps
X:   J0748-1650_X_map.fits
S:   J0748-1650_S_map.fits
X:   J0748-1650_X_vis.fits
S:   J0748-1650_S_vis.fits
c 0749-333 J0751-3331 07:51:05.470412 -33:31:35.99689 3.154 7.195 0.681 17   X/S X:  0.11
S:  0.19
X:  0.08
S:  0.10
X:   J0751-3331_X_map.ps
S:   J0751-3331_S_map.ps
X:   J0751-3331_X_rad.ps
S:   J0751-3331_S_rad.ps
X:   J0751-3331_X_map.fits
S:   J0751-3331_S_map.fits
X:   J0751-3331_X_vis.fits
S:   J0751-3331_S_vis.fits
- 0750-395 J0752-3940 07:52:28.355023 -39:40:14.96479 74.238 202.279 0.996  X X: <0.06
S:  0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c NGC2484 J0758+3747 07:58:28.108147 +37:47:11.80749 0.757 0.674 -0.524 59   X/S X:  0.16
S:  0.18
X:  0.07
S: <0.06
X:   J0758+3747_X_map.ps
S:   J0758+3747_S_map.ps
X:   J0758+3747_X_rad.ps
S:   J0758+3747_S_rad.ps
X:   J0758+3747_X_map.fits
S:   J0758+3747_S_map.fits
X:   J0758+3747_X_vis.fits
S:   J0758+3747_S_vis.fits
- 0758-398 J0800-3959 08:00:24.269550 -39:59:17.60095 3.956 13.248 0.790 19   X/S X:  0.12
S:  0.21
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0800-3959_X_map.ps
S:   J0800-3959_S_map.ps
X:   J0800-3959_X_rad.ps
S:   J0800-3959_S_rad.ps
X:   J0800-3959_X_map.fits
S:   J0800-3959_S_map.fits
X:   J0800-3959_X_vis.fits
S:   J0800-3959_S_vis.fits
c 0759-334 J0801-3336 08:01:25.952383 -33:36:19.89377 2.131 4.975 0.734 25   X/S X:  0.13
S:  0.29
X:  0.11
S: <0.06
X:   J0801-3336_X_map.ps
S:   J0801-3336_S_map.ps
X:   J0801-3336_X_rad.ps
S:   J0801-3336_S_rad.ps
X:   J0801-3336_X_map.fits
S:   J0801-3336_S_map.fits
X:   J0801-3336_X_vis.fits
S:   J0801-3336_S_vis.fits
- 0800-380 J0802-3810 08:02:27.607754 -38:10:52.93093 32.146 103.319 0.986  X X: <0.06
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 0800+618 J0805+6144 08:05:18.179514 +61:44:23.70061 0.594 0.432 -0.654 90   X/S X:  1.00
S:  1.07
X:  0.53
S:  0.69
X:   J0805+6144_X_map.ps
S:   J0805+6144_S_map.ps
X:   J0805+6144_X_rad.ps
S:   J0805+6144_S_rad.ps
X:   J0805+6144_X_map.fits
S:   J0805+6144_S_map.fits
X:   J0805+6144_X_vis.fits
S:   J0805+6144_S_vis.fits
- 0804-351 J0806-3519 08:06:44.766726 -35:19:41.46359 10.550 21.982 0.435  X/S X: <0.06
S:  0.24
X: <0.06
S:  0.08
X:   J0806-3519_X_map.ps
S:   J0806-3519_S_map.ps
X:   J0806-3519_X_rad.ps
S:   J0806-3519_S_rad.ps
X:   J0806-3519_X_map.fits
S:   J0806-3519_S_map.fits
X:   J0806-3519_X_vis.fits
S:   J0806-3519_S_vis.fits
c 0823-223 J0826-2230 08:26:01.572945 -22:30:27.20370 0.376 0.894 -0.070 50   X/S X:  0.42
S:  0.56
X:  0.28
S:  0.06
X:   J0826-2230_X_map.ps
S:   J0826-2230_S_map.ps
X:   J0826-2230_X_rad.ps
S:   J0826-2230_S_rad.ps
X:   J0826-2230_X_map.fits
S:   J0826-2230_S_map.fits
X:   J0826-2230_X_vis.fits
S:   J0826-2230_S_vis.fits
c 0834-201 J0836-2016 08:36:39.215238 -20:16:59.50315 0.262 0.752 0.291 86   X/S X:  3.40
S:  2.46
X:  1.44
S:  0.13
X:   J0836-2016_X_map.ps
S:   J0836-2016_S_map.ps
X:   J0836-2016_X_rad.ps
S:   J0836-2016_S_rad.ps
X:   J0836-2016_X_map.fits
S:   J0836-2016_S_map.fits
X:   J0836-2016_X_vis.fits
S:   J0836-2016_S_vis.fits
c 0838+133 J0840+1312 08:40:47.588412 +13:12:23.56440 0.337 0.304 -0.249 90   X/S X:  1.16
S:  0.41
X:  0.52
S:  0.17
X:   J0840+1312_X_map.ps
S:   J0840+1312_S_map.ps
X:   J0840+1312_X_rad.ps
S:   J0840+1312_S_rad.ps
X:   J0840+1312_X_map.fits
S:   J0840+1312_S_map.fits
X:   J0840+1312_X_vis.fits
S:   J0840+1312_S_vis.fits
- 0842-375 J0844-3742 08:44:52.321013 -37:42:09.38409 3.920 12.387 0.796 19   X/S X:  0.10
S:  0.16
X:  0.06
S: <0.06
X:   J0844-3742_X_map.ps
S:   J0844-3742_S_map.ps
X:   J0844-3742_X_rad.ps
S:   J0844-3742_S_rad.ps
X:   J0844-3742_X_map.fits
S:   J0844-3742_S_map.fits
X:   J0844-3742_X_vis.fits
S:   J0844-3742_S_vis.fits
- 0843-371 J0845-3718 08:45:42.496803 -37:18:55.00514 3.056 7.350 0.331 43   X X:  0.14
S:  0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0845-3718_X_map.ps
S:   J0845-3718_S_map.ps
X:   J0845-3718_X_rad.ps
S:   J0845-3718_S_rad.ps
X:   J0845-3718_X_map.fits
S:   J0845-3718_S_map.fits
X:   J0845-3718_X_vis.fits
S:   J0845-3718_S_vis.fits
c 0844-342 J0846-3424 08:46:10.893725 -34:24:33.58034 3.205 7.412 0.807 21   X/S X:  0.11
S:  0.21
X:  0.08
S:  n/a 
X:   J0846-3424_X_map.ps
S:   J0846-3424_S_map.ps
X:   J0846-3424_X_rad.ps
S:   J0846-3424_S_rad.ps
X:   J0846-3424_X_map.fits
S:   J0846-3424_S_map.fits
X:   J0846-3424_X_vis.fits
S:   J0846-3424_S_vis.fits
c 0847-354 J0849-3541 08:49:45.623459 -35:41:01.27676 0.486 0.734 0.179 55   X/S X:  0.34
S:  0.36
X:  n/a 
S:  0.11
X:   J0849-3541_X_map.ps
S:   J0849-3541_S_map.ps
X:   J0849-3541_X_rad.ps
S:   J0849-3541_S_rad.ps
X:   J0849-3541_X_map.fits
S:   J0849-3541_S_map.fits
X:   J0849-3541_X_vis.fits
S:   J0849-3541_S_vis.fits
- 0848-304 J0850-3039 08:50:33.681675 -30:39:34.33763 5.884 14.599 0.729  X X:  0.08
S:  0.11
X:  0.07
S:  0.08
X:   J0850-3039_X_map.ps
S:   J0850-3039_S_map.ps
X:   J0850-3039_X_rad.ps
S:   J0850-3039_S_rad.ps
X:   J0850-3039_X_map.fits
S:   J0850-3039_S_map.fits
X:   J0850-3039_X_vis.fits
S:   J0850-3039_S_vis.fits
- 0851-382 J0853-3824 08:53:00.186073 -38:24:16.52789 45.309 53.312 0.788  X X: <0.06
S:  0.07
X:  0.07
S:  0.07
X:   J0853-3824_X_map.ps
S:   J0853-3824_S_map.ps
X:   J0853-3824_X_rad.ps
S:   J0853-3824_S_rad.ps
X:   J0853-3824_X_map.fits
S:   J0853-3824_S_map.fits
X:   J0853-3824_X_vis.fits
S:   J0853-3824_S_vis.fits
- 0857-329 J0859-3309 08:59:20.813524 -33:09:24.70856 8.886 23.223 0.540  X X:  0.07
S:  0.18
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0859-3309_X_map.ps
S:   J0859-3309_S_map.ps
X:   J0859-3309_X_rad.ps
S:   J0859-3309_S_rad.ps
X:   J0859-3309_X_map.fits
S:   J0859-3309_S_map.fits
X:   J0859-3309_X_vis.fits
S:   J0859-3309_S_vis.fits
- 0858-313 J0900-3131 09:00:44.294388 -31:31:28.57839 2.852 7.359 0.243 43   X X:  0.11
S:  0.09
X:  0.09
S: <0.06
X:   J0900-3131_X_map.ps
S:   J0900-3131_S_map.ps
X:   J0900-3131_X_rad.ps
S:   J0900-3131_S_rad.ps
X:   J0900-3131_X_map.fits
S:   J0900-3131_S_map.fits
X:   J0900-3131_X_vis.fits
S:   J0900-3131_S_vis.fits
- 0901-310 J0903-3117 09:03:37.934672 -31:17:39.11941 2.337 7.968 0.281 15   X/S X:  0.10
S:  0.07
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0903-3117_X_map.ps
S:   J0903-3117_S_map.ps
X:   J0903-3117_X_rad.ps
S:   J0903-3117_S_rad.ps
X:   J0903-3117_X_map.fits
S:   J0903-3117_S_map.fits
X:   J0903-3117_X_vis.fits
S:   J0903-3117_S_vis.fits
- 0902-309 J0904-3111 09:04:20.515866 -31:11:25.67728 4.032 14.476 0.665  X/S X:  0.14
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 0903-392 J0905-3927 09:05:55.485073 -39:27:53.46733 5.659 10.627 0.915 11   X X:  0.06
S: <0.06
X: <0.06
S:  0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 0912-204 J0914-2038 09:14:59.695851 -20:38:57.62593 4.196 13.297 -0.043  X X: <0.06
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 0913-302 J0915-3029 09:15:40.895725 -30:29:49.37559 7.124 18.052 0.470  X X:  0.07
S:  0.09
X:  0.07
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 0918-363 J0920-3631 09:20:26.201072 -36:31:47.51278 0.867 1.699 -0.543 37   X/S X:  0.17
S:  0.26
X: <0.06
S:  0.08
X:   J0920-3631_X_map.ps
S:   J0920-3631_S_map.ps
X:   J0920-3631_X_rad.ps
S:   J0920-3631_S_rad.ps
X:   J0920-3631_X_map.fits
S:   J0920-3631_S_map.fits
X:   J0920-3631_X_vis.fits
S:   J0920-3631_S_vis.fits
c 0922-202 J0925-2027 09:25:11.947349 -20:27:35.60851 1.869 3.793 0.249 24   X/S X:  0.10
S:  0.14
X: <0.06
S: <0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 0926-306 J0928-3049 09:28:33.988152 -30:49:44.00016 2.099 4.255 0.696 27   X/S X:  0.13
S:  0.29
X: <0.06
S:  0.07
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 0927-378 J0929-3801 09:29:57.507962 -38:01:48.16695 0.637 0.982 0.577 49   X/S X:  0.25
S:  0.32
X:  0.14
S:  0.11
X:   J0929-3801_X_map.ps
S:   J0929-3801_S_map.ps
X:   J0929-3801_X_rad.ps
S:   J0929-3801_S_rad.ps
X:   J0929-3801_X_map.fits
S:   J0929-3801_S_map.fits
X:   J0929-3801_X_vis.fits
S:   J0929-3801_S_vis.fits
c 0933-333 J0935-3332 09:35:09.229769 -33:32:37.69597 1.277 3.532 0.451 35   X/S X:  0.16
S:  0.19
X:  0.09
S: <0.06
X:   J0935-3332_X_map.ps
S:   J0935-3332_S_map.ps
X:   J0935-3332_X_rad.ps
S:   J0935-3332_S_rad.ps
X:   J0935-3332_X_map.fits
S:   J0935-3332_S_map.fits
X:   J0935-3332_X_vis.fits
S:   J0935-3332_S_vis.fits
c 0945-321 J0948-3223 09:48:09.512513 -32:23:47.43895 1.152 2.099 0.203 29   X/S X:  0.17
S:  0.36
X: <0.06
S: <0.06
X:   J0948-3223_X_map.ps
S:   J0948-3223_S_map.ps
X:   J0948-3223_X_rad.ps
S:   J0948-3223_S_rad.ps
X:   J0948-3223_X_map.fits
S:   J0948-3223_S_map.fits
X:   J0948-3223_X_vis.fits
S:   J0948-3223_S_vis.fits
c 0956-409 J0958-4110 09:58:38.295879 -41:10:33.17717 2.271 5.614 0.770 21   X/S X:  0.17
S:  0.54
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0958-4110_X_map.ps
S:   J0958-4110_S_map.ps
X:   J0958-4110_X_rad.ps
S:   J0958-4110_S_rad.ps
X:   J0958-4110_X_map.fits
S:   J0958-4110_S_map.fits
X:   J0958-4110_X_vis.fits
S:   J0958-4110_S_vis.fits
c 0959-443 J1001-4438 10:01:59.908215 -44:38:00.58632 1.227 2.562 -0.544 17   X/S X:  0.70
S: <0.06
X:  n/a 
S:  0.11
X:   J1001-4438_X_map.ps
S:   J1001-4438_S_map.ps
X:   J1001-4438_X_rad.ps
S:   J1001-4438_S_rad.ps
X:   J1001-4438_X_map.fits
S:   J1001-4438_S_map.fits
X:   J1001-4438_X_vis.fits
S:   J1001-4438_S_vis.fits
c 1012-448 J1014-4508 10:14:50.355027 -45:08:41.15036 0.840 1.805 -0.303 30   X/S X:  0.12
S:  0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J1014-4508_X_map.ps
S:   J1014-4508_S_map.ps
X:   J1014-4508_X_rad.ps
S:   J1014-4508_S_rad.ps
X:   J1014-4508_X_map.fits
S:   J1014-4508_S_map.fits
X:   J1014-4508_X_vis.fits
S:   J1014-4508_S_vis.fits
- 1015-314 J1018-3144 10:18:09.266897 -31:44:14.06279 11.999 27.445 -0.465  X/S X:  0.21
S:  0.67
X:  0.17
S:  0.23
X:   J1018-3144_X_map.ps
S:   J1018-3144_S_map.ps
X:   J1018-3144_X_rad.ps
S:   J1018-3144_S_rad.ps
X:   J1018-3144_X_map.fits
S:   J1018-3144_S_map.fits
X:   J1018-3144_X_vis.fits
S:   J1018-3144_S_vis.fits
c 1016-311 J1018-3123 10:18:28.753421 -31:23:53.84690 0.439 0.704 -0.187 77   X/S X:  0.21
S:  0.67
X:  0.17
S:  0.23
X:   J1018-3123_X_map.ps
S:   J1018-3123_S_map.ps
X:   J1018-3123_X_rad.ps
S:   J1018-3123_S_rad.ps
X:   J1018-3123_X_map.fits
S:   J1018-3123_S_map.fits
X:   J1018-3123_X_vis.fits
S:   J1018-3123_S_vis.fits
c 1019+309 J1022+3041 10:22:30.298405 +30:41:05.11700 0.649 0.944 -0.564 37   X/S X:  0.20
S:  0.83
X:  0.09
S:  0.61
X:   J1022+3041_X_map.ps
S:   J1022+3041_S_map.ps
X:   J1022+3041_X_rad.ps
S:   J1022+3041_S_rad.ps
X:   J1022+3041_X_map.fits
S:   J1022+3041_S_map.fits
X:   J1022+3041_X_vis.fits
S:   J1022+3041_S_vis.fits
c 1101-325 J1103-3251 11:03:31.526412 -32:51:16.69340 0.488 0.878 -0.104 46   X/S X:  0.24
S:  0.22
X:  0.19
S:  0.16
X:   J1103-3251_X_map.ps
S:   J1103-3251_S_map.ps
X:   J1103-3251_X_rad.ps
S:   J1103-3251_S_rad.ps
X:   J1103-3251_X_map.fits
S:   J1103-3251_S_map.fits
X:   J1103-3251_X_vis.fits
S:   J1103-3251_S_vis.fits
c 1106+380 J1109+3744 11:09:28.853812 +37:44:31.10465 0.913 1.193 0.614 40   X/S X:  0.29
S:  0.83
X:  0.06
S:  0.22
X:   J1109+3744_X_map.ps
S:   J1109+3744_S_map.ps
X:   J1109+3744_X_rad.ps
S:   J1109+3744_S_rad.ps
X:   J1109+3744_X_map.fits
S:   J1109+3744_S_map.fits
X:   J1109+3744_X_vis.fits
S:   J1109+3744_S_vis.fits
- 1115-306 J1118-3054 11:18:20.610208 -30:54:58.52236 6.441 18.079 0.949  X/S X:  0.07
S:  0.27
X:  n/a 
S:  0.12
X:   J1118-3054_X_map.ps
S:   J1118-3054_S_map.ps
X:   J1118-3054_X_rad.ps
S:   J1118-3054_S_rad.ps
X:   J1118-3054_X_map.fits
S:   J1118-3054_S_map.fits
X:   J1118-3054_X_vis.fits
S:   J1118-3054_S_vis.fits
- 1127-358 J1130-3608 11:30:04.416917 -36:08:04.08442 3.380 7.847 0.303 18   X X:  0.07
S:  0.07
X: <0.06
S:  0.07
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 1149+499 J1152+4939 11:52:32.871046 +49:39:38.76800 0.358 0.442 -0.468 118   X/S X:  0.52
S:  0.09
X:  0.33
S:  0.08
X:   J1152+4939_X_map.ps
S:   J1152+4939_S_map.ps
X:   J1152+4939_X_rad.ps
S:   J1152+4939_S_rad.ps
X:   J1152+4939_X_map.fits
S:   J1152+4939_S_map.fits
X:   J1152+4939_X_vis.fits
S:   J1152+4939_S_vis.fits
c 1151-324 J1154-3242 11:54:06.166438 -32:42:42.98258 0.491 0.756 -0.216 45   X/S X:  0.18
S:  0.21
X:  0.15
S:  0.18
X:   J1154-3242_X_map.ps
S:   J1154-3242_S_map.ps
X:   J1154-3242_X_rad.ps
S:   J1154-3242_S_rad.ps
X:   J1154-3242_X_map.fits
S:   J1154-3242_S_map.fits
X:   J1154-3242_X_vis.fits
S:   J1154-3242_S_vis.fits
c 1151-348 J1154-3505 11:54:21.787145 -35:05:29.07553 1.292 3.371 0.418 27   X/S X:  0.70
S:  1.48
X:  0.07
S:  0.08
X:   J1154-3505_X_map.ps
S:   J1154-3505_S_map.ps
X:   J1154-3505_X_rad.ps
S:   J1154-3505_S_rad.ps
X:   J1154-3505_X_map.fits
S:   J1154-3505_S_map.fits
X:   J1154-3505_X_vis.fits
S:   J1154-3505_S_vis.fits
c 1152-308 J1155-3107 11:55:03.157677 -31:07:58.72666 0.513 0.921 -0.215 58   X/S X:  0.13
S:  0.11
X:  0.11
S:  0.10
X:   J1155-3107_X_map.ps
S:   J1155-3107_S_map.ps
X:   J1155-3107_X_rad.ps
S:   J1155-3107_S_rad.ps
X:   J1155-3107_X_map.fits
S:   J1155-3107_S_map.fits
X:   J1155-3107_X_vis.fits
S:   J1155-3107_S_vis.fits
c 1200+483 J1203+4803 12:03:29.853025 +48:03:13.62632 0.329 0.456 -0.115 90   X/S X:  0.62
S:  0.30
X:  0.39
S:  0.23
X:   J1203+4803_X_map.ps
S:   J1203+4803_S_map.ps
X:   J1203+4803_X_rad.ps
S:   J1203+4803_S_rad.ps
X:   J1203+4803_X_map.fits
S:   J1203+4803_S_map.fits
X:   J1203+4803_X_vis.fits
S:   J1203+4803_S_vis.fits
c 1207-319 J1209-3214 12:09:40.044613 -32:14:53.10704 0.396 0.534 0.066 133   X/S X:  0.45
S:  0.24
X:  0.31
S:  0.10
X:   J1209-3214_X_map.ps
S:   J1209-3214_S_map.ps
X:   J1209-3214_X_rad.ps
S:   J1209-3214_S_rad.ps
X:   J1209-3214_X_map.fits
S:   J1209-3214_S_map.fits
X:   J1209-3214_X_vis.fits
S:   J1209-3214_S_vis.fits
- 1208-269 J1210-2711 12:10:54.251136 -27:11:33.86363 1.569 2.842 0.511 21   X X: <0.06
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1210-2711_X_map.ps
S:   J1210-2711_S_map.ps
X:   J1210-2711_X_rad.ps
S:   J1210-2711_S_rad.ps
X:   J1210-2711_X_map.fits
S:   J1210-2711_S_map.fits
X:   J1210-2711_X_vis.fits
S:   J1210-2711_S_vis.fits
c 1228-310 J1230-3121 12:30:44.932628 -31:21:23.31547 1.492 7.159 -0.451 27   X/S X:  0.07
S:  0.20
X: <0.06
S:  0.10
X:   J1230-3121_X_map.ps
S:   J1230-3121_S_map.ps
X:   J1230-3121_X_rad.ps
S:   J1230-3121_S_rad.ps
X:   J1230-3121_X_map.fits
S:   J1230-3121_S_map.fits
X:   J1230-3121_X_vis.fits
S:   J1230-3121_S_vis.fits
- 1236-381 J1238-3825 12:38:52.731583 -38:25:56.99383 8.418 17.663 0.568  X/S X:  0.08
S:  0.12
X: <0.06
S:  0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 1248-343 J1251-3440 12:51:23.963066 -34:40:13.39384 4.272 10.284 0.854 18   X X: <0.06
S:  0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 1251-407 J1253-4059 12:53:59.534025 -40:59:30.72220 11.179 54.630 0.526  X/S X: <0.06
S:  0.16
X: <0.06
S:  0.13
X:   J1253-4059_X_map.ps
S:   J1253-4059_S_map.ps
X:   J1253-4059_X_rad.ps
S:   J1253-4059_S_rad.ps
X:   J1253-4059_X_map.fits
S:   J1253-4059_S_map.fits
X:   J1253-4059_X_vis.fits
S:   J1253-4059_S_vis.fits
c 1257-326 J1300-3253 13:00:42.425936 -32:53:12.11026 0.911 2.309 -0.447 34   X/S X:  0.14
S:  0.12
X:  0.15
S:  0.06
X:   J1300-3253_X_map.ps
S:   J1300-3253_S_map.ps
X:   J1300-3253_X_rad.ps
S:   J1300-3253_S_rad.ps
X:   J1300-3253_X_map.fits
S:   J1300-3253_S_map.fits
X:   J1300-3253_X_vis.fits
S:   J1300-3253_S_vis.fits
- 1302-312 J1305-3132 13:05:31.073616 -31:32:52.21438 2.877 7.405 -0.131 57   X X:  0.08
S:  0.06
X: <0.06
S:  0.06
X:   J1305-3132_X_map.ps
S:   J1305-3132_S_map.ps
X:   J1305-3132_X_rad.ps
S:   J1305-3132_S_rad.ps
X:   J1305-3132_X_map.fits
S:   J1305-3132_S_map.fits
X:   J1305-3132_X_vis.fits
S:   J1305-3132_S_vis.fits
c 1306+360 J1308+3546 13:08:23.709138 +35:46:37.16436 0.272 0.458 0.024 90   X/S X:  0.41
S:  0.32
X:  0.34
S:  0.26
X:   J1308+3546_X_map.ps
S:   J1308+3546_S_map.ps
X:   J1308+3546_X_rad.ps
S:   J1308+3546_S_rad.ps
X:   J1308+3546_X_map.fits
S:   J1308+3546_S_map.fits
X:   J1308+3546_X_vis.fits
S:   J1308+3546_S_vis.fits
c 1311+678 J1313+6735 13:13:27.986014 +67:35:50.38060 12.962 4.544 -0.408  X/S X: <0.06
S:  0.57
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1313+6735_X_map.ps
S:   J1313+6735_S_map.ps
X:   J1313+6735_X_rad.ps
S:   J1313+6735_S_rad.ps
X:   J1313+6735_X_map.fits
S:   J1313+6735_S_map.fits
X:   J1313+6735_X_vis.fits
S:   J1313+6735_S_vis.fits
- 1320-446 J1323-4452 13:23:04.246879 -44:52:33.85975 5.395 16.235 0.492 13   X/S X:  0.63
S:  1.42
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J1323-4452_X_map.ps
S:   J1323-4452_S_map.ps
X:   J1323-4452_X_rad.ps
S:   J1323-4452_S_rad.ps
X:   J1323-4452_X_map.fits
S:   J1323-4452_S_map.fits
X:   J1323-4452_X_vis.fits
S:   J1323-4452_S_vis.fits
c 1321-323 J1324-3235 13:24:11.860721 -32:35:35.59098 2.189 4.030 0.890 45   X/S X:  0.27
S:  0.23
X: <0.06
S:  0.06
X:   J1324-3235_X_map.ps
S:   J1324-3235_S_map.ps
X:   J1324-3235_X_rad.ps
S:   J1324-3235_S_rad.ps
X:   J1324-3235_X_map.fits
S:   J1324-3235_S_map.fits
X:   J1324-3235_X_vis.fits
S:   J1324-3235_S_vis.fits
c 1327-311 J1330-3122 13:30:19.084040 -31:22:59.13537 0.431 0.647 -0.441 119   X/S X:  0.58
S:  0.59
X:  0.10
S:  0.51
X:   J1330-3122_X_map.ps
S:   J1330-3122_S_map.ps
X:   J1330-3122_X_rad.ps
S:   J1330-3122_S_rad.ps
X:   J1330-3122_X_map.fits
S:   J1330-3122_S_map.fits
X:   J1330-3122_X_vis.fits
S:   J1330-3122_S_vis.fits
- 1328+254 J1330+2509 13:30:37.690683 +25:09:10.87704 6.091 4.929 -0.634  X/S X:  0.22
S:  1.54
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1330+2509_X_map.ps
S:   J1330+2509_S_map.ps
X:   J1330+2509_X_rad.ps
S:   J1330+2509_S_rad.ps
X:   J1330+2509_X_map.fits
S:   J1330+2509_S_map.fits
X:   J1330+2509_X_vis.fits
S:   J1330+2509_S_vis.fits
c 1343-300 J1345-3015 13:45:51.519901 -30:15:04.59368 2.066 3.880 0.580 27   X/S X:  0.13
S:  0.90
X:  n/a 
S:  0.14
X:   J1345-3015_X_map.ps
S:   J1345-3015_S_map.ps
X:   J1345-3015_X_rad.ps
S:   J1345-3015_S_rad.ps
X:   J1345-3015_X_map.fits
S:   J1345-3015_S_map.fits
X:   J1345-3015_X_vis.fits
S:   J1345-3015_S_vis.fits
c 1349-439 J1352-4412 13:52:56.534976 -44:12:40.38523 0.681 1.389 0.088 19   X/S X: <0.06
S: <0.06
X:  0.10
S:  0.06
X:   J1352-4412_X_map.ps
S:   J1352-4412_S_map.ps
X:   J1352-4412_X_rad.ps
S:   J1352-4412_S_rad.ps
X:   J1352-4412_X_map.fits
S:   J1352-4412_S_map.fits
X:   J1352-4412_X_vis.fits
S:   J1352-4412_S_vis.fits
c 1353-341 J1356-3421 13:56:05.386661 -34:21:10.86047 0.922 1.779 -0.532 29   X/S X:  0.39
S:  0.37
X:  0.11
S:  0.13
X:   J1356-3421_X_map.ps
S:   J1356-3421_S_map.ps
X:   J1356-3421_X_rad.ps
S:   J1356-3421_S_rad.ps
X:   J1356-3421_X_map.fits
S:   J1356-3421_S_map.fits
X:   J1356-3421_X_vis.fits
S:   J1356-3421_S_vis.fits
c 1355+441 J1357+4353 13:57:40.592275 +43:53:59.76866 0.882 0.653 -0.086 64   X/S X:  0.21
S:  0.69
X: <0.06
S:  0.11
X:   J1357+4353_X_map.ps
S:   J1357+4353_S_map.ps
X:   J1357+4353_X_rad.ps
S:   J1357+4353_S_rad.ps
X:   J1357+4353_X_map.fits
S:   J1357+4353_S_map.fits
X:   J1357+4353_X_vis.fits
S:   J1357+4353_S_vis.fits
c 1358+624 J1400+6210 14:00:28.648694 +62:10:38.58880 2.271 1.388 -0.522 22   X/S X: <0.06
S:  2.74
X:  0.06
S:  0.20
X:   J1400+6210_X_map.ps
S:   J1400+6210_S_map.ps
X:   J1400+6210_X_rad.ps
S:   J1400+6210_S_rad.ps
X:   J1400+6210_X_map.fits
S:   J1400+6210_S_map.fits
X:   J1400+6210_X_vis.fits
S:   J1400+6210_S_vis.fits
c 1402+660 J1404+6551 14:04:05.279060 +65:51:37.58365 1.906 1.129 -0.360 33   X/S X:  0.14
S:  0.33
X:  0.10
S:  0.06
X:   J1404+6551_X_map.ps
S:   J1404+6551_S_map.ps
X:   J1404+6551_X_rad.ps
S:   J1404+6551_S_rad.ps
X:   J1404+6551_X_map.fits
S:   J1404+6551_S_map.fits
X:   J1404+6551_X_vis.fits
S:   J1404+6551_S_vis.fits
c 1412-368 J1415-3705 14:15:26.016280 -37:05:26.97067 0.563 1.132 -0.393 52   X/S X:  0.44
S:  0.48
X:  n/a 
S:  0.41
X:   J1415-3705_X_map.ps
S:   J1415-3705_S_map.ps
X:   J1415-3705_X_rad.ps
S:   J1415-3705_S_rad.ps
X:   J1415-3705_X_map.fits
S:   J1415-3705_S_map.fits
X:   J1415-3705_X_vis.fits
S:   J1415-3705_S_vis.fits
c 1437+624 J1438+6211 14:38:44.783024 +62:11:54.43700 2.072 1.092 -0.654 28   X/S X:  0.17
S:  1.14
X: <0.06
S:  0.12
X:   J1438+6211_X_map.ps
S:   J1438+6211_S_map.ps
X:   J1438+6211_X_rad.ps
S:   J1438+6211_S_rad.ps
X:   J1438+6211_X_map.fits
S:   J1438+6211_S_map.fits
X:   J1438+6211_X_vis.fits
S:   J1438+6211_S_vis.fits
c 1441+252 J1443+2501 14:43:56.892197 +25:01:44.49080 0.248 0.465 -0.089 90   X/S X:  0.49
S:  0.48
X:  0.35
S:  0.39
X:   J1443+2501_X_map.ps
S:   J1443+2501_S_map.ps
X:   J1443+2501_X_rad.ps
S:   J1443+2501_S_rad.ps
X:   J1443+2501_X_map.fits
S:   J1443+2501_S_map.fits
X:   J1443+2501_X_vis.fits
S:   J1443+2501_S_vis.fits
c 1450-338 J1454-3400 14:54:02.473433 -34:00:57.21317 1.572 4.046 0.496 44   X/S X:  0.51
S:  0.49
X: <0.06
S:  0.07
X:   J1454-3400_X_map.ps
S:   J1454-3400_S_map.ps
X:   J1454-3400_X_rad.ps
S:   J1454-3400_S_rad.ps
X:   J1454-3400_X_map.fits
S:   J1454-3400_S_map.fits
X:   J1454-3400_X_vis.fits
S:   J1454-3400_S_vis.fits
c 1456-367 J1459-3655 14:59:15.763768 -36:55:47.93789 0.947 1.844 -0.268 30   X/S X:  0.58
S:  0.72
X: <0.06
S:  0.22
X:   J1459-3655_X_map.ps
S:   J1459-3655_S_map.ps
X:   J1459-3655_X_rad.ps
S:   J1459-3655_S_rad.ps
X:   J1459-3655_X_map.fits
S:   J1459-3655_S_map.fits
X:   J1459-3655_X_vis.fits
S:   J1459-3655_S_vis.fits
c 1458-391 J1501-3918 15:01:34.758067 -39:18:39.43439 1.557 3.161 0.773 27   X/S X:  1.25
S:  1.44
X: <0.06
S:  0.43
X:   J1501-3918_X_map.ps
S:   J1501-3918_S_map.ps
X:   J1501-3918_X_rad.ps
S:   J1501-3918_S_rad.ps
X:   J1501-3918_X_map.fits
S:   J1501-3918_S_map.fits
X:   J1501-3918_X_vis.fits
S:   J1501-3918_S_vis.fits
c 1505+044 J1507+0415 15:07:59.732444 +04:15:11.98426 0.351 0.467 0.071 63   X/S X:  0.16
S:  0.22
X:  0.17
S:  0.20
X:   J1507+0415_X_map.ps
S:   J1507+0415_S_map.ps
X:   J1507+0415_X_rad.ps
S:   J1507+0415_S_rad.ps
X:   J1507+0415_X_map.fits
S:   J1507+0415_S_map.fits
X:   J1507+0415_X_vis.fits
S:   J1507+0415_S_vis.fits
c 1509+054 J1511+0518 15:11:41.266546 +05:18:09.25937 0.356 0.425 0.009 64   X/S X:  0.54
S:  0.23
X:  0.18
S:  0.16
X:   J1511+0518_X_map.ps
S:   J1511+0518_S_map.ps
X:   J1511+0518_X_rad.ps
S:   J1511+0518_S_rad.ps
X:   J1511+0518_X_map.fits
S:   J1511+0518_S_map.fits
X:   J1511+0518_X_vis.fits
S:   J1511+0518_S_vis.fits
c 1604-333 J1607-3331 16:07:34.762331 -33:31:08.91300 0.509 0.816 -0.380 44   X/S X:  0.17
S:  0.26
X:  0.12
S:  0.19
X:   J1607-3331_X_map.ps
S:   J1607-3331_S_map.ps
X:   J1607-3331_X_rad.ps
S:   J1607-3331_S_rad.ps
X:   J1607-3331_X_map.fits
S:   J1607-3331_S_map.fits
X:   J1607-3331_X_vis.fits
S:   J1607-3331_S_vis.fits
c 1606-398 J1610-3958 16:10:21.879093 -39:58:58.32765 0.447 0.701 -0.065 50   X/S X:  0.75
S:  0.30
X:  0.53
S: <0.06
X:   J1610-3958_X_map.ps
S:   J1610-3958_S_map.ps
X:   J1610-3958_X_rad.ps
S:   J1610-3958_S_rad.ps
X:   J1610-3958_X_map.fits
S:   J1610-3958_S_map.fits
X:   J1610-3958_X_vis.fits
S:   J1610-3958_S_vis.fits
c 1629+680 J1629+6757 16:29:51.838098 +67:57:14.98095 3.301 4.446 -0.157 19   X/S X:  0.07
S:  0.38
X: <0.06
S:  0.12
X:   J1629+6757_X_map.ps
S:   J1629+6757_S_map.ps
X:   J1629+6757_X_rad.ps
S:   J1629+6757_S_rad.ps
X:   J1629+6757_X_map.fits
S:   J1629+6757_S_map.fits
X:   J1629+6757_X_vis.fits
S:   J1629+6757_S_vis.fits
c 1654+866 J1639+8631 16:39:25.022608 +86:31:53.12638 75.052 3.851 -0.731 13   X/S X:  0.08
S:  0.36
X: <0.06
S:  0.07
X:   J1639+8631_X_map.ps
S:   J1639+8631_S_map.ps
X:   J1639+8631_X_rad.ps
S:   J1639+8631_S_rad.ps
X:   J1639+8631_X_map.fits
S:   J1639+8631_S_map.fits
X:   J1639+8631_X_vis.fits
S:   J1639+8631_S_vis.fits
c 1647-296 J1650-2943 16:50:39.544136 -29:43:46.95405 0.293 0.801 -0.109 71   X/S X:  0.35
S:  0.55
X:  0.32
S:  0.26
X:   J1650-2943_X_map.ps
S:   J1650-2943_S_map.ps
X:   J1650-2943_X_rad.ps
S:   J1650-2943_S_rad.ps
X:   J1650-2943_X_map.fits
S:   J1650-2943_S_map.fits
X:   J1650-2943_X_vis.fits
S:   J1650-2943_S_vis.fits
c 1656-075 J1658-0739 16:58:44.061981 -07:39:17.69389 0.236 0.388 -0.185 85   X/S X:  0.77
S:  1.04
X:  0.57
S:  0.68
X:   J1658-0739_X_map.ps
S:   J1658-0739_S_map.ps
X:   J1658-0739_X_rad.ps
S:   J1658-0739_S_rad.ps
X:   J1658-0739_X_map.fits
S:   J1658-0739_S_map.fits
X:   J1658-0739_X_vis.fits
S:   J1658-0739_S_vis.fits
c 1729-373 J1733-3722 17:33:15.193090 -37:22:32.39619 0.739 2.209 0.229 32   X/S X:  0.77
S:  0.90
X:  0.07
S: <0.06
X:   J1733-3722_X_map.ps
S:   J1733-3722_S_map.ps
X:   J1733-3722_X_rad.ps
S:   J1733-3722_S_rad.ps
X:   J1733-3722_X_map.fits
S:   J1733-3722_S_map.fits
X:   J1733-3722_X_vis.fits
S:   J1733-3722_S_vis.fits
- 1740-309 J1743-3058 17:43:17.888396 -30:58:18.66182 14.627 12.058 0.747 10   X X:  0.07
S:  0.08
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1743-3058_X_map.ps
S:   J1743-3058_S_map.ps
X:   J1743-3058_X_rad.ps
S:   J1743-3058_S_rad.ps
X:   J1743-3058_X_map.fits
S:   J1743-3058_S_map.fits
X:   J1743-3058_X_vis.fits
S:   J1743-3058_S_vis.fits
- 1741-312 J1744-3116 17:44:23.578570 -31:16:36.28433 3.290 7.649 0.172 34   X X:  0.12
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1744-3116_X_map.ps
S:   J1744-3116_S_map.ps
X:   J1744-3116_X_rad.ps
S:   J1744-3116_S_rad.ps
X:   J1744-3116_X_map.fits
S:   J1744-3116_S_map.fits
X:   J1744-3116_X_vis.fits
S:   J1744-3116_S_vis.fits
c 1742-078 J1745-0753 17:45:27.104938 -07:53:03.94781 0.243 0.433 0.113 122   X/S X:  0.77
S:  0.72
X:  0.29
S:  0.12
X:   J1745-0753_X_map.ps
S:   J1745-0753_S_map.ps
X:   J1745-0753_X_rad.ps
S:   J1745-0753_S_rad.ps
X:   J1745-0753_X_map.fits
S:   J1745-0753_S_map.fits
X:   J1745-0753_X_vis.fits
S:   J1745-0753_S_vis.fits
c 1748-253 J1751-2524 17:51:51.262544 -25:24:00.06398 1.354 2.473 0.339 47   X/S X:  0.63
S:  0.67
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1751-2524_X_map.ps
S:   J1751-2524_S_map.ps
X:   J1751-2524_X_rad.ps
S:   J1751-2524_S_rad.ps
X:   J1751-2524_X_map.fits
S:   J1751-2524_S_map.fits
X:   J1751-2524_X_vis.fits
S:   J1751-2524_S_vis.fits
c NGC6500 J1755+1820 17:55:59.782291 +18:20:17.66856 3.834 4.098 0.884 29   X/S X: <0.06
S:  0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1755+1820_X_map.ps
S:   J1755+1820_S_map.ps
X:   J1755+1820_X_rad.ps
S:   J1755+1820_S_rad.ps
X:   J1755+1820_X_map.fits
S:   J1755+1820_S_map.fits
X:   J1755+1820_X_vis.fits
S:   J1755+1820_S_vis.fits
c 1754+155 J1756+1535 17:56:53.102130 +15:35:20.82648 0.329 0.285 0.054 164   X/S X:  0.45
S:  0.31
X:  0.30
S:  0.29
X:   J1756+1535_X_map.ps
S:   J1756+1535_S_map.ps
X:   J1756+1535_X_rad.ps
S:   J1756+1535_S_rad.ps
X:   J1756+1535_X_map.fits
S:   J1756+1535_S_map.fits
X:   J1756+1535_X_vis.fits
S:   J1756+1535_S_vis.fits
c 1759-396 J1802-3940 18:02:42.680092 -39:40:07.90560 0.451 0.701 -0.012 56   X/S X:  1.14
S:  1.52
X:  1.07
S:  0.42
X:   J1802-3940_X_map.ps
S:   J1802-3940_S_map.ps
X:   J1802-3940_X_rad.ps
S:   J1802-3940_S_rad.ps
X:   J1802-3940_X_map.fits
S:   J1802-3940_S_map.fits
X:   J1802-3940_X_vis.fits
S:   J1802-3940_S_vis.fits
c 1822-173 J1825-1718 18:25:36.532225 -17:18:49.84869 1.652 2.603 0.448 17   X/S X:  0.17
S:  0.30
X: <0.06
S:  n/a 
X:   J1825-1718_X_map.ps
S:   J1825-1718_S_map.ps
X:   J1825-1718_X_rad.ps
S:   J1825-1718_S_rad.ps
X:   J1825-1718_X_map.fits
S:   J1825-1718_S_map.fits
X:   J1825-1718_X_vis.fits
S:   J1825-1718_S_vis.fits
c 1822-076 J1825-0737 18:25:37.609558 -07:37:30.01303 1.039 1.493 0.602 45   X/S X:  0.12
S:  0.24
X: <0.06
S:  n/a 
X:   J1825-0737_X_map.ps
S:   J1825-0737_S_map.ps
X:   J1825-0737_X_rad.ps
S:   J1825-0737_S_rad.ps
X:   J1825-0737_X_map.fits
S:   J1825-0737_S_map.fits
X:   J1825-0737_X_vis.fits
S:   J1825-0737_S_vis.fits
c 1823-455 J1827-4533 18:27:10.238178 -45:33:09.96146 0.871 2.080 0.004 18   X/S X:  n/a 
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 1829-106 J1832-1035 18:32:20.836561 -10:35:11.20056 1.839 2.207 0.394 19   X X:  0.65
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1832-1035_X_map.ps
S:   J1832-1035_S_map.ps
X:   J1832-1035_X_rad.ps
S:   J1832-1035_S_rad.ps
X:   J1832-1035_X_map.fits
S:   J1832-1035_S_map.fits
X:   J1832-1035_X_vis.fits
S:   J1832-1035_S_vis.fits
- 1849+005 J1851+0035 18:51:46.723169 +00:35:32.36326 1.446 1.672 0.320 31   X X:  0.32
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1851+0035_X_map.ps
S:   J1851+0035_S_map.ps
X:   J1851+0035_X_rad.ps
S:   J1851+0035_S_rad.ps
X:   J1851+0035_X_map.fits
S:   J1851+0035_S_map.fits
X:   J1851+0035_X_vis.fits
S:   J1851+0035_S_vis.fits
c 1849-365 J1853-3628 18:53:17.919965 -36:28:42.17055 1.715 6.766 0.143 19   X/S X:  0.80
S:  0.93
X: <0.06
S:  0.16
X:   J1853-3628_X_map.ps
S:   J1853-3628_S_map.ps
X:   J1853-3628_X_rad.ps
S:   J1853-3628_S_rad.ps
X:   J1853-3628_X_map.fits
S:   J1853-3628_S_map.fits
X:   J1853-3628_X_vis.fits
S:   J1853-3628_S_vis.fits
- 1853+027 J1855+0251 18:55:35.436566 +02:51:19.56257 0.792 1.096 -0.115 56   X X:  0.12
S: <0.06
X:  n/a 
S: <0.06
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 1854+061 J1856+0610 18:56:31.838907 +06:10:16.76502 0.542 0.690 0.086 106   X X:  0.40
S: <0.06
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J1856+0610_X_map.ps
S:   J1856+0610_S_map.ps
X:   J1856+0610_X_rad.ps
S:   J1856+0610_S_rad.ps
X:   J1856+0610_X_map.fits
S:   J1856+0610_S_map.fits
X:   J1856+0610_X_vis.fits
S:   J1856+0610_S_vis.fits
c 1910+052 J1912+0518 19:12:54.257677 +05:18:00.42127 0.691 0.699 0.109 62   X/S X:  0.17
S:  0.22
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1912+0518_X_map.ps
S:   J1912+0518_S_map.ps
X:   J1912+0518_X_rad.ps
S:   J1912+0518_S_rad.ps
X:   J1912+0518_X_map.fits
S:   J1912+0518_S_map.fits
X:   J1912+0518_X_vis.fits
S:   J1912+0518_S_vis.fits
- 1911+165 J1914+1636 19:14:14.459605 +16:36:39.02736 1.135 2.031 0.586 15   X X:  0.06
S:  0.07
X:  0.07
S: <0.06
X:   J1914+1636_X_map.ps
S:   J1914+1636_S_map.ps
X:   J1914+1636_X_rad.ps
S:   J1914+1636_S_rad.ps
X:   J1914+1636_X_map.fits
S:   J1914+1636_S_map.fits
X:   J1914+1636_X_vis.fits
S:   J1914+1636_S_vis.fits
- 1916+062 J1919+0619 19:19:17.350437 +06:19:42.77099 4.440 3.811 0.363  X X:  0.06
S:  0.10
X:  0.06
S:  0.06
X:   J1919+0619_X_map.ps
S:   J1919+0619_S_map.ps
X:   J1919+0619_X_rad.ps
S:   J1919+0619_S_rad.ps
X:   J1919+0619_X_map.fits
S:   J1919+0619_S_map.fits
X:   J1919+0619_X_vis.fits
S:   J1919+0619_S_vis.fits
c 1922+333 J1924+3329 19:24:17.482195 +33:29:29.74587 5.475 2.887 0.297  X/S X:  0.19
S:  1.34
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J1924+3329_X_map.ps
S:   J1924+3329_S_map.ps
X:   J1924+3329_X_rad.ps
S:   J1924+3329_S_rad.ps
X:   J1924+3329_X_map.fits
S:   J1924+3329_S_map.fits
X:   J1924+3329_X_vis.fits
S:   J1924+3329_S_vis.fits
c 1928+154 J1930+1532 19:30:52.767039 +15:32:34.42737 0.357 0.378 0.336 74   X/S X:  0.36
S:  0.24
X:  0.37
S:  0.18
X:   J1930+1532_X_map.ps
S:   J1930+1532_S_map.ps
X:   J1930+1532_X_rad.ps
S:   J1930+1532_S_rad.ps
X:   J1930+1532_X_map.fits
S:   J1930+1532_S_map.fits
X:   J1930+1532_X_vis.fits
S:   J1930+1532_S_vis.fits
c 1931+149 J1933+1504 19:33:21.805030 +15:04:46.40010 0.940 1.974 -0.104 20   X/S X:  0.12
S:  0.35
X: <0.06
S: <0.06
X:   J1933+1504_X_map.ps
S:   J1933+1504_S_map.ps
X:   J1933+1504_X_rad.ps
S:   J1933+1504_S_rad.ps
X:   J1933+1504_X_map.fits
S:   J1933+1504_S_map.fits
X:   J1933+1504_X_vis.fits
S:   J1933+1504_S_vis.fits
- 1934+226 J1936+2246 19:36:29.304698 +22:46:25.84687 3.448 7.846 0.617  X X: <0.06
S:  0.07
X: <0.06
S:  n/a 
X:   J1936+2246_X_map.ps
S:   J1936+2246_S_map.ps
X:   J1936+2246_X_rad.ps
S:   J1936+2246_S_rad.ps
X:   J1936+2246_X_map.fits
S:   J1936+2246_S_map.fits
X:   J1936+2246_X_vis.fits
S:   J1936+2246_S_vis.fits
c 1947+242 J1949+2421 19:49:33.141958 +24:21:18.24588 1.876 2.340 0.557 12   X X:  0.06
S:  0.12
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J1949+2421_X_map.ps
S:   J1949+2421_S_map.ps
X:   J1949+2421_X_rad.ps
S:   J1949+2421_S_rad.ps
X:   J1949+2421_X_map.fits
S:   J1949+2421_S_map.fits
X:   J1949+2421_X_vis.fits
S:   J1949+2421_S_vis.fits
c 1947+079 J1950+0807 19:50:05.540061 +08:07:13.97750 0.383 0.518 -0.129 42   X/S X:  0.40
S:  1.02
X:  0.11
S:  0.31
X:   J1950+0807_X_map.ps
S:   J1950+0807_S_map.ps
X:   J1950+0807_X_rad.ps
S:   J1950+0807_S_rad.ps
X:   J1950+0807_X_map.fits
S:   J1950+0807_S_map.fits
X:   J1950+0807_X_vis.fits
S:   J1950+0807_S_vis.fits
c 1950+253 J1952+2526 19:52:48.293980 +25:26:53.48442 0.311 0.543 0.097 77   X/S X:  0.34
S:  0.27
X:  0.17
S: <0.06
X:   J1952+2526_X_map.ps
S:   J1952+2526_S_map.ps
X:   J1952+2526_X_rad.ps
S:   J1952+2526_S_rad.ps
X:   J1952+2526_X_map.fits
S:   J1952+2526_S_map.fits
X:   J1952+2526_X_vis.fits
S:   J1952+2526_S_vis.fits
c 1954+282 J1956+2820 19:56:46.040492 +28:20:57.97724 0.286 0.481 0.037 78   X/S X:  0.44
S:  0.54
X:  0.22
S:  0.19
X:   J1956+2820_X_map.ps
S:   J1956+2820_S_map.ps
X:   J1956+2820_X_rad.ps
S:   J1956+2820_S_rad.ps
X:   J1956+2820_X_map.fits
S:   J1956+2820_S_map.fits
X:   J1956+2820_X_vis.fits
S:   J1956+2820_S_vis.fits
c 1953-325 J1956-3225 19:56:59.455281 -32:25:46.00672 0.432 0.639 -0.154 47   X/S X:  0.38
S:  0.32
X:  0.38
S:  0.17
X:   J1956-3225_X_map.ps
S:   J1956-3225_S_map.ps
X:   J1956-3225_X_rad.ps
S:   J1956-3225_S_rad.ps
X:   J1956-3225_X_map.fits
S:   J1956-3225_S_map.fits
X:   J1956-3225_X_vis.fits
S:   J1956-3225_S_vis.fits
c 2001+304 J2003+3034 20:03:30.244065 +30:34:30.78857 0.281 0.500 0.093 82   X/S X:  0.30
S:  0.19
X:  0.22
S: <0.06
X:   J2003+3034_X_map.ps
S:   J2003+3034_S_map.ps
X:   J2003+3034_X_rad.ps
S:   J2003+3034_S_rad.ps
X:   J2003+3034_X_map.fits
S:   J2003+3034_S_map.fits
X:   J2003+3034_X_vis.fits
S:   J2003+3034_S_vis.fits
c 2002-375 J2005-3723 20:05:55.070860 -37:23:41.47587 0.458 0.755 -0.035 61   X/S X:  0.32
S:  0.45
X:  0.28
S:  0.23
X:   J2005-3723_X_map.ps
S:   J2005-3723_S_map.ps
X:   J2005-3723_X_rad.ps
S:   J2005-3723_S_rad.ps
X:   J2005-3723_X_map.fits
S:   J2005-3723_S_map.fits
X:   J2005-3723_X_vis.fits
S:   J2005-3723_S_vis.fits
- 2005+372 J2007+3722 20:07:45.397765 +37:22:02.30728 3.645 2.098 0.138 14   X X:  0.08
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   J2007+3722_X_map.ps
S:   J2007+3722_S_map.ps
X:   J2007+3722_X_rad.ps
S:   J2007+3722_S_rad.ps
X:   J2007+3722_X_map.fits
S:   J2007+3722_S_map.fits
X:   J2007+3722_X_vis.fits
S:   J2007+3722_S_vis.fits
c 2004-447 J2007-4434 20:07:55.184359 -44:34:44.27419 0.834 1.651 -0.255 22   X/S X: <0.06
S:  0.11
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J2007-4434_X_map.ps
S:   J2007-4434_S_map.ps
X:   J2007-4434_X_rad.ps
S:   J2007-4434_S_rad.ps
X:   J2007-4434_X_map.fits
S:   J2007-4434_S_map.fits
X:   J2007-4434_X_vis.fits
S:   J2007-4434_S_vis.fits
c 2008+332 J2010+3322 20:10:49.723316 +33:22:13.81010 1.391 1.289 0.009 16   X/S X:  0.50
S:  0.74
X:  0.12
S: <0.06
X:   J2010+3322_X_map.ps
S:   J2010+3322_S_map.ps
X:   J2010+3322_X_rad.ps
S:   J2010+3322_S_rad.ps
X:   J2010+3322_X_map.fits
S:   J2010+3322_S_map.fits
X:   J2010+3322_X_vis.fits
S:   J2010+3322_S_vis.fits
c 2013+370 J2015+3710 20:15:28.729830 +37:10:59.51464 0.339 0.513 0.041 59   X/S X:  1.87
S:  1.47
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J2015+3710_X_map.ps
S:   J2015+3710_S_map.ps
X:   J2015+3710_X_rad.ps
S:   J2015+3710_S_rad.ps
X:   J2015+3710_X_map.fits
S:   J2015+3710_S_map.fits
X:   J2015+3710_X_vis.fits
S:   J2015+3710_S_vis.fits
c 2014+358 J2016+3600 20:16:45.618615 +36:00:33.37364 0.771 0.591 0.149 86   X X:  0.25
S:  0.11
X:  0.09
S: <0.06
X:   J2016+3600_X_map.ps
S:   J2016+3600_S_map.ps
X:   J2016+3600_X_rad.ps
S:   J2016+3600_S_rad.ps
X:   J2016+3600_X_map.fits
S:   J2016+3600_S_map.fits
X:   J2016+3600_X_vis.fits
S:   J2016+3600_S_vis.fits
c 2018+295 J2020+2942 20:20:06.563800 +29:42:14.18656 1.069 1.711 0.174 19   X X:  0.15
S:  1.13
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J2020+2942_X_map.ps
S:   J2020+2942_S_map.ps
X:   J2020+2942_X_rad.ps
S:   J2020+2942_S_rad.ps
X:   J2020+2942_X_map.fits
S:   J2020+2942_S_map.fits
X:   J2020+2942_X_vis.fits
S:   J2020+2942_S_vis.fits
- 2033+187 J2035+1857 20:35:33.983440 +18:57:05.46574 12.622 12.854 0.504  X/S X: <0.06
S:  0.70
X:  n/a 
S:  0.10
X:   J2035+1857_X_map.ps
S:   J2035+1857_S_map.ps
X:   J2035+1857_X_rad.ps
S:   J2035+1857_S_rad.ps
X:   J2035+1857_X_map.fits
S:   J2035+1857_S_map.fits
X:   J2035+1857_X_vis.fits
S:   J2035+1857_S_vis.fits
c 2037-253 J2040-2507 20:40:08.772939 -25:07:46.66356 0.494 1.038 -0.313 30   X/S X:  0.23
S:  0.49
X:  0.08
S:  0.12
X:   J2040-2507_X_map.ps
S:   J2040-2507_S_map.ps
X:   J2040-2507_X_rad.ps
S:   J2040-2507_S_rad.ps
X:   J2040-2507_X_map.fits
S:   J2040-2507_S_map.fits
X:   J2040-2507_X_vis.fits
S:   J2040-2507_S_vis.fits
c 2044-027 J2047-0236 20:47:10.366606 -02:36:22.14645 1.723 3.553 -0.118 12   X/S X:  0.07
S:  0.15
X:  0.06
S: <0.06
X:   J2047-0236_X_map.ps
S:   J2047-0236_S_map.ps
X:   J2047-0236_X_rad.ps
S:   J2047-0236_S_rad.ps
X:   J2047-0236_X_map.fits
S:   J2047-0236_S_map.fits
X:   J2047-0236_X_vis.fits
S:   J2047-0236_S_vis.fits
c 2054-377 J2057-3734 20:57:41.603423 -37:34:02.98989 0.536 0.923 -0.020 50   X/S X:  0.28
S:  0.26
X:  0.18
S:  0.21
X:   J2057-3734_X_map.ps
S:   J2057-3734_S_map.ps
X:   J2057-3734_X_rad.ps
S:   J2057-3734_S_rad.ps
X:   J2057-3734_X_map.fits
S:   J2057-3734_S_map.fits
X:   J2057-3734_X_vis.fits
S:   J2057-3734_S_vis.fits
- 2058-425 J2101-4219 21:01:59.114089 -42:19:16.14540 2.522 12.186 0.301 17   X/S X:  0.67
S:  0.66
X: <0.06
S:  0.14
X:   J2101-4219_X_map.ps
S:   J2101-4219_S_map.ps
X:   J2101-4219_X_rad.ps
S:   J2101-4219_S_rad.ps
X:   J2101-4219_X_map.fits
S:   J2101-4219_S_map.fits
X:   J2101-4219_X_vis.fits
S:   J2101-4219_S_vis.fits
- 2112+463 J2114+4634 21:14:32.875666 +46:34:39.30285 1.168 0.687 0.284 44   X X:  0.11
S:  0.06
X:  0.09
S:  n/a 
X:   J2114+4634_X_map.ps
S:   J2114+4634_S_map.ps
X:   J2114+4634_X_rad.ps
S:   J2114+4634_S_rad.ps
X:   J2114+4634_X_map.fits
S:   J2114+4634_S_map.fits
X:   J2114+4634_X_vis.fits
S:   J2114+4634_S_vis.fits
c 2127+085 J2130+0843 21:30:16.249757 +08:43:55.92757 0.332 0.338 0.060 134   X/S X:  0.24
S:  0.21
X:  0.19
S:  0.19
X:   J2130+0843_X_map.ps
S:   J2130+0843_S_map.ps
X:   J2130+0843_X_rad.ps
S:   J2130+0843_S_rad.ps
X:   J2130+0843_X_map.fits
S:   J2130+0843_S_map.fits
X:   J2130+0843_X_vis.fits
S:   J2130+0843_S_vis.fits
c 2135+508 J2137+5101 21:37:00.986187 +51:01:36.12924 0.485 0.424 -0.120 64   X/S X:  0.78
S:  1.24
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J2137+5101_X_map.ps
S:   J2137+5101_S_map.ps
X:   J2137+5101_X_rad.ps
S:   J2137+5101_S_rad.ps
X:   J2137+5101_X_map.fits
S:   J2137+5101_S_map.fits
X:   J2137+5101_X_vis.fits
S:   J2137+5101_S_vis.fits
c 2135-209 J2137-2042 21:37:50.007886 -20:42:31.66746 3.991 4.742 0.374 11   X/S X:  0.23
S:  1.08
X:  n/a 
S: <0.06
X:   J2137-2042_X_map.ps
S:   J2137-2042_S_map.ps
X:   J2137-2042_X_rad.ps
S:   J2137-2042_S_rad.ps
X:   J2137-2042_X_map.fits
S:   J2137-2042_S_map.fits
X:   J2137-2042_X_vis.fits
S:   J2137-2042_S_vis.fits
c 2146+608 J2148+6107 21:48:16.042313 +61:07:05.79356 0.660 0.538 0.376 80   X/S X:  0.69
S:  1.05
X:  0.07
S:  0.06
X:   J2148+6107_X_map.ps
S:   J2148+6107_S_map.ps
X:   J2148+6107_X_rad.ps
S:   J2148+6107_S_rad.ps
X:   J2148+6107_X_map.fits
S:   J2148+6107_S_map.fits
X:   J2148+6107_X_vis.fits
S:   J2148+6107_S_vis.fits
c 2147+145 J2150+1449 21:50:23.607134 +14:49:47.89596 2.985 4.831 -0.280 10   X/S X: <0.06
S:  1.11
X: <0.06
S:  0.07
X:   J2150+1449_X_map.ps
S:   J2150+1449_S_map.ps
X:   J2150+1449_X_rad.ps
S:   J2150+1449_S_rad.ps
X:   J2150+1449_X_map.fits
S:   J2150+1449_S_map.fits
X:   J2150+1449_X_vis.fits
S:   J2150+1449_S_vis.fits
- 2210+016 J2212+0152 22:12:37.967855 +01:52:51.26745 41.788 47.884 -0.984  X/S X:  0.12
S:  0.54
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J2212+0152_X_map.ps
S:   J2212+0152_S_map.ps
X:   J2212+0152_X_rad.ps
S:   J2212+0152_S_rad.ps
X:   J2212+0152_X_map.fits
S:   J2212+0152_S_map.fits
X:   J2212+0152_X_vis.fits
S:   J2212+0152_S_vis.fits
c 2211-388 J2214-3835 22:14:38.569775 -38:35:44.98897 2.367 6.956 0.169 17   X/S X:  0.91
S:  0.76
X: <0.06
S:  0.07
X:   J2214-3835_X_map.ps
S:   J2214-3835_S_map.ps
X:   J2214-3835_X_rad.ps
S:   J2214-3835_S_rad.ps
X:   J2214-3835_X_map.fits
S:   J2214-3835_S_map.fits
X:   J2214-3835_X_vis.fits
S:   J2214-3835_S_vis.fits
- 2222+600 J2224+6016 22:24:37.024322 +60:16:15.59803 2.137 1.201 -0.094 28   X X:  0.15
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   J2224+6016_X_map.ps
S:   J2224+6016_S_map.ps
X:   J2224+6016_X_rad.ps
S:   J2224+6016_S_rad.ps
X:   J2224+6016_X_map.fits
S:   J2224+6016_S_map.fits
X:   J2224+6016_X_vis.fits
S:   J2224+6016_S_vis.fits
c 2227-399 J2230-3942 22:30:40.278590 -39:42:52.06599 0.523 0.840 -0.020 43   X/S X:  0.55
S:  0.18
X:  0.36
S:  0.09
X:   J2230-3942_X_map.ps
S:   J2230-3942_S_map.ps
X:   J2230-3942_X_rad.ps
S:   J2230-3942_S_rad.ps
X:   J2230-3942_X_map.fits
S:   J2230-3942_S_map.fits
X:   J2230-3942_X_vis.fits
S:   J2230-3942_S_vis.fits
c 2247+113 J2249+1136 22:49:54.586015 +11:36:30.84624 1.340 1.712 0.162 16   X/S X:  0.10
S: <0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J2249+1136_X_map.ps
S:   J2249+1136_S_map.ps
X:   J2249+1136_X_rad.ps
S:   J2249+1136_S_rad.ps
X:   J2249+1136_X_map.fits
S:   J2249+1136_S_map.fits
X:   J2249+1136_X_vis.fits
S:   J2249+1136_S_vis.fits
- 2252+618 J2254+6209 22:54:25.293029 +62:09:38.72492 6.146 4.939 -0.361 12   X X: <0.06
S: <0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:   J2254+6209_X_map.ps
S:   J2254+6209_S_map.ps
X:   J2254+6209_X_rad.ps
S:   J2254+6209_S_rad.ps
X:   J2254+6209_X_map.fits
S:   J2254+6209_S_map.fits
X:   J2254+6209_X_vis.fits
S:   J2254+6209_S_vis.fits
c 2254-367 J2257-3627 22:57:10.606859 -36:27:44.00028 1.457 2.857 -0.386 15   X/S X:  0.83
S:  0.51
X:  0.07
S:  0.12
X:   J2257-3627_X_map.ps
S:   J2257-3627_S_map.ps
X:   J2257-3627_X_rad.ps
S:   J2257-3627_S_rad.ps
X:   J2257-3627_X_map.fits
S:   J2257-3627_S_map.fits
X:   J2257-3627_X_vis.fits
S:   J2257-3627_S_vis.fits
c 2255+570 J2257+5720 22:57:22.046052 +57:20:30.19381 4.079 5.093 -0.455 11   X/S X:  0.09
S:  0.14
X:  0.06
S: <0.06
X:   J2257+5720_X_map.ps
S:   J2257+5720_S_map.ps
X:   J2257+5720_X_rad.ps
S:   J2257+5720_S_rad.ps
X:   J2257+5720_X_map.fits
S:   J2257+5720_S_map.fits
X:   J2257+5720_X_vis.fits
S:   J2257+5720_S_vis.fits
c 2256-296 J2259-2920 22:59:29.933550 -29:20:43.79881 0.419 0.964 0.000 58   X/S X:  0.17
S:  0.18
X:  0.11
S:  0.13
X:   J2259-2920_X_map.ps
S:   J2259-2920_S_map.ps
X:   J2259-2920_X_rad.ps
S:   J2259-2920_S_rad.ps
X:   J2259-2920_X_map.fits
S:   J2259-2920_S_map.fits
X:   J2259-2920_X_vis.fits
S:   J2259-2920_S_vis.fits
c 2258+166 J2300+1655 23:00:42.991146 +16:55:14.39113 0.471 0.536 -0.008 51   X/S X:  0.32
S:  0.36
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J2300+1655_X_map.ps
S:   J2300+1655_S_map.ps
X:   J2300+1655_X_rad.ps
S:   J2300+1655_S_rad.ps
X:   J2300+1655_X_map.fits
S:   J2300+1655_S_map.fits
X:   J2300+1655_X_vis.fits
S:   J2300+1655_S_vis.fits
c 2300-307 J2303-3030 23:03:05.820834 -30:30:11.47134 2.823 6.987 0.586 16   X/S X:  0.10
S:  0.31
X:  n/a 
S:  0.18
X:   J2303-3030_X_map.ps
S:   J2303-3030_S_map.ps
X:   J2303-3030_X_rad.ps
S:   J2303-3030_S_rad.ps
X:   J2303-3030_X_map.fits
S:   J2303-3030_S_map.fits
X:   J2303-3030_X_vis.fits
S:   J2303-3030_S_vis.fits
c 2308+341 J2311+3425 23:11:05.328806 +34:25:10.90504 0.290 0.460 -0.166 73   X/S X:  0.62
S:  0.68
X:  0.34
S:  0.38
X:   J2311+3425_X_map.ps
S:   J2311+3425_S_map.ps
X:   J2311+3425_X_rad.ps
S:   J2311+3425_S_rad.ps
X:   J2311+3425_X_map.fits
S:   J2311+3425_S_map.fits
X:   J2311+3425_X_vis.fits
S:   J2311+3425_S_vis.fits
c 2311-452 J2314-4455 23:14:09.382766 -44:55:49.23923 1.004 1.904 -0.292 14   X/S X:  0.13
S:  0.58
X:  n/a 
S:  0.11
X:   J2314-4455_X_map.ps
S:   J2314-4455_S_map.ps
X:   J2314-4455_X_rad.ps
S:   J2314-4455_S_rad.ps
X:   J2314-4455_X_map.fits
S:   J2314-4455_S_map.fits
X:   J2314-4455_X_vis.fits
S:   J2314-4455_S_vis.fits
- 2313-439 J2316-4337 23:16:21.099887 -43:37:46.90190 3.031 12.742 0.239 18   X/S X:  0.10
S:  0.67
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J2316-4337_X_map.ps
S:   J2316-4337_S_map.ps
X:   J2316-4337_X_rad.ps
S:   J2316-4337_S_rad.ps
X:   J2316-4337_X_map.fits
S:   J2316-4337_S_map.fits
X:   J2316-4337_X_vis.fits
S:   J2316-4337_S_vis.fits
c 2314-340 J2316-3349 23:16:43.386408 -33:49:12.48584 1.074 2.458 0.057 30   X/S X:  0.15
S:  0.55
X: <0.06
S:  0.36
X:   J2316-3349_X_map.ps
S:   J2316-3349_S_map.ps
X:   J2316-3349_X_rad.ps
S:   J2316-3349_S_rad.ps
X:   J2316-3349_X_map.fits
S:   J2316-3349_S_map.fits
X:   J2316-3349_X_vis.fits
S:   J2316-3349_S_vis.fits
c 2321-375 J2324-3714 23:24:07.111812 -37:14:22.45623 0.492 0.745 0.027 55   X/S X:  0.33
S:  0.34
X:  0.23
S:  0.18
X:   J2324-3714_X_map.ps
S:   J2324-3714_S_map.ps
X:   J2324-3714_X_rad.ps
S:   J2324-3714_S_rad.ps
X:   J2324-3714_X_map.fits
S:   J2324-3714_S_map.fits
X:   J2324-3714_X_vis.fits
S:   J2324-3714_S_vis.fits
- 2322-411 J2325-4051 23:25:03.380797 -40:51:30.07108 28.403 48.702 0.716  X/S X: <0.06
S:  0.37
X: <0.06
S:  n/a 
X:   J2325-4051_X_map.ps
S:   J2325-4051_S_map.ps
X:   J2325-4051_X_rad.ps
S:   J2325-4051_S_rad.ps
X:   J2325-4051_X_map.fits
S:   J2325-4051_S_map.fits
X:   J2325-4051_X_vis.fits
S:   J2325-4051_S_vis.fits
- 2327-459 J2330-4539 23:30:37.680560 -45:39:58.10282 4.145 8.799 0.767  X/S X:  0.09
S:  0.33
X:  n/a 
S:  0.10
X:   J2330-4539_X_map.ps
S:   J2330-4539_S_map.ps
X:   J2330-4539_X_rad.ps
S:   J2330-4539_S_rad.ps
X:   J2330-4539_X_map.fits
S:   J2330-4539_S_map.fits
X:   J2330-4539_X_vis.fits
S:   J2330-4539_S_vis.fits
c 2329-384 J2331-3811 23:31:59.476116 -38:11:47.65048 0.508 0.760 -0.090 49   X/S X:  0.31
S:  0.31
X:  0.28
S:  0.23
X:   J2331-3811_X_map.ps
S:   J2331-3811_S_map.ps
X:   J2331-3811_X_rad.ps
S:   J2331-3811_S_rad.ps
X:   J2331-3811_X_map.fits
S:   J2331-3811_S_map.fits
X:   J2331-3811_X_vis.fits
S:   J2331-3811_S_vis.fits
c 2336+598 J2339+6010 23:39:21.125206 +60:10:11.84902 0.690 0.592 -0.490 64   X/S X:  0.26
S:  0.40
X:  0.15
S: <0.06
X:   J2339+6010_X_map.ps
S:   J2339+6010_S_map.ps
X:   J2339+6010_X_rad.ps
S:   J2339+6010_S_rad.ps
X:   J2339+6010_X_map.fits
S:   J2339+6010_S_map.fits
X:   J2339+6010_X_vis.fits
S:   J2339+6010_S_vis.fits
c 2337-334 J2339-3310 23:39:54.535222 -33:10:16.88110 0.858 1.774 -0.675 33   X/S X:  0.27
S:  0.84
X:  0.12
S:  0.15
X:   J2339-3310_X_map.ps
S:   J2339-3310_S_map.ps
X:   J2339-3310_X_rad.ps
S:   J2339-3310_S_rad.ps
X:   J2339-3310_X_map.fits
S:   J2339-3310_S_map.fits
X:   J2339-3310_X_vis.fits
S:   J2339-3310_S_vis.fits
c 2342+821 J2344+8226 23:44:03.769626 +82:26:40.39979 35.239 3.008 -0.074  X/S X:  0.34
S:  1.88
X: <0.06
S:  n/a 
X:   J2344+8226_X_map.ps
S:   J2344+8226_S_map.ps
X:   J2344+8226_X_rad.ps
S:   J2344+8226_S_rad.ps
X:   J2344+8226_X_map.fits
S:   J2344+8226_S_map.fits
X:   J2344+8226_X_vis.fits
S:   J2344+8226_S_vis.fits
c 2357-318 J2359-3133 23:59:35.491535 -31:33:43.82486 0.456 0.633 0.269 66   X/S X:  0.76
S:  0.54
X:  0.61
S:  0.47
X:   J2359-3133_X_map.ps
S:   J2359-3133_S_map.ps
X:   J2359-3133_X_rad.ps
S:   J2359-3133_S_rad.ps
X:   J2359-3133_X_map.fits
S:   J2359-3133_S_map.fits
X:   J2359-3133_X_vis.fits
S:   J235