VCS3 catalog

<
Cal IVS Name J2000 name J2000.0 coordinates Errors in coordinates Numb. obs. Sol. type VLBA flux Jy CLEAN Map ps Rad Plot ps CLEAN Map fits UV Data fits
      Right ascension Declination Err. alpha mas Err. delta mas Corr     Total Unres        
c 0001-120 J0004-1148 00:04:04.914997 -11:48:58.38564 0.239 0.404 -0.069 20   X/S X:  0.62
S:  0.76
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   J0004-1148_X_map.ps
S:   J0004-1148_S_map.ps
X:   J0004-1148_X_rad.ps
S:   J0004-1148_S_rad.ps
X:   J0004-1148_X_map.fits
S:   J0004-1148_S_map.fits
X:   J0004-1148_X_vis.fits
S:   J0004-1148_S_vis.fits
- 0003+340 J0006+3422 00:06:07.382435 +34:22:20.41138 1.841 4.465 -0.233  X X:  0.06
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J0006+3422/J0006+3422_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0006+3422_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0006+3422/J0006+3422_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0006+3422_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J0006+3422/J0006+3422_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0006+3422_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0006+3422/J0006+3422_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0006+3422_X_vis.fits
S:   n/a
c 0009+655 J0012+6551 00:12:37.671095 +65:51:10.82363 9.208 4.003 0.040 10   X/S X:  0.12
S:  0.69
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0012+6551/J0012+6551_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0012+6551_S_map.ps
X:  /images/J0012+6551/J0012+6551_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0012+6551_X_rad.ps
S:  /images/J0012+6551/J0012+6551_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0012+6551_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0012+6551/J0012+6551_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0012+6551_S_map.fits
X:  /images/J0012+6551/J0012+6551_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0012+6551_X_vis.fits
S:  /images/J0012+6551/J0012+6551_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0012+6551_S_vis.fits
- 0017+296 J0019+2956 00:19:37.791440 +29:56:01.93471 19.340 7.630 -0.015 14   S X:  n/a 
S:  0.08
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0019+2956/J0019+2956_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0019+2956_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0019+2956/J0019+2956_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0019+2956_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0019+2956/J0019+2956_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0019+2956_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0019+2956/J0019+2956_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0019+2956_S_vis.fits
- 0021-084 J0024-0811 00:24:00.672746 -08:11:10.05397 4.746 8.883 -0.124  X/S X:  0.08
S:  0.09
X:  0.06
S:  0.06
X:  /images/J0024-0811/J0024-0811_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0024-0811_X_map.ps
S:  /images/J0024-0811/J0024-0811_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0024-0811_S_map.ps
X:  /images/J0024-0811/J0024-0811_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0024-0811_X_rad.ps
S:  /images/J0024-0811/J0024-0811_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0024-0811_S_rad.ps
X:  /images/J0024-0811/J0024-0811_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0024-0811_X_map.fits
S:  /images/J0024-0811/J0024-0811_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0024-0811_S_map.fits
X:  /images/J0024-0811/J0024-0811_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0024-0811_X_vis.fits
S:  /images/J0024-0811/J0024-0811_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0024-0811_S_vis.fits
c 0026-015 J0029-0113 00:29:00.986049 -01:13:41.76047 0.740 0.946 0.349 36   X/S X:  0.20
S:  0.19
X:  0.06
S:  0.10
X:  /images/J0029-0113/J0029-0113_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0029-0113_X_map.ps
S:  /images/J0029-0113/J0029-0113_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0029-0113_S_map.ps
X:  /images/J0029-0113/J0029-0113_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0029-0113_X_rad.ps
S:  /images/J0029-0113/J0029-0113_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0029-0113_S_rad.ps
X:  /images/J0029-0113/J0029-0113_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0029-0113_X_map.fits
S:  /images/J0029-0113/J0029-0113_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0029-0113_S_map.fits
X:  /images/J0029-0113/J0029-0113_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0029-0113_X_vis.fits
S:  /images/J0029-0113/J0029-0113_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0029-0113_S_vis.fits
c 0027-024 J0030-0211 00:30:31.823755 -02:11:56.13361 0.296 0.571 -0.243 68   X/S X:  0.25
S:  0.18
X:  0.22
S:  0.16
X:  /images/J0030-0211/J0030-0211_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0030-0211_X_map.ps
S:  /images/J0030-0211/J0030-0211_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0030-0211_S_map.ps
X:  /images/J0030-0211/J0030-0211_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0030-0211_X_rad.ps
S:  /images/J0030-0211/J0030-0211_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0030-0211_S_rad.ps
X:  /images/J0030-0211/J0030-0211_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0030-0211_X_map.fits
S:  /images/J0030-0211/J0030-0211_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0030-0211_S_map.fits
X:  /images/J0030-0211/J0030-0211_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0030-0211_X_vis.fits
S:  /images/J0030-0211/J0030-0211_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0030-0211_S_vis.fits
c 0029-147 J0031-1426 00:31:56.411853 -14:26:19.34670 0.929 1.604 -0.607 36   X/S X:  0.17
S:  0.23
X: <0.06
S:  0.13
X:  /images/J0031-1426/J0031-1426_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0031-1426_X_map.ps
S:  /images/J0031-1426/J0031-1426_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0031-1426_S_map.ps
X:  /images/J0031-1426/J0031-1426_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0031-1426_X_rad.ps
S:  /images/J0031-1426/J0031-1426_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0031-1426_S_rad.ps
X:  /images/J0031-1426/J0031-1426_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0031-1426_X_map.fits
S:  /images/J0031-1426/J0031-1426_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0031-1426_S_map.fits
X:  /images/J0031-1426/J0031-1426_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0031-1426_X_vis.fits
S:  /images/J0031-1426/J0031-1426_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0031-1426_S_vis.fits
c 0042+186 J0044+1855 00:44:42.227898 +18:55:05.03460 0.756 1.686 0.591 36   X/S X:  0.09
S:  0.14
X:  n/a 
S:  0.11
X:  /images/J0044+1855/J0044+1855_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0044+1855_X_map.ps
S:  /images/J0044+1855/J0044+1855_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0044+1855_S_map.ps
X:  /images/J0044+1855/J0044+1855_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0044+1855_X_rad.ps
S:  /images/J0044+1855/J0044+1855_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0044+1855_S_rad.ps
X:  /images/J0044+1855/J0044+1855_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0044+1855_X_map.fits
S:  /images/J0044+1855/J0044+1855_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0044+1855_S_map.fits
X:  /images/J0044+1855/J0044+1855_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0044+1855_X_vis.fits
S:  /images/J0044+1855/J0044+1855_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0044+1855_S_vis.fits
- 0042-373 J0045-3705 00:45:12.065955 -37:05:48.47087 3.047 7.433 -0.066 20   X X:  0.20
S:  n/a 
X:  0.19
S:  n/a 
X:  /images/J0045-3705/J0045-3705_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0045-3705_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0045-3705/J0045-3705_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0045-3705_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J0045-3705/J0045-3705_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0045-3705_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0045-3705/J0045-3705_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0045-3705_X_vis.fits
S:   n/a
c 0043+246 J0046+2456 00:46:07.825737 +24:56:32.52438 0.259 0.459 0.051 90   X/S X:  0.44
S:  0.18
X:  0.33
S:  0.15
X:  /images/J0046+2456/J0046+2456_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0046+2456_X_map.ps
S:  /images/J0046+2456/J0046+2456_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0046+2456_S_map.ps
X:  /images/J0046+2456/J0046+2456_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0046+2456_X_rad.ps
S:  /images/J0046+2456/J0046+2456_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0046+2456_S_rad.ps
X:  /images/J0046+2456/J0046+2456_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0046+2456_X_map.fits
S:  /images/J0046+2456/J0046+2456_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0046+2456_S_map.fits
X:  /images/J0046+2456/J0046+2456_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0046+2456_X_vis.fits
S:  /images/J0046+2456/J0046+2456_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0046+2456_S_vis.fits
c 0046+063 J0048+0640 00:48:58.723150 +06:40:06.47544 0.668 1.202 0.414 28   X/S X:  0.13
S:  0.24
X:  0.06
S:  0.06
X:  /images/J0048+0640/J0048+0640_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0048+0640_X_map.ps
S:  /images/J0048+0640/J0048+0640_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0048+0640_S_map.ps
X:  /images/J0048+0640/J0048+0640_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0048+0640_X_rad.ps
S:  /images/J0048+0640/J0048+0640_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0048+0640_S_rad.ps
X:  /images/J0048+0640/J0048+0640_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0048+0640_X_map.fits
S:  /images/J0048+0640/J0048+0640_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0048+0640_S_map.fits
X:  /images/J0048+0640/J0048+0640_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0048+0640_X_vis.fits
S:  /images/J0048+0640/J0048+0640_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0048+0640_S_vis.fits
c 0054+161 J0056+1625 00:56:55.294324 +16:25:13.34088 0.333 0.288 0.019 90   X/S X:  0.42
S:  0.27
X:  0.40
S:  0.26
X:  /images/J0056+1625/J0056+1625_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0056+1625_X_map.ps
S:  /images/J0056+1625/J0056+1625_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0056+1625_S_map.ps
X:  /images/J0056+1625/J0056+1625_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0056+1625_X_rad.ps
S:  /images/J0056+1625/J0056+1625_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0056+1625_S_rad.ps
X:  /images/J0056+1625/J0056+1625_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0056+1625_X_map.fits
S:  /images/J0056+1625/J0056+1625_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0056+1625_S_map.fits
X:  /images/J0056+1625/J0056+1625_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0056+1625_X_vis.fits
S:  /images/J0056+1625/J0056+1625_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0056+1625_S_vis.fits
c 0055+060 J0058+0620 00:58:33.804481 +06:20:06.07358 0.683 1.314 -0.221 19   X/S X:  0.17
S:  0.09
X:  0.15
S: <0.06
X:  /images/J0058+0620/J0058+0620_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0058+0620_X_map.ps
S:  /images/J0058+0620/J0058+0620_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0058+0620_S_map.ps
X:  /images/J0058+0620/J0058+0620_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0058+0620_X_rad.ps
S:  /images/J0058+0620/J0058+0620_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0058+0620_S_rad.ps
X:  /images/J0058+0620/J0058+0620_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0058+0620_X_map.fits
S:  /images/J0058+0620/J0058+0620_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0058+0620_S_map.fits
X:  /images/J0058+0620/J0058+0620_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0058+0620_X_vis.fits
S:  /images/J0058+0620/J0058+0620_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0058+0620_S_vis.fits
- 0058+058 J0101+0605 01:01:14.670959 +06:05:44.50300 9.992 8.059 0.394 13   S X:  n/a 
S:  0.08
X:  n/a 
S:  0.08
X:   n/a
S:  /images/J0101+0605/J0101+0605_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0101+0605_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0101+0605/J0101+0605_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0101+0605_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0101+0605/J0101+0605_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0101+0605_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0101+0605/J0101+0605_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0101+0605_S_vis.fits
c 0059+163 J0101+1639 01:01:57.719541 +16:39:40.95355 0.699 2.585 -0.438 26   X/S X:  0.12
S:  0.23
X:  n/a 
S:  0.13
X:  /images/J0101+1639/J0101+1639_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0101+1639_X_map.ps
S:  /images/J0101+1639/J0101+1639_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0101+1639_S_map.ps
X:  /images/J0101+1639/J0101+1639_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0101+1639_X_rad.ps
S:  /images/J0101+1639/J0101+1639_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0101+1639_S_rad.ps
X:  /images/J0101+1639/J0101+1639_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0101+1639_X_map.fits
S:  /images/J0101+1639/J0101+1639_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0101+1639_S_map.fits
X:  /images/J0101+1639/J0101+1639_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0101+1639_X_vis.fits
S:  /images/J0101+1639/J0101+1639_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0101+1639_S_vis.fits
- 0101+113 J0104+1134 01:04:10.620782 +11:34:16.30070 0.575 0.802 0.154 62   X X:  0.11
S:  n/a 
X:  0.10
S:  n/a 
X:  /images/J0104+1134/J0104+1134_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0104+1134_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0104+1134/J0104+1134_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0104+1134_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J0104+1134/J0104+1134_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0104+1134_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0104+1134/J0104+1134_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0104+1134_X_vis.fits
S:   n/a
- 0108-170 J0110-1648 01:10:35.511389 -16:48:27.70123 1.574 2.253 0.419 31   X X:  0.08
S:  0.08
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J0110-1648/J0110-1648_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0110-1648_X_map.ps
S:  /images/J0110-1648/J0110-1648_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0110-1648_S_map.ps
X:  /images/J0110-1648/J0110-1648_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0110-1648_X_rad.ps
S:  /images/J0110-1648/J0110-1648_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0110-1648_S_rad.ps
X:  /images/J0110-1648/J0110-1648_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0110-1648_X_map.fits
S:  /images/J0110-1648/J0110-1648_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0110-1648_S_map.fits
X:  /images/J0110-1648/J0110-1648_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0110-1648_X_vis.fits
S:  /images/J0110-1648/J0110-1648_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0110-1648_S_vis.fits
c 0113-310 J0115-3049 01:15:46.505555 -30:49:19.40112 0.583 1.009 -0.664 36   X/S X:  0.43
S:  0.58
X:  0.10
S:  0.54
X:  /images/J0115-3049/J0115-3049_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0115-3049_X_map.ps
S:  /images/J0115-3049/J0115-3049_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0115-3049_S_map.ps
X:  /images/J0115-3049/J0115-3049_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0115-3049_X_rad.ps
S:  /images/J0115-3049/J0115-3049_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0115-3049_S_rad.ps
X:  /images/J0115-3049/J0115-3049_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0115-3049_X_map.fits
S:  /images/J0115-3049/J0115-3049_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0115-3049_S_map.fits
X:  /images/J0115-3049/J0115-3049_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0115-3049_X_vis.fits
S:  /images/J0115-3049/J0115-3049_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0115-3049_S_vis.fits
c 0119+296 J0122+2954 01:22:45.430018 +29:54:12.64296 0.346 0.589 -0.183 68   X/S X:  0.29
S:  0.27
X:  0.10
S:  0.23
X:  /images/J0122+2954/J0122+2954_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0122+2954_X_map.ps
S:  /images/J0122+2954/J0122+2954_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0122+2954_S_map.ps
X:  /images/J0122+2954/J0122+2954_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0122+2954_X_rad.ps
S:  /images/J0122+2954/J0122+2954_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0122+2954_S_rad.ps
X:  /images/J0122+2954/J0122+2954_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0122+2954_X_map.fits
S:  /images/J0122+2954/J0122+2954_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0122+2954_S_map.fits
X:  /images/J0122+2954/J0122+2954_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0122+2954_X_vis.fits
S:  /images/J0122+2954/J0122+2954_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0122+2954_S_vis.fits
c 0122-345 J0124-3416 01:24:21.459386 -34:16:21.45432 0.697 1.361 -0.232 22   X/S X:  0.14
S:  0.12
X:  0.11
S:  0.11
X:  /images/J0124-3416/J0124-3416_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0124-3416_X_map.ps
S:  /images/J0124-3416/J0124-3416_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0124-3416_S_map.ps
X:  /images/J0124-3416/J0124-3416_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0124-3416_X_rad.ps
S:  /images/J0124-3416/J0124-3416_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0124-3416_S_rad.ps
X:  /images/J0124-3416/J0124-3416_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0124-3416_X_map.fits
S:  /images/J0124-3416/J0124-3416_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0124-3416_S_map.fits
X:  /images/J0124-3416/J0124-3416_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0124-3416_X_vis.fits
S:  /images/J0124-3416/J0124-3416_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0124-3416_S_vis.fits
c 0123-226 J0126-2222 01:26:15.001635 -22:22:33.60247 0.434 1.037 -0.633 55   X/S X:  0.29
S:  0.20
X:  0.23
S:  0.11
X:  /images/J0126-2222/J0126-2222_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0126-2222_X_map.ps
S:  /images/J0126-2222/J0126-2222_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0126-2222_S_map.ps
X:  /images/J0126-2222/J0126-2222_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0126-2222_X_rad.ps
S:  /images/J0126-2222/J0126-2222_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0126-2222_S_rad.ps
X:  /images/J0126-2222/J0126-2222_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0126-2222_X_map.fits
S:  /images/J0126-2222/J0126-2222_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0126-2222_S_map.fits
X:  /images/J0126-2222/J0126-2222_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0126-2222_X_vis.fits
S:  /images/J0126-2222/J0126-2222_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0126-2222_S_vis.fits
- 0130-447 J0133-4430 01:33:00.877459 -44:30:45.56060 6.649 14.494 0.904  X X:  0.19
S:  0.38
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0133-4430/J0133-4430_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0133-4430_S_map.ps
X:  /images/J0133-4430/J0133-4430_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0133-4430_X_rad.ps
S:  /images/J0133-4430/J0133-4430_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0133-4430_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0133-4430/J0133-4430_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0133-4430_S_map.fits
X:  /images/J0133-4430/J0133-4430_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0133-4430_X_vis.fits
S:  /images/J0133-4430/J0133-4430_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0133-4430_S_vis.fits
c 0140+120 J0143+1215 01:43:31.092230 +12:15:42.93333 1.585 1.157 0.214 26   X/S X:  0.11
S:  0.11
X: <0.06
S:  n/a 
X:  /images/J0143+1215/J0143+1215_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0143+1215_X_map.ps
S:  /images/J0143+1215/J0143+1215_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0143+1215_S_map.ps
X:  /images/J0143+1215/J0143+1215_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0143+1215_X_rad.ps
S:  /images/J0143+1215/J0143+1215_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0143+1215_S_rad.ps
X:  /images/J0143+1215/J0143+1215_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0143+1215_X_map.fits
S:  /images/J0143+1215/J0143+1215_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0143+1215_S_map.fits
X:  /images/J0143+1215/J0143+1215_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0143+1215_X_vis.fits
S:  /images/J0143+1215/J0143+1215_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0143+1215_S_vis.fits
c 0150+000 J0152+0020 01:52:43.149993 +00:20:39.71115 0.596 1.143 -0.351 22   X/S X:  0.16
S:  0.08
X:  0.13
S:  0.07
X:  /images/J0152+0020/J0152+0020_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0152+0020_X_map.ps
S:  /images/J0152+0020/J0152+0020_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0152+0020_S_map.ps
X:  /images/J0152+0020/J0152+0020_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0152+0020_X_rad.ps
S:  /images/J0152+0020/J0152+0020_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0152+0020_S_rad.ps
X:  /images/J0152+0020/J0152+0020_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0152+0020_X_map.fits
S:  /images/J0152+0020/J0152+0020_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0152+0020_S_map.fits
X:  /images/J0152+0020/J0152+0020_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0152+0020_X_vis.fits
S:  /images/J0152+0020/J0152+0020_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0152+0020_S_vis.fits
c 0151+081 J0154+0823 01:54:02.770217 +08:23:51.06774 0.745 1.311 0.150 25   X X:  0.10
S:  0.09
X:  0.06
S:  0.07
X:  /images/J0154+0823/J0154+0823_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0154+0823_X_map.ps
S:  /images/J0154+0823/J0154+0823_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0154+0823_S_map.ps
X:  /images/J0154+0823/J0154+0823_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0154+0823_X_rad.ps
S:  /images/J0154+0823/J0154+0823_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0154+0823_S_rad.ps
X:  /images/J0154+0823/J0154+0823_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0154+0823_X_map.fits
S:  /images/J0154+0823/J0154+0823_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0154+0823_S_map.fits
X:  /images/J0154+0823/J0154+0823_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0154+0823_X_vis.fits
S:  /images/J0154+0823/J0154+0823_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0154+0823_S_vis.fits
c 0153+389 J0156+3914 01:56:31.410134 +39:14:30.92326 0.372 0.559 -0.037 86   X/S X:  0.24
S:  0.23
X:  0.18
S:  0.16
X:  /images/J0156+3914/J0156+3914_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0156+3914_X_map.ps
S:  /images/J0156+3914/J0156+3914_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0156+3914_S_map.ps
X:  /images/J0156+3914/J0156+3914_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0156+3914_X_rad.ps
S:  /images/J0156+3914/J0156+3914_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0156+3914_S_rad.ps
X:  /images/J0156+3914/J0156+3914_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0156+3914_X_map.fits
S:  /images/J0156+3914/J0156+3914_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0156+3914_S_map.fits
X:  /images/J0156+3914/J0156+3914_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0156+3914_X_vis.fits
S:  /images/J0156+3914/J0156+3914_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0156+3914_S_vis.fits
c 0202-337 J0204-3328 02:04:28.664155 -33:28:50.45340 1.257 2.780 0.805 22   X/S X:  0.29
S:  0.22
X:  0.17
S:  0.10
X:  /images/J0204-3328/J0204-3328_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0204-3328_X_map.ps
S:  /images/J0204-3328/J0204-3328_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0204-3328_S_map.ps
X:  /images/J0204-3328/J0204-3328_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0204-3328_X_rad.ps
S:  /images/J0204-3328/J0204-3328_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0204-3328_S_rad.ps
X:  /images/J0204-3328/J0204-3328_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0204-3328_X_map.fits
S:  /images/J0204-3328/J0204-3328_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0204-3328_S_map.fits
X:  /images/J0204-3328/J0204-3328_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0204-3328_X_vis.fits
S:  /images/J0204-3328/J0204-3328_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0204-3328_S_vis.fits
c 0202+240 J0205+2416 02:05:21.322727 +24:16:32.85082 0.537 0.771 -0.013 42   X/S X:  0.22
S:  0.24
X:  0.15
S:  0.13
X:  /images/J0205+2416/J0205+2416_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0205+2416_X_map.ps
S:  /images/J0205+2416/J0205+2416_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0205+2416_S_map.ps
X:  /images/J0205+2416/J0205+2416_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0205+2416_X_rad.ps
S:  /images/J0205+2416/J0205+2416_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0205+2416_S_rad.ps
X:  /images/J0205+2416/J0205+2416_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0205+2416_X_map.fits
S:  /images/J0205+2416/J0205+2416_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0205+2416_S_map.fits
X:  /images/J0205+2416/J0205+2416_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0205+2416_X_vis.fits
S:  /images/J0205+2416/J0205+2416_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0205+2416_S_vis.fits
c 0206-270 J0208-2650 02:08:22.355902 -26:50:18.87798 0.313 0.906 0.105 81   X/S X:  0.20
S:  0.22
X:  0.12
S:  0.20
X:  /images/J0208-2650/J0208-2650_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0208-2650_X_map.ps
S:  /images/J0208-2650/J0208-2650_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0208-2650_S_map.ps
X:  /images/J0208-2650/J0208-2650_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0208-2650_X_rad.ps
S:  /images/J0208-2650/J0208-2650_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0208-2650_S_rad.ps
X:  /images/J0208-2650/J0208-2650_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0208-2650_X_map.fits
S:  /images/J0208-2650/J0208-2650_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0208-2650_S_map.fits
X:  /images/J0208-2650/J0208-2650_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0208-2650_X_vis.fits
S:  /images/J0208-2650/J0208-2650_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0208-2650_S_vis.fits
- 0210+225 J0212+2244 02:12:52.835226 +22:44:52.26255 10.857 13.288 0.931  X X:  0.06
S:  0.06
X:  0.06
S:  n/a 
X:  /images/J0212+2244/J0212+2244_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0212+2244_X_map.ps
S:  /images/J0212+2244/J0212+2244_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0212+2244_S_map.ps
X:  /images/J0212+2244/J0212+2244_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0212+2244_X_rad.ps
S:  /images/J0212+2244/J0212+2244_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0212+2244_S_rad.ps
X:  /images/J0212+2244/J0212+2244_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0212+2244_X_map.fits
S:  /images/J0212+2244/J0212+2244_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0212+2244_S_map.fits
X:  /images/J0212+2244/J0212+2244_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0212+2244_X_vis.fits
S:  /images/J0212+2244/J0212+2244_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0212+2244_S_vis.fits
c 0159+870 J0213+8717 02:13:57.845753 +87:17:28.72626 11.609 0.588 -0.004 60   X/S X:  0.13
S:  0.18
X:  0.08
S:  0.17
X:  /images/J0213+8717/J0213+8717_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0213+8717_X_map.ps
S:  /images/J0213+8717/J0213+8717_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0213+8717_S_map.ps
X:  /images/J0213+8717/J0213+8717_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0213+8717_X_rad.ps
S:  /images/J0213+8717/J0213+8717_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0213+8717_S_rad.ps
X:  /images/J0213+8717/J0213+8717_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0213+8717_X_map.fits
S:  /images/J0213+8717/J0213+8717_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0213+8717_S_map.fits
X:  /images/J0213+8717/J0213+8717_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0213+8717_X_vis.fits
S:  /images/J0213+8717/J0213+8717_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0213+8717_S_vis.fits
c 0214+083 J0217+0837 02:17:17.124969 +08:37:03.89843 0.435 0.596 -0.084 61   X/S X:  0.27
S:  0.26
X:  0.11
S:  0.14
X:  /images/J0217+0837/J0217+0837_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0217+0837_X_map.ps
S:  /images/J0217+0837/J0217+0837_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0217+0837_S_map.ps
X:  /images/J0217+0837/J0217+0837_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0217+0837_X_rad.ps
S:  /images/J0217+0837/J0217+0837_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0217+0837_S_rad.ps
X:  /images/J0217+0837/J0217+0837_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0217+0837_X_map.fits
S:  /images/J0217+0837/J0217+0837_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0217+0837_S_map.fits
X:  /images/J0217+0837/J0217+0837_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0217+0837_X_vis.fits
S:  /images/J0217+0837/J0217+0837_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0217+0837_S_vis.fits
- 0216+478 J0219+4806 02:19:26.676104 +48:06:38.86074 0.948 0.632 0.044 67   X X:  0.11
S:  0.06
X:  0.09
S:  n/a 
X:  /images/J0219+4806/J0219+4806_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0219+4806_X_map.ps
S:  /images/J0219+4806/J0219+4806_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0219+4806_S_map.ps
X:  /images/J0219+4806/J0219+4806_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0219+4806_X_rad.ps
S:  /images/J0219+4806/J0219+4806_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0219+4806_S_rad.ps
X:  /images/J0219+4806/J0219+4806_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0219+4806_X_map.fits
S:  /images/J0219+4806/J0219+4806_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0219+4806_S_map.fits
X:  /images/J0219+4806/J0219+4806_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0219+4806_X_vis.fits
S:  /images/J0219+4806/J0219+4806_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0219+4806_S_vis.fits
c 0220-349 J0222-3441 02:22:56.401656 -34:41:28.73016 0.387 0.437 -0.108 160   X/S X:  1.06
S:  0.91
X:  0.38
S:  0.57
X:  /images/J0222-3441/J0222-3441_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0222-3441_X_map.ps
S:  /images/J0222-3441/J0222-3441_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0222-3441_S_map.ps
X:  /images/J0222-3441/J0222-3441_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0222-3441_X_rad.ps
S:  /images/J0222-3441/J0222-3441_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0222-3441_S_rad.ps
X:  /images/J0222-3441/J0222-3441_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0222-3441_X_map.fits
S:  /images/J0222-3441/J0222-3441_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0222-3441_S_map.fits
X:  /images/J0222-3441/J0222-3441_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0222-3441_X_vis.fits
S:  /images/J0222-3441/J0222-3441_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0222-3441_S_vis.fits
c 0221-171 J0223-1656 02:23:43.763716 -16:56:37.70072 0.823 1.620 -0.570 34   X/S X:  0.17
S:  0.21
X:  0.06
S:  0.14
X:  /images/J0223-1656/J0223-1656_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0223-1656_X_map.ps
S:  /images/J0223-1656/J0223-1656_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0223-1656_S_map.ps
X:  /images/J0223-1656/J0223-1656_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0223-1656_X_rad.ps
S:  /images/J0223-1656/J0223-1656_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0223-1656_S_rad.ps
X:  /images/J0223-1656/J0223-1656_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0223-1656_X_map.fits
S:  /images/J0223-1656/J0223-1656_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0223-1656_S_map.fits
X:  /images/J0223-1656/J0223-1656_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0223-1656_X_vis.fits
S:  /images/J0223-1656/J0223-1656_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0223-1656_S_vis.fits
c 0234-301 J0236-2953 02:36:31.169430 -29:53:55.54021 0.306 0.818 -0.138 51   X/S X:  0.48
S:  0.20
X:  0.38
S:  0.17
X:  /images/J0236-2953/J0236-2953_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0236-2953_X_map.ps
S:  /images/J0236-2953/J0236-2953_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0236-2953_S_map.ps
X:  /images/J0236-2953/J0236-2953_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0236-2953_X_rad.ps
S:  /images/J0236-2953/J0236-2953_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0236-2953_S_rad.ps
X:  /images/J0236-2953/J0236-2953_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0236-2953_X_map.fits
S:  /images/J0236-2953/J0236-2953_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0236-2953_S_map.fits
X:  /images/J0236-2953/J0236-2953_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0236-2953_X_vis.fits
S:  /images/J0236-2953/J0236-2953_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0236-2953_S_vis.fits
- 0233+434 J0237+4342 02:37:01.209840 +43:42:04.18328 13.108 7.330 -0.164 10   S X:  n/a 
S:  0.17
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0237+4342/J0237+4342_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0237+4342_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0237+4342/J0237+4342_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0237+4342_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0237+4342/J0237+4342_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0237+4342_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0237+4342/J0237+4342_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0237+4342_S_vis.fits
c 0234+469 J0238+4712 02:38:16.503263 +47:12:18.55149 1.093 0.967 0.243 28   X/S X:  0.10
S:  0.16
X:  0.07
S:  0.11
X:  /images/J0238+4712/J0238+4712_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0238+4712_X_map.ps
S:  /images/J0238+4712/J0238+4712_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0238+4712_S_map.ps
X:  /images/J0238+4712/J0238+4712_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0238+4712_X_rad.ps
S:  /images/J0238+4712/J0238+4712_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0238+4712_S_rad.ps
X:  /images/J0238+4712/J0238+4712_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0238+4712_X_map.fits
S:  /images/J0238+4712/J0238+4712_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0238+4712_S_map.fits
X:  /images/J0238+4712/J0238+4712_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0238+4712_X_vis.fits
S:  /images/J0238+4712/J0238+4712_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0238+4712_S_vis.fits
c 0248-266 J0250-2627 02:50:35.569316 -26:27:42.51895 1.169 2.815 -0.526 22   X/S X:  0.23
S:  0.22
X:  0.20
S:  0.09
X:  /images/J0250-2627/J0250-2627_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0250-2627_X_map.ps
S:  /images/J0250-2627/J0250-2627_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0250-2627_S_map.ps
X:  /images/J0250-2627/J0250-2627_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0250-2627_X_rad.ps
S:  /images/J0250-2627/J0250-2627_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0250-2627_S_rad.ps
X:  /images/J0250-2627/J0250-2627_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0250-2627_X_map.fits
S:  /images/J0250-2627/J0250-2627_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0250-2627_S_map.fits
X:  /images/J0250-2627/J0250-2627_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0250-2627_X_vis.fits
S:  /images/J0250-2627/J0250-2627_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0250-2627_S_vis.fits
- 0249+171 J0252+1718 02:52:07.718746 +17:18:42.68579 1.111 1.354 -0.497 17   X X:  0.15
S:  n/a 
X:  0.07
S:  n/a 
X:  /images/J0252+1718/J0252+1718_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0252+1718_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0252+1718/J0252+1718_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0252+1718_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J0252+1718/J0252+1718_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0252+1718_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0252+1718/J0252+1718_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0252+1718_X_vis.fits
S:   n/a
- 0255+288 J0258+2900 02:58:55.181148 +29:00:01.60854 1.154 1.398 0.183 18   X X:  0.07
S:  0.06
X: <0.06
S:  0.07
X:  /images/J0258+2900/J0258+2900_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0258+2900_X_map.ps
S:  /images/J0258+2900/J0258+2900_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0258+2900_S_map.ps
X:  /images/J0258+2900/J0258+2900_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0258+2900_X_rad.ps
S:  /images/J0258+2900/J0258+2900_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0258+2900_S_rad.ps
X:  /images/J0258+2900/J0258+2900_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0258+2900_X_map.fits
S:  /images/J0258+2900/J0258+2900_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0258+2900_S_map.fits
X:  /images/J0258+2900/J0258+2900_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0258+2900_X_vis.fits
S:  /images/J0258+2900/J0258+2900_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0258+2900_S_vis.fits
c 0257-057 J0300-0531 03:00:01.300035 -05:31:20.36112 0.413 0.638 -0.425 47   X/S X:  0.29
S:  0.16
X:  0.23
S: <0.06
X:  /images/J0300-0531/J0300-0531_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0300-0531_X_map.ps
S:  /images/J0300-0531/J0300-0531_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0300-0531_S_map.ps
X:  /images/J0300-0531/J0300-0531_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0300-0531_X_rad.ps
S:  /images/J0300-0531/J0300-0531_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0300-0531_S_rad.ps
X:  /images/J0300-0531/J0300-0531_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0300-0531_X_map.fits
S:  /images/J0300-0531/J0300-0531_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0300-0531_S_map.fits
X:  /images/J0300-0531/J0300-0531_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0300-0531_X_vis.fits
S:  /images/J0300-0531/J0300-0531_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0300-0531_S_vis.fits
c 0259-316 J0301-3126 03:01:16.244314 -31:26:15.78829 0.551 1.019 0.154 29   X/S X:  0.24
S:  0.20
X:  0.18
S:  0.21
X:  /images/J0301-3126/J0301-3126_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0301-3126_X_map.ps
S:  /images/J0301-3126/J0301-3126_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0301-3126_S_map.ps
X:  /images/J0301-3126/J0301-3126_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0301-3126_X_rad.ps
S:  /images/J0301-3126/J0301-3126_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0301-3126_S_rad.ps
X:  /images/J0301-3126/J0301-3126_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0301-3126_X_map.fits
S:  /images/J0301-3126/J0301-3126_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0301-3126_S_map.fits
X:  /images/J0301-3126/J0301-3126_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0301-3126_X_vis.fits
S:  /images/J0301-3126/J0301-3126_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0301-3126_S_vis.fits
- 0305+237 J0308+2355 03:08:11.198841 +23:55:13.21488 0.876 1.195 0.290 32   X X:  0.08
S:  n/a 
X:  0.06
S:  n/a 
X:  /images/J0308+2355/J0308+2355_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0308+2355_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0308+2355/J0308+2355_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0308+2355_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J0308+2355/J0308+2355_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0308+2355_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0308+2355/J0308+2355_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0308+2355_X_vis.fits
S:   n/a
c 0307-085 J0310-0823 03:10:02.049078 -08:23:39.29836 2.742 3.680 0.819 19   X/S X:  0.12
S:  0.13
X:  0.10
S:  n/a 
X:  /images/J0310-0823/J0310-0823_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0310-0823_X_map.ps
S:  /images/J0310-0823/J0310-0823_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0310-0823_S_map.ps
X:  /images/J0310-0823/J0310-0823_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0310-0823_X_rad.ps
S:  /images/J0310-0823/J0310-0823_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0310-0823_S_rad.ps
X:  /images/J0310-0823/J0310-0823_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0310-0823_X_map.fits
S:  /images/J0310-0823/J0310-0823_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0310-0823_S_map.fits
X:  /images/J0310-0823/J0310-0823_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0310-0823_X_vis.fits
S:  /images/J0310-0823/J0310-0823_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0310-0823_S_vis.fits
- 0319-056 J0321-0526 03:21:59.870355 -05:26:12.42901 0.843 1.592 0.279 79   X X:  0.21
S:  0.11
X:  0.13
S:  n/a 
X:  /images/J0321-0526/J0321-0526_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0321-0526_X_map.ps
S:  /images/J0321-0526/J0321-0526_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0321-0526_S_map.ps
X:  /images/J0321-0526/J0321-0526_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0321-0526_X_rad.ps
S:  /images/J0321-0526/J0321-0526_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0321-0526_S_rad.ps
X:  /images/J0321-0526/J0321-0526_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0321-0526_X_map.fits
S:  /images/J0321-0526/J0321-0526_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0321-0526_S_map.fits
X:  /images/J0321-0526/J0321-0526_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0321-0526_X_vis.fits
S:  /images/J0321-0526/J0321-0526_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0321-0526_S_vis.fits
c 0345+416 J0348+4149 03:48:45.122339 +41:49:14.67597 0.897 0.886 -0.329 40   X/S X:  0.18
S:  0.15
X:  0.14
S: <0.06
X:  /images/J0348+4149/J0348+4149_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0348+4149_X_map.ps
S:  /images/J0348+4149/J0348+4149_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0348+4149_S_map.ps
X:  /images/J0348+4149/J0348+4149_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0348+4149_X_rad.ps
S:  /images/J0348+4149/J0348+4149_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0348+4149_S_rad.ps
X:  /images/J0348+4149/J0348+4149_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0348+4149_X_map.fits
S:  /images/J0348+4149/J0348+4149_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0348+4149_S_map.fits
X:  /images/J0348+4149/J0348+4149_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0348+4149_X_vis.fits
S:  /images/J0348+4149/J0348+4149_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0348+4149_S_vis.fits
- 0411-063 J0413-0615 04:13:28.239624 -06:15:01.49129 1.306 2.300 -0.317 31   X X:  0.09
S:  0.07
X:  0.09
S:  n/a 
X:  /images/J0413-0615/J0413-0615_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0413-0615_X_map.ps
S:  /images/J0413-0615/J0413-0615_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0413-0615_S_map.ps
X:  /images/J0413-0615/J0413-0615_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0413-0615_X_rad.ps
S:  /images/J0413-0615/J0413-0615_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0413-0615_S_rad.ps
X:  /images/J0413-0615/J0413-0615_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0413-0615_X_map.fits
S:  /images/J0413-0615/J0413-0615_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0413-0615_S_map.fits
X:  /images/J0413-0615/J0413-0615_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0413-0615_X_vis.fits
S:  /images/J0413-0615/J0413-0615_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0413-0615_S_vis.fits
- 0417-302 J0419-3010 04:19:47.205360 -30:10:23.83942 8.185 14.502 0.408  X/S X:  n/a 
S:  0.12
X:  n/a 
S:  0.08
X:   n/a
S:  /images/J0419-3010/J0419-3010_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0419-3010_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0419-3010/J0419-3010_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0419-3010_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0419-3010/J0419-3010_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0419-3010_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0419-3010/J0419-3010_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0419-3010_S_vis.fits
- 0419-068 J0422-0643 04:22:10.795421 -06:43:45.32912 0.887 1.674 0.391 60   X X:  0.15
S:  n/a 
X:  0.12
S:  n/a 
X:  /images/J0422-0643/J0422-0643_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0422-0643_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0422-0643/J0422-0643_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0422-0643_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J0422-0643/J0422-0643_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0422-0643_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0422-0643/J0422-0643_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0422-0643_X_vis.fits
S:   n/a
c 0436+052 J0439+0520 04:39:02.262165 +05:20:43.67428 0.592 0.750 0.098 35   X/S X:  0.27
S:  0.11
X:  0.11
S: <0.06
X:  /images/J0439+0520/J0439+0520_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0439+0520_X_map.ps
S:  /images/J0439+0520/J0439+0520_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0439+0520_S_map.ps
X:  /images/J0439+0520/J0439+0520_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0439+0520_X_rad.ps
S:  /images/J0439+0520/J0439+0520_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0439+0520_S_rad.ps
X:  /images/J0439+0520/J0439+0520_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0439+0520_X_map.fits
S:  /images/J0439+0520/J0439+0520_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0439+0520_S_map.fits
X:  /images/J0439+0520/J0439+0520_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0439+0520_X_vis.fits
S:  /images/J0439+0520/J0439+0520_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0439+0520_S_vis.fits
c 0437+145 J0440+1437 04:40:21.139290 +14:37:56.95153 0.613 1.139 0.151 28   X/S X:  0.24
S:  0.12
X:  0.18
S:  n/a 
X:  /images/J0440+1437/J0440+1437_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0440+1437_X_map.ps
S:  /images/J0440+1437/J0440+1437_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0440+1437_S_map.ps
X:  /images/J0440+1437/J0440+1437_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0440+1437_X_rad.ps
S:  /images/J0440+1437/J0440+1437_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0440+1437_S_rad.ps
X:  /images/J0440+1437/J0440+1437_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0440+1437_X_map.fits
S:  /images/J0440+1437/J0440+1437_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0440+1437_S_map.fits
X:  /images/J0440+1437/J0440+1437_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0440+1437_X_vis.fits
S:  /images/J0440+1437/J0440+1437_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0440+1437_S_vis.fits
- 0443+592 J0448+5921 04:48:20.482327 +59:21:49.78312 9.946 5.931 0.042 33   S X:  n/a 
S:  0.19
X:  n/a 
S: <0.06
X:   n/a
S:  /images/J0448+5921/J0448+5921_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0448+5921_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0448+5921/J0448+5921_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0448+5921_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0448+5921/J0448+5921_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0448+5921_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0448+5921/J0448+5921_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0448+5921_S_vis.fits
c 0446+178 J0449+1754 04:49:12.511539 +17:54:31.59494 0.547 0.670 0.082 72   X X:  0.16
S:  0.07
X:  0.14
S:  0.07
X:  /images/J0449+1754/J0449+1754_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0449+1754_X_map.ps
S:  /images/J0449+1754/J0449+1754_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0449+1754_S_map.ps
X:  /images/J0449+1754/J0449+1754_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0449+1754_X_rad.ps
S:  /images/J0449+1754/J0449+1754_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0449+1754_S_rad.ps
X:  /images/J0449+1754/J0449+1754_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0449+1754_X_map.fits
S:  /images/J0449+1754/J0449+1754_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0449+1754_S_map.fits
X:  /images/J0449+1754/J0449+1754_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0449+1754_X_vis.fits
S:  /images/J0449+1754/J0449+1754_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0449+1754_S_vis.fits
c 0450+013 J0453+0128 04:53:02.238612 +01:28:35.62871 0.415 0.514 0.063 45   X/S X:  0.25
S:  0.10
X:  0.21
S:  0.07
X:  /images/J0453+0128/J0453+0128_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0453+0128_X_map.ps
S:  /images/J0453+0128/J0453+0128_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0453+0128_S_map.ps
X:  /images/J0453+0128/J0453+0128_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0453+0128_X_rad.ps
S:  /images/J0453+0128/J0453+0128_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0453+0128_S_rad.ps
X:  /images/J0453+0128/J0453+0128_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0453+0128_X_map.fits
S:  /images/J0453+0128/J0453+0128_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0453+0128_S_map.fits
X:  /images/J0453+0128/J0453+0128_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0453+0128_X_vis.fits
S:  /images/J0453+0128/J0453+0128_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0453+0128_S_vis.fits
c 0456+714 J0501+7128 05:01:45.779881 +71:28:33.96364 1.127 0.542 -0.048 45   X/S X:  0.29
S:  0.16
X:  0.19
S:  0.12
X:  /images/J0501+7128/J0501+7128_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0501+7128_X_map.ps
S:  /images/J0501+7128/J0501+7128_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0501+7128_S_map.ps
X:  /images/J0501+7128/J0501+7128_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0501+7128_X_rad.ps
S:  /images/J0501+7128/J0501+7128_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0501+7128_S_rad.ps
X:  /images/J0501+7128/J0501+7128_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0501+7128_X_map.fits
S:  /images/J0501+7128/J0501+7128_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0501+7128_S_map.fits
X:  /images/J0501+7128/J0501+7128_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0501+7128_X_vis.fits
S:  /images/J0501+7128/J0501+7128_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0501+7128_S_vis.fits
- 0500-357 J0502-3541 05:02:44.366470 -35:41:14.79633 6.354 22.090 0.786  X/S X:  n/a 
S:  0.11
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J0502-3541/J0502-3541_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0502-3541_S_rad.ps
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J0502-3541/J0502-3541_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0502-3541_S_vis.fits
c 0513+276 J0516+2743 05:16:40.477211 +27:43:10.27752 0.939 1.065 0.401 33   X/S X:  0.11
S:  0.10
X: <0.06
S: <0.06
X:  /images/J0516+2743/J0516+2743_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0516+2743_X_map.ps
S:  /images/J0516+2743/J0516+2743_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0516+2743_S_map.ps
X:  /images/J0516+2743/J0516+2743_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0516+2743_X_rad.ps
S:  /images/J0516+2743/J0516+2743_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0516+2743_S_rad.ps
X:  /images/J0516+2743/J0516+2743_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0516+2743_X_map.fits
S:  /images/J0516+2743/J0516+2743_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0516+2743_S_map.fits
X:  /images/J0516+2743/J0516+2743_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0516+2743_X_vis.fits
S:  /images/J0516+2743/J0516+2743_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0516+2743_S_vis.fits
c 0516+087 J0519+0848 05:19:10.811118 +08:48:56.73484 0.333 0.385 0.030 72   X/S X:  0.34
S:  0.28
X:  0.29
S:  0.23
X:  /images/J0519+0848/J0519+0848_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0519+0848_X_map.ps
S:  /images/J0519+0848/J0519+0848_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0519+0848_S_map.ps
X:  /images/J0519+0848/J0519+0848_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0519+0848_X_rad.ps
S:  /images/J0519+0848/J0519+0848_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0519+0848_S_rad.ps
X:  /images/J0519+0848/J0519+0848_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0519+0848_X_map.fits
S:  /images/J0519+0848/J0519+0848_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0519+0848_S_map.fits
X:  /images/J0519+0848/J0519+0848_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0519+0848_X_vis.fits
S:  /images/J0519+0848/J0519+0848_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0519+0848_S_vis.fits
- 0518+600 J0523+6007 05:23:11.008167 +60:07:45.72107 15.015 5.593 0.260  X/S X:  0.07
S:  0.08
X:  n/a 
S: <0.06
X:  /images/J0523+6007/J0523+6007_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0523+6007_X_map.ps
S:  /images/J0523+6007/J0523+6007_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0523+6007_S_map.ps
X:  /images/J0523+6007/J0523+6007_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0523+6007_X_rad.ps
S:  /images/J0523+6007/J0523+6007_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0523+6007_S_rad.ps
X:  /images/J0523+6007/J0523+6007_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0523+6007_X_map.fits
S:  /images/J0523+6007/J0523+6007_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0523+6007_S_map.fits
X:  /images/J0523+6007/J0523+6007_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0523+6007_X_vis.fits
S:  /images/J0523+6007/J0523+6007_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0523+6007_S_vis.fits
c 0534-201 J0536-2005 05:36:22.301038 -20:05:31.39245 1.874 4.331 0.628  X/S X:  0.07
S:  0.07
X:  n/a 
S:  0.07
X:  /images/J0536-2005/J0536-2005_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0536-2005_X_map.ps
S:  /images/J0536-2005/J0536-2005_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0536-2005_S_map.ps
X:  /images/J0536-2005/J0536-2005_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0536-2005_X_rad.ps
S:  /images/J0536-2005/J0536-2005_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0536-2005_S_rad.ps
X:  /images/J0536-2005/J0536-2005_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0536-2005_X_map.fits
S:  /images/J0536-2005/J0536-2005_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0536-2005_S_map.fits
X:  /images/J0536-2005/J0536-2005_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0536-2005_X_vis.fits
S:  /images/J0536-2005/J0536-2005_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0536-2005_S_vis.fits
- 0535+331 J0539+3308 05:39:09.674394 +33:08:15.50721 32.526 31.504 0.692  S X:  n/a 
S:  0.09
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0539+3308/J0539+3308_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0539+3308_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0539+3308/J0539+3308_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0539+3308_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0539+3308/J0539+3308_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0539+3308_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0539+3308/J0539+3308_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0539+3308_S_vis.fits
- 0554-026 J0556-0241 05:56:52.623779 -02:41:05.52118 16.947 7.546 0.013 40   S X:  n/a 
S:  0.41
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0556-0241/J0556-0241_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0556-0241_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0556-0241/J0556-0241_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0556-0241_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0556-0241/J0556-0241_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0556-0241_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0556-0241/J0556-0241_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0556-0241_S_vis.fits
- 0559-276 J0601-2736 06:01:48.724497 -27:36:22.03241 34.984 48.073 0.736  S X:  n/a 
S:  0.08
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0601-2736/J0601-2736_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0601-2736_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0601-2736/J0601-2736_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0601-2736_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0601-2736/J0601-2736_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0601-2736_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0601-2736/J0601-2736_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0601-2736_S_vis.fits
- 0610-316 J0612-3138 06:12:29.664385 -31:38:58.19081 2.155 9.881 -0.271  X/S X:  0.20
S:  0.14
X:  0.18
S:  0.08
X:  /images/J0612-3138/J0612-3138_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0612-3138_X_map.ps
S:  /images/J0612-3138/J0612-3138_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0612-3138_S_map.ps
X:  /images/J0612-3138/J0612-3138_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0612-3138_X_rad.ps
S:  /images/J0612-3138/J0612-3138_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0612-3138_S_rad.ps
X:  /images/J0612-3138/J0612-3138_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0612-3138_X_map.fits
S:  /images/J0612-3138/J0612-3138_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0612-3138_S_map.fits
X:  /images/J0612-3138/J0612-3138_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0612-3138_X_vis.fits
S:  /images/J0612-3138/J0612-3138_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0612-3138_S_vis.fits
c 0616-116 J0619-1140 06:19:04.102564 -11:40:54.88999 0.390 0.723 0.453 60   X/S X:  0.30
S:  0.20
X:  0.24
S:  0.07
X:  /images/J0619-1140/J0619-1140_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0619-1140_X_map.ps
S:  /images/J0619-1140/J0619-1140_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0619-1140_S_map.ps
X:  /images/J0619-1140/J0619-1140_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0619-1140_X_rad.ps
S:  /images/J0619-1140/J0619-1140_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0619-1140_S_rad.ps
X:  /images/J0619-1140/J0619-1140_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0619-1140_X_map.fits
S:  /images/J0619-1140/J0619-1140_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0619-1140_S_map.fits
X:  /images/J0619-1140/J0619-1140_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0619-1140_X_vis.fits
S:  /images/J0619-1140/J0619-1140_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0619-1140_S_vis.fits
c 0616+076 J0619+0736 06:19:09.971045 +07:36:41.22066 3.015 1.646 0.424 21   X/S X:  0.10
S:  0.18
X:  n/a 
S:  0.07
X:  /images/J0619+0736/J0619+0736_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0619+0736_X_map.ps
S:  /images/J0619+0736/J0619+0736_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0619+0736_S_map.ps
X:  /images/J0619+0736/J0619+0736_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0619+0736_X_rad.ps
S:  /images/J0619+0736/J0619+0736_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0619+0736_S_rad.ps
X:  /images/J0619+0736/J0619+0736_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0619+0736_X_map.fits
S:  /images/J0619+0736/J0619+0736_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0619+0736_S_map.fits
X:  /images/J0619+0736/J0619+0736_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0619+0736_X_vis.fits
S:  /images/J0619+0736/J0619+0736_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0619+0736_S_vis.fits
- 0620-011 J0622-0109 06:22:57.942604 -01:09:27.12837 2.445 3.981 0.146 13   X X:  0.09
S:  0.18
X:  0.06
S:  0.09
X:  /images/J0622-0109/J0622-0109_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0622-0109_X_map.ps
S:  /images/J0622-0109/J0622-0109_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0622-0109_S_map.ps
X:  /images/J0622-0109/J0622-0109_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0622-0109_X_rad.ps
S:  /images/J0622-0109/J0622-0109_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0622-0109_S_rad.ps
X:  /images/J0622-0109/J0622-0109_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0622-0109_X_map.fits
S:  /images/J0622-0109/J0622-0109_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0622-0109_S_map.fits
X:  /images/J0622-0109/J0622-0109_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0622-0109_X_vis.fits
S:  /images/J0622-0109/J0622-0109_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0622-0109_S_vis.fits
- 0624-151 J0626-1512 06:26:33.460814 -15:12:36.00901 17.473 7.607 -0.033 51   S X:  n/a 
S:  0.16
X:  n/a 
S:  0.12
X:   n/a
S:  /images/J0626-1512/J0626-1512_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0626-1512_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0626-1512/J0626-1512_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0626-1512_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0626-1512/J0626-1512_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0626-1512_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0626-1512/J0626-1512_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0626-1512_S_vis.fits
- 0625+034 J0627+0324 06:27:38.283912 +03:24:59.50074 8.688 6.555 0.000 23   S X:  n/a 
S:  0.09
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0627+0324/J0627+0324_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0627+0324_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0627+0324/J0627+0324_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0627+0324_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0627+0324/J0627+0324_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0627+0324_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0627+0324/J0627+0324_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0627+0324_S_vis.fits
c 0628-133 J0630-1323 06:30:53.903113 -13:23:34.49278 0.411 0.770 -0.049 58   X/S X:  0.37
S:  0.42
X:  0.10
S:  0.24
X:  /images/J0630-1323/J0630-1323_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0630-1323_X_map.ps
S:  /images/J0630-1323/J0630-1323_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0630-1323_S_map.ps
X:  /images/J0630-1323/J0630-1323_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0630-1323_X_rad.ps
S:  /images/J0630-1323/J0630-1323_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0630-1323_S_rad.ps
X:  /images/J0630-1323/J0630-1323_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0630-1323_X_map.fits
S:  /images/J0630-1323/J0630-1323_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0630-1323_S_map.fits
X:  /images/J0630-1323/J0630-1323_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0630-1323_X_vis.fits
S:  /images/J0630-1323/J0630-1323_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0630-1323_S_vis.fits
c 0631-223 J0633-2223 06:33:26.753306 -22:23:22.35335 0.270 0.798 -0.098 72   X/S X:  0.41
S:  0.60
X:  0.27
S:  0.57
X:  /images/J0633-2223/J0633-2223_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0633-2223_X_map.ps
S:  /images/J0633-2223/J0633-2223_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0633-2223_S_map.ps
X:  /images/J0633-2223/J0633-2223_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0633-2223_X_rad.ps
S:  /images/J0633-2223/J0633-2223_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0633-2223_S_rad.ps
X:  /images/J0633-2223/J0633-2223_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0633-2223_X_map.fits
S:  /images/J0633-2223/J0633-2223_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0633-2223_S_map.fits
X:  /images/J0633-2223/J0633-2223_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0633-2223_X_vis.fits
S:  /images/J0633-2223/J0633-2223_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0633-2223_S_vis.fits
- 0634-108 J0637-1052 06:37:07.680053 -10:52:52.10236 19.114 23.303 -0.130 11   S X:  n/a 
S:  0.13
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0637-1052/J0637-1052_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0637-1052_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0637-1052/J0637-1052_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0637-1052_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0637-1052/J0637-1052_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0637-1052_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0637-1052/J0637-1052_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0637-1052_S_vis.fits
- 0635+250 J0638+2458 06:38:14.113143 +24:58:50.09200 2.393 2.991 0.124  X X:  n/a 
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 0637-128 J0640-1253 06:40:07.196304 -12:53:15.56869 3.098 8.857 -0.848  X X:  n/a 
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 0640+090 J0643+0857 06:43:26.444991 +08:57:38.01284 0.683 0.767 -0.053 39   X X:  0.65
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J0643+0857/J0643+0857_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0643+0857_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0643+0857/J0643+0857_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0643+0857_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J0643+0857/J0643+0857_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0643+0857_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0643+0857/J0643+0857_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0643+0857_X_vis.fits
S:   n/a
- 0644-390 J0646-3903 06:46:30.920611 -39:03:39.10763 3.259 7.599 -0.093  X X:  0.18
S:  0.19
X:  0.11
S:  n/a 
X:  /images/J0646-3903/J0646-3903_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0646-3903_X_map.ps
S:  /images/J0646-3903/J0646-3903_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0646-3903_S_map.ps
X:  /images/J0646-3903/J0646-3903_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0646-3903_X_rad.ps
S:  /images/J0646-3903/J0646-3903_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0646-3903_S_rad.ps
X:  /images/J0646-3903/J0646-3903_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0646-3903_X_map.fits
S:  /images/J0646-3903/J0646-3903_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0646-3903_S_map.fits
X:  /images/J0646-3903/J0646-3903_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0646-3903_X_vis.fits
S:  /images/J0646-3903/J0646-3903_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0646-3903_S_vis.fits
c 0647-018 J0650-0152 06:50:25.698216 -01:52:22.16356 1.350 2.516 -0.151 18   X/S X:  0.15
S:  0.25
X:  n/a 
S:  0.12
X:  /images/J0650-0152/J0650-0152_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0650-0152_X_map.ps
S:  /images/J0650-0152/J0650-0152_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0650-0152_S_map.ps
X:  /images/J0650-0152/J0650-0152_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0650-0152_X_rad.ps
S:  /images/J0650-0152/J0650-0152_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0650-0152_S_rad.ps
X:  /images/J0650-0152/J0650-0152_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0650-0152_X_map.fits
S:  /images/J0650-0152/J0650-0152_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0650-0152_S_map.fits
X:  /images/J0650-0152/J0650-0152_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0650-0152_X_vis.fits
S:  /images/J0650-0152/J0650-0152_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0650-0152_S_vis.fits
- 0649-209 J0651-2101 06:51:58.121641 -21:01:11.91677 29.760 15.056 0.247 19   S X:  n/a 
S:  0.25
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J0651-2101/J0651-2101_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0651-2101_S_rad.ps
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J0651-2101/J0651-2101_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0651-2101_S_vis.fits
c 0653-242 J0655-2416 06:55:48.768136 -24:16:20.79813 1.369 2.031 0.338 69   X X:  0.14
S:  0.10
X:  0.11
S:  n/a 
X:  /images/J0655-2416/J0655-2416_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0655-2416_X_map.ps
S:  /images/J0655-2416/J0655-2416_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0655-2416_S_map.ps
X:  /images/J0655-2416/J0655-2416_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0655-2416_X_rad.ps
S:  /images/J0655-2416/J0655-2416_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0655-2416_S_rad.ps
X:  /images/J0655-2416/J0655-2416_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0655-2416_X_map.fits
S:  /images/J0655-2416/J0655-2416_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0655-2416_S_map.fits
X:  /images/J0655-2416/J0655-2416_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0655-2416_X_vis.fits
S:  /images/J0655-2416/J0655-2416_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0655-2416_S_vis.fits
c 0653-033 J0656-0323 06:56:11.120576 -03:23:06.78227 0.229 0.372 0.004 81   X/S X:  1.07
S:  1.16
X:  0.38
S:  0.81
X:  /images/J0656-0323/J0656-0323_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0656-0323_X_map.ps
S:  /images/J0656-0323/J0656-0323_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0656-0323_S_map.ps
X:  /images/J0656-0323/J0656-0323_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0656-0323_X_rad.ps
S:  /images/J0656-0323/J0656-0323_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0656-0323_S_rad.ps
X:  /images/J0656-0323/J0656-0323_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0656-0323_X_map.fits
S:  /images/J0656-0323/J0656-0323_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0656-0323_S_map.fits
X:  /images/J0656-0323/J0656-0323_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0656-0323_X_vis.fits
S:  /images/J0656-0323/J0656-0323_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0656-0323_S_vis.fits
- 0654+033 J0656+0315 06:56:59.180192 +03:15:53.44508 7.715 5.390 0.102 38   S X:  n/a 
S:  0.13
X:  n/a 
S: <0.06
X:   n/a
S:  /images/J0656+0315/J0656+0315_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0656+0315_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0656+0315/J0656+0315_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0656+0315_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0656+0315/J0656+0315_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0656+0315_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0656+0315/J0656+0315_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0656+0315_S_vis.fits
- 0656-062 J0659-0621 06:59:03.252432 -06:21:10.60510 5.529 14.403 -0.302  X/S X:  0.12
S:  0.20
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0659-0621/J0659-0621_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0659-0621_S_map.ps
X:  /images/J0659-0621/J0659-0621_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0659-0621_X_rad.ps
S:  /images/J0659-0621/J0659-0621_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0659-0621_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0659-0621/J0659-0621_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0659-0621_S_map.fits
X:  /images/J0659-0621/J0659-0621_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0659-0621_X_vis.fits
S:  /images/J0659-0621/J0659-0621_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0659-0621_S_vis.fits
c 0700-101 J0702-1015 07:02:35.756845 -10:15:06.41737 0.352 0.623 0.199 73   X/S X:  0.20
S:  0.21
X:  0.11
S:  0.11
X:  /images/J0702-1015/J0702-1015_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0702-1015_X_map.ps
S:  /images/J0702-1015/J0702-1015_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0702-1015_S_map.ps
X:  /images/J0702-1015/J0702-1015_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0702-1015_X_rad.ps
S:  /images/J0702-1015/J0702-1015_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0702-1015_S_rad.ps
X:  /images/J0702-1015/J0702-1015_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0702-1015_X_map.fits
S:  /images/J0702-1015/J0702-1015_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0702-1015_S_map.fits
X:  /images/J0702-1015/J0702-1015_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0702-1015_X_vis.fits
S:  /images/J0702-1015/J0702-1015_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0702-1015_S_vis.fits
c 0658+548 J0702+5444 07:02:46.262754 +54:44:35.73391 2.380 1.953 0.407 24   X/S X:  0.10
S:  0.13
X: <0.06
S:  0.08
X:  /images/J0702+5444/J0702+5444_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0702+5444_X_map.ps
S:  /images/J0702+5444/J0702+5444_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0702+5444_S_map.ps
X:  /images/J0702+5444/J0702+5444_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0702+5444_X_rad.ps
S:  /images/J0702+5444/J0702+5444_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0702+5444_S_rad.ps
X:  /images/J0702+5444/J0702+5444_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0702+5444_X_map.fits
S:  /images/J0702+5444/J0702+5444_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0702+5444_S_map.fits
X:  /images/J0702+5444/J0702+5444_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0702+5444_X_vis.fits
S:  /images/J0702+5444/J0702+5444_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0702+5444_S_vis.fits
c 0700-007 J0703-0051 07:03:19.086618 -00:51:03.15805 0.228 0.377 0.005 72   X/S X:  0.82
S:  0.65
X:  0.56
S:  0.37
X:  /images/J0703-0051/J0703-0051_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0703-0051_X_map.ps
S:  /images/J0703-0051/J0703-0051_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0703-0051_S_map.ps
X:  /images/J0703-0051/J0703-0051_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0703-0051_X_rad.ps
S:  /images/J0703-0051/J0703-0051_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0703-0051_S_rad.ps
X:  /images/J0703-0051/J0703-0051_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0703-0051_X_map.fits
S:  /images/J0703-0051/J0703-0051_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0703-0051_S_map.fits
X:  /images/J0703-0051/J0703-0051_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0703-0051_X_vis.fits
S:  /images/J0703-0051/J0703-0051_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0703-0051_S_vis.fits
- 0708-139 J0711-1359 07:11:00.135753 -13:59:31.28192 22.764 24.875 0.358  S X:  n/a 
S:  0.11
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0711-1359/J0711-1359_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0711-1359_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0711-1359/J0711-1359_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0711-1359_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0711-1359/J0711-1359_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0711-1359_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0711-1359/J0711-1359_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0711-1359_S_vis.fits
c 0710+196 J0713+1935 07:13:55.679168 +19:35:00.40881 0.355 0.351 -0.092 73   X/S X:  0.41
S:  0.22
X:  0.33
S:  0.19
X:  /images/J0713+1935/J0713+1935_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0713+1935_X_map.ps
S:  /images/J0713+1935/J0713+1935_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0713+1935_S_map.ps
X:  /images/J0713+1935/J0713+1935_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0713+1935_X_rad.ps
S:  /images/J0713+1935/J0713+1935_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0713+1935_S_rad.ps
X:  /images/J0713+1935/J0713+1935_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0713+1935_X_map.fits
S:  /images/J0713+1935/J0713+1935_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0713+1935_S_map.fits
X:  /images/J0713+1935/J0713+1935_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0713+1935_X_vis.fits
S:  /images/J0713+1935/J0713+1935_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0713+1935_S_vis.fits
c 0713-092 J0715-0921 07:15:33.393323 -09:21:54.27321 2.741 2.916 0.387 12   X X:  0.14
S:  0.17
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J0715-0921/J0715-0921_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0715-0921_X_map.ps
S:  /images/J0715-0921/J0715-0921_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0715-0921_S_map.ps
X:  /images/J0715-0921/J0715-0921_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0715-0921_X_rad.ps
S:  /images/J0715-0921/J0715-0921_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0715-0921_S_rad.ps
X:  /images/J0715-0921/J0715-0921_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0715-0921_X_map.fits
S:  /images/J0715-0921/J0715-0921_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0715-0921_S_map.fits
X:  /images/J0715-0921/J0715-0921_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0715-0921_X_vis.fits
S:  /images/J0715-0921/J0715-0921_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0715-0921_S_vis.fits
c 0716+332 J0719+3307 07:19:19.419661 +33:07:09.70883 0.372 0.561 -0.019 59   X/S X:  0.19
S:  0.10
X:  0.17
S:  0.07
X:  /images/J0719+3307/J0719+3307_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0719+3307_X_map.ps
S:  /images/J0719+3307/J0719+3307_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0719+3307_S_map.ps
X:  /images/J0719+3307/J0719+3307_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0719+3307_X_rad.ps
S:  /images/J0719+3307/J0719+3307_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0719+3307_S_rad.ps
X:  /images/J0719+3307/J0719+3307_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0719+3307_X_map.fits
S:  /images/J0719+3307/J0719+3307_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0719+3307_S_map.fits
X:  /images/J0719+3307/J0719+3307_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0719+3307_X_vis.fits
S:  /images/J0719+3307/J0719+3307_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0719+3307_S_vis.fits
- 0719-353 J0721-3528 07:21:46.691709 -35:28:17.31949 4.673 14.617 0.586  X X:  0.08
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J0721-3528/J0721-3528_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0721-3528_X_rad.ps
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J0721-3528/J0721-3528_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0721-3528_X_vis.fits
S:   n/a
c 0723-189 J0725-1904 07:25:50.165597 -19:04:19.07299 0.602 1.305 -0.682 50   X/S X:  0.20
S:  0.17
X:  0.15
S:  0.13
X:  /images/J0725-1904/J0725-1904_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0725-1904_X_map.ps
S:  /images/J0725-1904/J0725-1904_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0725-1904_S_map.ps
X:  /images/J0725-1904/J0725-1904_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0725-1904_X_rad.ps
S:  /images/J0725-1904/J0725-1904_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0725-1904_S_rad.ps
X:  /images/J0725-1904/J0725-1904_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0725-1904_X_map.fits
S:  /images/J0725-1904/J0725-1904_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0725-1904_S_map.fits
X:  /images/J0725-1904/J0725-1904_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0725-1904_X_vis.fits
S:  /images/J0725-1904/J0725-1904_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0725-1904_S_vis.fits
c 0723+219 J0726+2153 07:26:14.260730 +21:53:20.11384 0.267 0.496 0.106 78   X/S X:  0.35
S:  0.28
X:  0.27
S:  0.22
X:  /images/J0726+2153/J0726+2153_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0726+2153_X_map.ps
S:  /images/J0726+2153/J0726+2153_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0726+2153_S_map.ps
X:  /images/J0726+2153/J0726+2153_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0726+2153_X_rad.ps
S:  /images/J0726+2153/J0726+2153_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0726+2153_S_rad.ps
X:  /images/J0726+2153/J0726+2153_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0726+2153_X_map.fits
S:  /images/J0726+2153/J0726+2153_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0726+2153_S_map.fits
X:  /images/J0726+2153/J0726+2153_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0726+2153_X_vis.fits
S:  /images/J0726+2153/J0726+2153_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0726+2153_S_vis.fits
- 0726-224 J0728-2231 07:28:29.798536 -22:31:36.70513 4.178 4.240 0.678  X X:  0.09
S:  0.16
X:  n/a 
S:  0.06
X:   n/a
S:  /images/J0728-2231/J0728-2231_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0728-2231_S_map.ps
X:  /images/J0728-2231/J0728-2231_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0728-2231_X_rad.ps
S:  /images/J0728-2231/J0728-2231_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0728-2231_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0728-2231/J0728-2231_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0728-2231_S_map.fits
X:  /images/J0728-2231/J0728-2231_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0728-2231_X_vis.fits
S:  /images/J0728-2231/J0728-2231_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0728-2231_S_vis.fits
c 0726-132 J0729-1320 07:29:17.817694 -13:20:02.27178 0.498 0.901 0.038 50   X/S X:  0.19
S:  0.18
X:  0.09
S:  n/a 
X:  /images/J0729-1320/J0729-1320_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0729-1320_X_map.ps
S:  /images/J0729-1320/J0729-1320_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0729-1320_S_map.ps
X:  /images/J0729-1320/J0729-1320_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0729-1320_X_rad.ps
S:  /images/J0729-1320/J0729-1320_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0729-1320_S_rad.ps
X:  /images/J0729-1320/J0729-1320_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0729-1320_X_map.fits
S:  /images/J0729-1320/J0729-1320_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0729-1320_S_map.fits
X:  /images/J0729-1320/J0729-1320_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0729-1320_X_vis.fits
S:  /images/J0729-1320/J0729-1320_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0729-1320_S_vis.fits
c 0728-235 J0731-2341 07:31:06.667968 -23:41:47.86943 0.325 0.857 -0.161 51   X/S X:  0.77
S:  0.53
X:  0.41
S:  0.10
X:  /images/J0731-2341/J0731-2341_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0731-2341_X_map.ps
S:  /images/J0731-2341/J0731-2341_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0731-2341_S_map.ps
X:  /images/J0731-2341/J0731-2341_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0731-2341_X_rad.ps
S:  /images/J0731-2341/J0731-2341_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0731-2341_S_rad.ps
X:  /images/J0731-2341/J0731-2341_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0731-2341_X_map.fits
S:  /images/J0731-2341/J0731-2341_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0731-2341_S_map.fits
X:  /images/J0731-2341/J0731-2341_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0731-2341_X_vis.fits
S:  /images/J0731-2341/J0731-2341_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0731-2341_S_vis.fits
c 0729-222 J0731-2224 07:31:31.508422 -22:24:20.86708 0.593 1.210 0.304 47   X/S X:  0.49
S:  1.37
X:  n/a 
S:  0.07
X:  /images/J0731-2224/J0731-2224_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0731-2224_X_map.ps
S:  /images/J0731-2224/J0731-2224_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0731-2224_S_map.ps
X:  /images/J0731-2224/J0731-2224_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0731-2224_X_rad.ps
S:  /images/J0731-2224/J0731-2224_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0731-2224_S_rad.ps
X:  /images/J0731-2224/J0731-2224_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0731-2224_X_map.fits
S:  /images/J0731-2224/J0731-2224_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0731-2224_S_map.fits
X:  /images/J0731-2224/J0731-2224_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0731-2224_X_vis.fits
S:  /images/J0731-2224/J0731-2224_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0731-2224_S_vis.fits
c 0729+019 J0732+0150 07:32:22.788672 +01:50:35.38427 0.349 0.430 0.254 77   X/S X:  0.26
S:  0.23
X:  0.15
S:  0.07
X:  /images/J0732+0150/J0732+0150_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0732+0150_X_map.ps
S:  /images/J0732+0150/J0732+0150_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0732+0150_S_map.ps
X:  /images/J0732+0150/J0732+0150_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0732+0150_X_rad.ps
S:  /images/J0732+0150/J0732+0150_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0732+0150_S_rad.ps
X:  /images/J0732+0150/J0732+0150_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0732+0150_X_map.fits
S:  /images/J0732+0150/J0732+0150_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0732+0150_S_map.fits
X:  /images/J0732+0150/J0732+0150_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0732+0150_X_vis.fits
S:  /images/J0732+0150/J0732+0150_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0732+0150_S_vis.fits
- 0736-397 J0737-3954 07:37:55.841163 -39:54:34.07009 9.994 23.650 -0.411  X/S X:  0.19
S:  n/a 
X:  0.10
S:  n/a 
X:  /images/J0737-3954/J0737-3954_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0737-3954_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0737-3954/J0737-3954_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0737-3954_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J0737-3954/J0737-3954_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0737-3954_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0737-3954/J0737-3954_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0737-3954_X_vis.fits
S:   n/a
c 0736-332 J0738-3322 07:38:16.948941 -33:22:12.77717 1.308 1.130 -0.264 14   X/S X:  0.32
S:  0.83
X:  n/a 
S:  0.23
X:   n/a
S:  /images/J0738-3322/J0738-3322_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0738-3322_S_map.ps
X:  /images/J0738-3322/J0738-3322_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0738-3322_X_rad.ps
S:  /images/J0738-3322/J0738-3322_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0738-3322_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0738-3322/J0738-3322_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0738-3322_S_map.fits
X:  /images/J0738-3322/J0738-3322_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0738-3322_X_vis.fits
S:  /images/J0738-3322/J0738-3322_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0738-3322_S_vis.fits
c 0738-246 J0740-2444 07:40:14.716690 -24:44:36.68348 0.554 1.297 0.540 57   X/S X:  0.28
S:  0.43
X:  n/a 
S:  0.25
X:  /images/J0740-2444/J0740-2444_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0740-2444_X_map.ps
S:  /images/J0740-2444/J0740-2444_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0740-2444_S_map.ps
X:  /images/J0740-2444/J0740-2444_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0740-2444_X_rad.ps
S:  /images/J0740-2444/J0740-2444_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0740-2444_S_rad.ps
X:  /images/J0740-2444/J0740-2444_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0740-2444_X_map.fits
S:  /images/J0740-2444/J0740-2444_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0740-2444_S_map.fits
X:  /images/J0740-2444/J0740-2444_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0740-2444_X_vis.fits
S:  /images/J0740-2444/J0740-2444_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0740-2444_S_vis.fits
c 0739-266 J0741-2647 07:41:55.681277 -26:47:30.49513 1.065 3.489 -0.162 24   X/S X:  0.21
S:  0.37
X:  n/a 
S:  0.18
X:  /images/J0741-2647/J0741-2647_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0741-2647_X_map.ps
S:  /images/J0741-2647/J0741-2647_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0741-2647_S_map.ps
X:  /images/J0741-2647/J0741-2647_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0741-2647_X_rad.ps
S:  /images/J0741-2647/J0741-2647_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0741-2647_S_rad.ps
X:  /images/J0741-2647/J0741-2647_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0741-2647_X_map.fits
S:  /images/J0741-2647/J0741-2647_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0741-2647_S_map.fits
X:  /images/J0741-2647/J0741-2647_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0741-2647_X_vis.fits
S:  /images/J0741-2647/J0741-2647_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0741-2647_S_vis.fits
- 0745-291 J0747-2919 07:47:41.889731 -29:19:02.06243 5.426 15.455 0.072  X/S X:  0.10
S:  0.12
X:  n/a 
S:  0.10
X:  /images/J0747-2919/J0747-2919_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0747-2919_X_map.ps
S:  /images/J0747-2919/J0747-2919_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0747-2919_S_map.ps
X:  /images/J0747-2919/J0747-2919_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0747-2919_X_rad.ps
S:  /images/J0747-2919/J0747-2919_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0747-2919_S_rad.ps
X:  /images/J0747-2919/J0747-2919_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0747-2919_X_map.fits
S:  /images/J0747-2919/J0747-2919_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0747-2919_S_map.fits
X:  /images/J0747-2919/J0747-2919_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0747-2919_X_vis.fits
S:  /images/J0747-2919/J0747-2919_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0747-2919_S_vis.fits
c 0752-116 J0754-1147 07:54:26.456406 -11:47:16.94848 0.239 0.402 0.011 81   X/S X:  0.72
S:  0.84
X:  0.30
S:  0.48
X:  /images/J0754-1147/J0754-1147_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0754-1147_X_map.ps
S:  /images/J0754-1147/J0754-1147_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0754-1147_S_map.ps
X:  /images/J0754-1147/J0754-1147_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0754-1147_X_rad.ps
S:  /images/J0754-1147/J0754-1147_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0754-1147_S_rad.ps
X:  /images/J0754-1147/J0754-1147_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0754-1147_X_map.fits
S:  /images/J0754-1147/J0754-1147_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0754-1147_S_map.fits
X:  /images/J0754-1147/J0754-1147_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0754-1147_X_vis.fits
S:  /images/J0754-1147/J0754-1147_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0754-1147_S_vis.fits
- 0758-398 J0800-3959 08:00:24.269422 -39:59:17.60959 2.948 10.604 0.699  X/S X:  0.14
S:  0.14
X:  0.10
S:  n/a 
X:  /images/J0800-3959/J0800-3959_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0800-3959_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0800-3959/J0800-3959_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0800-3959_X_rad.ps
S:  /images/J0800-3959/J0800-3959_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0800-3959_S_rad.ps
X:  /images/J0800-3959/J0800-3959_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0800-3959_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0800-3959/J0800-3959_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0800-3959_X_vis.fits
S:  /images/J0800-3959/J0800-3959_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0800-3959_S_vis.fits
- 0759-334 J0801-3336 08:01:25.952386 -33:36:19.89558 1.989 4.671 0.703  X/S X:  0.08
S:  0.17
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0801-3336/J0801-3336_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0801-3336_S_map.ps
X:  /images/J0801-3336/J0801-3336_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0801-3336_X_rad.ps
S:  /images/J0801-3336/J0801-3336_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0801-3336_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0801-3336/J0801-3336_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0801-3336_S_map.fits
X:  /images/J0801-3336/J0801-3336_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0801-3336_X_vis.fits
S:  /images/J0801-3336/J0801-3336_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0801-3336_S_vis.fits
c 0759-283 J0801-2831 08:01:46.493970 -28:31:06.87421 1.153 3.249 0.086 32   X/S X:  0.20
S:  0.19
X:  0.11
S:  n/a 
X:  /images/J0801-2831/J0801-2831_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0801-2831_X_map.ps
S:  /images/J0801-2831/J0801-2831_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0801-2831_S_map.ps
X:  /images/J0801-2831/J0801-2831_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0801-2831_X_rad.ps
S:  /images/J0801-2831/J0801-2831_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0801-2831_S_rad.ps
X:  /images/J0801-2831/J0801-2831_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0801-2831_X_map.fits
S:  /images/J0801-2831/J0801-2831_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0801-2831_S_map.fits
X:  /images/J0801-2831/J0801-2831_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0801-2831_X_vis.fits
S:  /images/J0801-2831/J0801-2831_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0801-2831_S_vis.fits
c 0804-290 J0806-2911 08:06:33.445186 -29:11:34.90349 1.112 3.097 0.173 27   X/S X:  0.21
S:  0.19
X:  0.08
S:  n/a 
X:  /images/J0806-2911/J0806-2911_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0806-2911_X_map.ps
S:  /images/J0806-2911/J0806-2911_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0806-2911_S_map.ps
X:  /images/J0806-2911/J0806-2911_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0806-2911_X_rad.ps
S:  /images/J0806-2911/J0806-2911_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0806-2911_S_rad.ps
X:  /images/J0806-2911/J0806-2911_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0806-2911_X_map.fits
S:  /images/J0806-2911/J0806-2911_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0806-2911_S_map.fits
X:  /images/J0806-2911/J0806-2911_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0806-2911_X_vis.fits
S:  /images/J0806-2911/J0806-2911_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0806-2911_S_vis.fits
c 0804+140 J0807+1352 08:07:38.504878 +13:52:17.36182 0.372 0.544 -0.209 75   X/S X:  0.19
S:  0.15
X:  0.15
S:  0.12
X:  /images/J0807+1352/J0807+1352_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0807+1352_X_map.ps
S:  /images/J0807+1352/J0807+1352_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0807+1352_S_map.ps
X:  /images/J0807+1352/J0807+1352_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0807+1352_X_rad.ps
S:  /images/J0807+1352/J0807+1352_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0807+1352_S_rad.ps
X:  /images/J0807+1352/J0807+1352_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0807+1352_X_map.fits
S:  /images/J0807+1352/J0807+1352_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0807+1352_S_map.fits
X:  /images/J0807+1352/J0807+1352_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0807+1352_X_vis.fits
S:  /images/J0807+1352/J0807+1352_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0807+1352_S_vis.fits
- 0812+100 J0815+0954 08:15:29.473036 +09:54:40.69961 0.862 1.364 0.451 19   X X:  0.08
S:  0.06
X: <0.06
S: <0.06
X:  /images/J0815+0954/J0815+0954_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0815+0954_X_map.ps
S:  /images/J0815+0954/J0815+0954_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0815+0954_S_map.ps
X:  /images/J0815+0954/J0815+0954_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0815+0954_X_rad.ps
S:  /images/J0815+0954/J0815+0954_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0815+0954_S_rad.ps
X:  /images/J0815+0954/J0815+0954_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0815+0954_X_map.fits
S:  /images/J0815+0954/J0815+0954_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0815+0954_S_map.fits
X:  /images/J0815+0954/J0815+0954_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0815+0954_X_vis.fits
S:  /images/J0815+0954/J0815+0954_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0815+0954_S_vis.fits
c 0814-241 J0816-2421 08:16:40.412371 -24:21:06.57149 0.312 0.855 -0.455 69   X/S X:  0.53
S:  0.28
X:  0.38
S:  0.09
X:  /images/J0816-2421/J0816-2421_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0816-2421_X_map.ps
S:  /images/J0816-2421/J0816-2421_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0816-2421_S_map.ps
X:  /images/J0816-2421/J0816-2421_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0816-2421_X_rad.ps
S:  /images/J0816-2421/J0816-2421_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0816-2421_S_rad.ps
X:  /images/J0816-2421/J0816-2421_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0816-2421_X_map.fits
S:  /images/J0816-2421/J0816-2421_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0816-2421_S_map.fits
X:  /images/J0816-2421/J0816-2421_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0816-2421_X_vis.fits
S:  /images/J0816-2421/J0816-2421_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0816-2421_S_vis.fits
c 0813+557 J0817+5537 08:17:41.019966 +55:37:33.28325 0.446 0.442 -0.073 90   X/S X:  0.27
S:  0.22
X:  0.18
S:  0.19
X:  /images/J0817+5537/J0817+5537_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0817+5537_X_map.ps
S:  /images/J0817+5537/J0817+5537_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0817+5537_S_map.ps
X:  /images/J0817+5537/J0817+5537_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0817+5537_X_rad.ps
S:  /images/J0817+5537/J0817+5537_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0817+5537_S_rad.ps
X:  /images/J0817+5537/J0817+5537_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0817+5537_X_map.fits
S:  /images/J0817+5537/J0817+5537_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0817+5537_S_map.fits
X:  /images/J0817+5537/J0817+5537_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0817+5537_X_vis.fits
S:  /images/J0817+5537/J0817+5537_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0817+5537_S_vis.fits
c 0816+054 J0818+0517 08:18:56.236838 +05:17:37.26570 0.334 0.408 -0.099 88   X/S X:  0.32
S:  0.28
X:  0.25
S:  0.21
X:  /images/J0818+0517/J0818+0517_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0818+0517_X_map.ps
S:  /images/J0818+0517/J0818+0517_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0818+0517_S_map.ps
X:  /images/J0818+0517/J0818+0517_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0818+0517_X_rad.ps
S:  /images/J0818+0517/J0818+0517_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0818+0517_S_rad.ps
X:  /images/J0818+0517/J0818+0517_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0818+0517_X_map.fits
S:  /images/J0818+0517/J0818+0517_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0818+0517_S_map.fits
X:  /images/J0818+0517/J0818+0517_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0818+0517_X_vis.fits
S:  /images/J0818+0517/J0818+0517_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0818+0517_S_vis.fits
c 0823-321 J0825-3218 08:25:51.372640 -32:18:23.23415 0.977 2.051 -0.023 24   X/S X:  0.25
S:  0.30
X:  0.13
S:  0.09
X:  /images/J0825-3218/J0825-3218_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0825-3218_X_map.ps
S:  /images/J0825-3218/J0825-3218_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0825-3218_S_map.ps
X:  /images/J0825-3218/J0825-3218_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0825-3218_X_rad.ps
S:  /images/J0825-3218/J0825-3218_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0825-3218_S_rad.ps
X:  /images/J0825-3218/J0825-3218_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0825-3218_X_map.fits
S:  /images/J0825-3218/J0825-3218_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0825-3218_S_map.fits
X:  /images/J0825-3218/J0825-3218_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0825-3218_X_vis.fits
S:  /images/J0825-3218/J0825-3218_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0825-3218_S_vis.fits
- 0828-064 J0830-0636 08:30:49.744071 -06:36:20.00224 16.991 8.439 -0.565 44   S X:  n/a 
S:  0.10
X:  n/a 
S:  0.09
X:   n/a
S:  /images/J0830-0636/J0830-0636_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0830-0636_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0830-0636/J0830-0636_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0830-0636_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0830-0636/J0830-0636_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0830-0636_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0830-0636/J0830-0636_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0830-0636_S_vis.fits
- 0836-384 J0838-3836 08:38:11.015015 -38:36:49.67434 6.575 14.026 0.960  X X:  0.07
S:  n/a 
X:  0.07
S:  n/a 
X:  /images/J0838-3836/J0838-3836_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0838-3836_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0838-3836/J0838-3836_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0838-3836_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J0838-3836/J0838-3836_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0838-3836_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0838-3836/J0838-3836_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0838-3836_X_vis.fits
S:   n/a
c 0839-314 J0841-3136 08:41:32.602549 -31:36:35.68915 1.881 3.930 0.721 19   X/S X:  0.21
S:  0.26
X:  0.10
S:  0.07
X:  /images/J0841-3136/J0841-3136_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0841-3136_X_map.ps
S:  /images/J0841-3136/J0841-3136_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0841-3136_S_map.ps
X:  /images/J0841-3136/J0841-3136_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0841-3136_X_rad.ps
S:  /images/J0841-3136/J0841-3136_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0841-3136_S_rad.ps
X:  /images/J0841-3136/J0841-3136_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0841-3136_X_map.fits
S:  /images/J0841-3136/J0841-3136_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0841-3136_S_map.fits
X:  /images/J0841-3136/J0841-3136_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0841-3136_X_vis.fits
S:  /images/J0841-3136/J0841-3136_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0841-3136_S_vis.fits
c 0845-051 J0847-0520 08:47:58.724919 -05:20:33.89969 0.244 0.418 0.033 81   X/S X:  0.46
S:  0.35
X:  0.37
S:  0.29
X:  /images/J0847-0520/J0847-0520_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0847-0520_X_map.ps
S:  /images/J0847-0520/J0847-0520_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0847-0520_S_map.ps
X:  /images/J0847-0520/J0847-0520_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0847-0520_X_rad.ps
S:  /images/J0847-0520/J0847-0520_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0847-0520_S_rad.ps
X:  /images/J0847-0520/J0847-0520_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0847-0520_X_map.fits
S:  /images/J0847-0520/J0847-0520_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0847-0520_S_map.fits
X:  /images/J0847-0520/J0847-0520_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0847-0520_X_vis.fits
S:  /images/J0847-0520/J0847-0520_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0847-0520_S_vis.fits
c 0847-120 J0850-1213 08:50:09.635608 -12:13:35.37578 0.247 0.429 -0.026 81   X/S X:  0.39
S:  0.38
X:  0.31
S:  0.31
X:  /images/J0850-1213/J0850-1213_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0850-1213_X_map.ps
S:  /images/J0850-1213/J0850-1213_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0850-1213_S_map.ps
X:  /images/J0850-1213/J0850-1213_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0850-1213_X_rad.ps
S:  /images/J0850-1213/J0850-1213_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0850-1213_S_rad.ps
X:  /images/J0850-1213/J0850-1213_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0850-1213_X_map.fits
S:  /images/J0850-1213/J0850-1213_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0850-1213_S_map.fits
X:  /images/J0850-1213/J0850-1213_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0850-1213_X_vis.fits
S:  /images/J0850-1213/J0850-1213_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0850-1213_S_vis.fits
c 0849+287 J0852+2833 08:52:05.169567 +28:33:59.73137 0.414 0.704 -0.107 76   X/S X:  0.28
S:  0.28
X:  0.18
S:  0.24
X:  /images/J0852+2833/J0852+2833_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0852+2833_X_map.ps
S:  /images/J0852+2833/J0852+2833_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0852+2833_S_map.ps
X:  /images/J0852+2833/J0852+2833_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0852+2833_X_rad.ps
S:  /images/J0852+2833/J0852+2833_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0852+2833_S_rad.ps
X:  /images/J0852+2833/J0852+2833_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0852+2833_X_map.fits
S:  /images/J0852+2833/J0852+2833_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0852+2833_S_map.fits
X:  /images/J0852+2833/J0852+2833_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0852+2833_X_vis.fits
S:  /images/J0852+2833/J0852+2833_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0852+2833_S_vis.fits
- 0855+133 J0857+1307 08:57:50.966726 +13:07:00.80955 7.604 4.922 0.079 38   S X:  n/a 
S:  0.12
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0857+1307/J0857+1307_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0857+1307_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0857+1307/J0857+1307_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0857+1307_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0857+1307/J0857+1307_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0857+1307_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0857+1307/J0857+1307_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0857+1307_S_vis.fits
c 0906+430 J0909+4253 09:09:33.497144 +42:53:46.48215 0.304 0.424 0.275 89   X/S X:  0.85
S:  0.53
X:  0.59
S:  0.33
X:  /images/J0909+4253/J0909+4253_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0909+4253_X_map.ps
S:  /images/J0909+4253/J0909+4253_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0909+4253_S_map.ps
X:  /images/J0909+4253/J0909+4253_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0909+4253_X_rad.ps
S:  /images/J0909+4253/J0909+4253_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0909+4253_S_rad.ps
X:  /images/J0909+4253/J0909+4253_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0909+4253_X_map.fits
S:  /images/J0909+4253/J0909+4253_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0909+4253_S_map.fits
X:  /images/J0909+4253/J0909+4253_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0909+4253_X_vis.fits
S:  /images/J0909+4253/J0909+4253_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0909+4253_S_vis.fits
- 0908-052 J0910-0526 09:10:51.002011 -05:26:29.20144 10.163 10.700 -0.132  X/S X:  0.09
S:  0.24
X:  n/a 
S: <0.06
X:  /images/J0910-0526/J0910-0526_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0910-0526_X_map.ps
S:  /images/J0910-0526/J0910-0526_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0910-0526_S_map.ps
X:  /images/J0910-0526/J0910-0526_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0910-0526_X_rad.ps
S:  /images/J0910-0526/J0910-0526_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0910-0526_S_rad.ps
X:  /images/J0910-0526/J0910-0526_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0910-0526_X_map.fits
S:  /images/J0910-0526/J0910-0526_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0910-0526_S_map.fits
X:  /images/J0910-0526/J0910-0526_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0910-0526_X_vis.fits
S:  /images/J0910-0526/J0910-0526_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0910-0526_S_vis.fits
c 0909+222 J0912+2205 09:12:24.784615 +22:05:06.24800 0.467 0.705 -0.242 47   X/S X:  0.17
S:  0.12
X:  0.13
S:  0.07
X:  /images/J0912+2205/J0912+2205_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0912+2205_X_map.ps
S:  /images/J0912+2205/J0912+2205_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0912+2205_S_map.ps
X:  /images/J0912+2205/J0912+2205_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0912+2205_X_rad.ps
S:  /images/J0912+2205/J0912+2205_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0912+2205_S_rad.ps
X:  /images/J0912+2205/J0912+2205_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0912+2205_X_map.fits
S:  /images/J0912+2205/J0912+2205_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0912+2205_S_map.fits
X:  /images/J0912+2205/J0912+2205_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0912+2205_X_vis.fits
S:  /images/J0912+2205/J0912+2205_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0912+2205_S_vis.fits
- 0913+079 J0915+0745 09:15:52.968201 +07:45:39.69401 0.765 1.363 -0.171 31   X X:  0.08
S:  n/a 
X: <0.06
S:  n/a 
X:  /images/J0915+0745/J0915+0745_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0915+0745_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J0915+0745/J0915+0745_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0915+0745_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J0915+0745/J0915+0745_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0915+0745_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J0915+0745/J0915+0745_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0915+0745_X_vis.fits
S:   n/a
- 0914-160 J0917-1618 09:17:15.851244 -16:18:03.31497 19.619 15.160 0.329 15   S X:  n/a 
S:  0.08
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0917-1618/J0917-1618_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0917-1618_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0917-1618/J0917-1618_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0917-1618_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0917-1618/J0917-1618_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0917-1618_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0917-1618/J0917-1618_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0917-1618_S_vis.fits
c 0916-074 J0919-0739 09:19:01.962702 -07:39:05.11052 1.038 1.874 -0.046 30   X/S X:  0.12
S:  0.22
X:  n/a 
S:  0.09
X:  /images/J0919-0739/J0919-0739_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0919-0739_X_map.ps
S:  /images/J0919-0739/J0919-0739_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0919-0739_S_map.ps
X:  /images/J0919-0739/J0919-0739_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0919-0739_X_rad.ps
S:  /images/J0919-0739/J0919-0739_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0919-0739_S_rad.ps
X:  /images/J0919-0739/J0919-0739_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0919-0739_X_map.fits
S:  /images/J0919-0739/J0919-0739_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0919-0739_S_map.fits
X:  /images/J0919-0739/J0919-0739_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0919-0739_X_vis.fits
S:  /images/J0919-0739/J0919-0739_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0919-0739_S_vis.fits
c 0916+718 J0921+7136 09:21:23.945153 +71:36:12.40154 1.309 0.571 -0.318 62   X/S X:  0.19
S:  0.19
X:  0.07
S:  0.11
X:  /images/J0921+7136/J0921+7136_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0921+7136_X_map.ps
S:  /images/J0921+7136/J0921+7136_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0921+7136_S_map.ps
X:  /images/J0921+7136/J0921+7136_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0921+7136_X_rad.ps
S:  /images/J0921+7136/J0921+7136_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0921+7136_S_rad.ps
X:  /images/J0921+7136/J0921+7136_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0921+7136_X_map.fits
S:  /images/J0921+7136/J0921+7136_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0921+7136_S_map.fits
X:  /images/J0921+7136/J0921+7136_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0921+7136_X_vis.fits
S:  /images/J0921+7136/J0921+7136_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0921+7136_S_vis.fits
c 0923+575 J0927+5717 09:27:06.053469 +57:17:45.34245 1.780 1.300 0.066 27   X/S X:  0.07
S:  0.10
X: <0.06
S:  0.09
X:  /images/J0927+5717/J0927+5717_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0927+5717_X_map.ps
S:  /images/J0927+5717/J0927+5717_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0927+5717_S_map.ps
X:  /images/J0927+5717/J0927+5717_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0927+5717_X_rad.ps
S:  /images/J0927+5717/J0927+5717_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0927+5717_S_rad.ps
X:  /images/J0927+5717/J0927+5717_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0927+5717_X_map.fits
S:  /images/J0927+5717/J0927+5717_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0927+5717_S_map.fits
X:  /images/J0927+5717/J0927+5717_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0927+5717_X_vis.fits
S:  /images/J0927+5717/J0927+5717_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0927+5717_S_vis.fits
c 0926-039 J0928-0409 09:28:33.469411 -04:09:08.84835 0.792 2.108 -0.691 37   X/S X:  0.11
S:  0.13
X:  0.07
S:  0.10
X:  /images/J0928-0409/J0928-0409_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0928-0409_X_map.ps
S:  /images/J0928-0409/J0928-0409_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0928-0409_S_map.ps
X:  /images/J0928-0409/J0928-0409_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0928-0409_X_rad.ps
S:  /images/J0928-0409/J0928-0409_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0928-0409_S_rad.ps
X:  /images/J0928-0409/J0928-0409_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0928-0409_X_map.fits
S:  /images/J0928-0409/J0928-0409_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0928-0409_S_map.fits
X:  /images/J0928-0409/J0928-0409_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0928-0409_X_vis.fits
S:  /images/J0928-0409/J0928-0409_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0928-0409_S_vis.fits
- 0930-338 J0932-3405 09:32:36.494957 -34:05:58.49560 2.698 9.609 -0.459 17   X/S X:  0.24
S:  0.26
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J0932-3405/J0932-3405_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0932-3405_X_map.ps
S:  /images/J0932-3405/J0932-3405_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0932-3405_S_map.ps
X:  /images/J0932-3405/J0932-3405_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0932-3405_X_rad.ps
S:  /images/J0932-3405/J0932-3405_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0932-3405_S_rad.ps
X:  /images/J0932-3405/J0932-3405_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0932-3405_X_map.fits
S:  /images/J0932-3405/J0932-3405_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0932-3405_S_map.fits
X:  /images/J0932-3405/J0932-3405_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0932-3405_X_vis.fits
S:  /images/J0932-3405/J0932-3405_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0932-3405_S_vis.fits
c 0932+367 J0935+3633 09:35:31.839943 +36:33:17.56677 0.587 0.784 0.150 34   X/S X:  0.21
S:  0.30
X:  0.09
S:  0.12
X:  /images/J0935+3633/J0935+3633_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0935+3633_X_map.ps
S:  /images/J0935+3633/J0935+3633_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0935+3633_S_map.ps
X:  /images/J0935+3633/J0935+3633_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0935+3633_X_rad.ps
S:  /images/J0935+3633/J0935+3633_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0935+3633_S_rad.ps
X:  /images/J0935+3633/J0935+3633_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0935+3633_X_map.fits
S:  /images/J0935+3633/J0935+3633_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0935+3633_S_map.fits
X:  /images/J0935+3633/J0935+3633_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0935+3633_X_vis.fits
S:  /images/J0935+3633/J0935+3633_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0935+3633_S_vis.fits
c 0936-172 J0939-1731 09:39:19.195109 -17:31:35.78071 1.750 3.701 -0.453 22   X/S X:  0.16
S:  0.17
X:  n/a 
S:  0.09
X:  /images/J0939-1731/J0939-1731_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0939-1731_X_map.ps
S:  /images/J0939-1731/J0939-1731_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0939-1731_S_map.ps
X:  /images/J0939-1731/J0939-1731_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0939-1731_X_rad.ps
S:  /images/J0939-1731/J0939-1731_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0939-1731_S_rad.ps
X:  /images/J0939-1731/J0939-1731_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0939-1731_X_map.fits
S:  /images/J0939-1731/J0939-1731_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0939-1731_S_map.fits
X:  /images/J0939-1731/J0939-1731_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0939-1731_X_vis.fits
S:  /images/J0939-1731/J0939-1731_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0939-1731_S_vis.fits
c 0938+277 J0941+2728 09:41:48.116023 +27:28:38.81573 0.503 0.753 -0.139 58   X/S X:  0.18
S:  0.17
X:  0.10
S:  0.12
X:  /images/J0941+2728/J0941+2728_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0941+2728_X_map.ps
S:  /images/J0941+2728/J0941+2728_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J0941+2728_S_map.ps
X:  /images/J0941+2728/J0941+2728_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0941+2728_X_rad.ps
S:  /images/J0941+2728/J0941+2728_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J0941+2728_S_rad.ps
X:  /images/J0941+2728/J0941+2728_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0941+2728_X_map.fits
S:  /images/J0941+2728/J0941+2728_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J0941+2728_S_map.fits
X:  /images/J0941+2728/J0941+2728_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0941+2728_X_vis.fits
S:  /images/J0941+2728/J0941+2728_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J0941+2728_S_vis.fits
c 0944-201 J0946-2020 09:46:50.211620 -20:20:44.46073 5.700 7.736 0.154  X/S X:  0.09
S:  0.27
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J0946-2020/J0946-2020_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0946-2020_S_map.ps
X:  /images/J0946-2020/J0946-2020_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0946-2020_X_rad.ps
S:  /images/J0946-2020/J0946-2020_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0946-2020_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0946-2020/J0946-2020_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0946-2020_S_map.fits
X:  /images/J0946-2020/J0946-2020_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0946-2020_X_vis.fits
S:  /images/J0946-2020/J0946-2020_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0946-2020_S_vis.fits
- 0946-096 J0949-0955 09:49:01.729550 -09:55:34.39988 31.338 52.257 0.663  S X:  n/a 
S:  0.10
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J0949-0955/J0949-0955_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0949-0955_S_rad.ps
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 0947-138 J0949-1406 09:49:32.359088 -14:06:47.42773 19.071 15.571 -0.519 17   S X:  n/a 
S:  0.10
X:  n/a 
S:  0.06
X:   n/a
S:  /images/J0949-1406/J0949-1406_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0949-1406_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0949-1406/J0949-1406_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0949-1406_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0949-1406/J0949-1406_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0949-1406_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0949-1406/J0949-1406_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0949-1406_S_vis.fits
c 0947+064 J0950+0615 09:50:03.467506 +06:15:03.81729 0.797 1.594 -0.211 32   X/S X:  0.08
S:  0.09
X: <0.06
S:  0.08
X:  /images/J0950+0615/J0950+0615_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0950+0615_X_map.ps
S:  /images/J0950+0615/J0950+0615_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J0950+0615_S_map.ps
X:  /images/J0950+0615/J0950+0615_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0950+0615_X_rad.ps
S:  /images/J0950+0615/J0950+0615_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J0950+0615_S_rad.ps
X:  /images/J0950+0615/J0950+0615_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0950+0615_X_map.fits
S:  /images/J0950+0615/J0950+0615_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J0950+0615_S_map.fits
X:  /images/J0950+0615/J0950+0615_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0950+0615_X_vis.fits
S:  /images/J0950+0615/J0950+0615_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J0950+0615_S_vis.fits
- 0950-246 J0952-2453 09:52:31.613543 -24:53:49.79586 136.580 261.721 -0.971  S X:  n/a 
S:  0.13
X:  n/a 
S:  0.09
X:   n/a
S:  /images/J0952-2453/J0952-2453_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0952-2453_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0952-2453/J0952-2453_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0952-2453_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0952-2453/J0952-2453_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0952-2453_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0952-2453/J0952-2453_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0952-2453_S_vis.fits
- 0952-185 J0955-1845 09:55:14.679689 -18:45:31.89042 18.635 14.489 -0.667 21   S X:  n/a 
S:  0.09
X:  n/a 
S:  0.08
X:   n/a
S:  /images/J0955-1845/J0955-1845_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J0955-1845_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J0955-1845/J0955-1845_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J0955-1845_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J0955-1845/J0955-1845_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J0955-1845_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J0955-1845/J0955-1845_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J0955-1845_S_vis.fits
- 0956-266 J0958-2655 09:58:24.616280 -26:55:36.74305 23.176 42.826 0.618  X X:  n/a 
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 0958-314 J1000-3139 10:00:40.836804 -31:39:52.34946 1.522 5.014 -0.179 18   X/S X:  0.26
S:  0.20
X:  0.11
S:  n/a 
X:  /images/J1000-3139/J1000-3139_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1000-3139_X_map.ps
S:  /images/J1000-3139/J1000-3139_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1000-3139_S_map.ps
X:  /images/J1000-3139/J1000-3139_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1000-3139_X_rad.ps
S:  /images/J1000-3139/J1000-3139_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1000-3139_S_rad.ps
X:  /images/J1000-3139/J1000-3139_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1000-3139_X_map.fits
S:  /images/J1000-3139/J1000-3139_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1000-3139_S_map.fits
X:  /images/J1000-3139/J1000-3139_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1000-3139_X_vis.fits
S:  /images/J1000-3139/J1000-3139_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1000-3139_S_vis.fits
c 1005-333 J1007-3333 10:07:31.387429 -33:33:06.71561 0.544 0.901 -0.316 28   X/S X:  0.39
S:  0.34
X:  0.22
S:  0.11
X:  /images/J1007-3333/J1007-3333_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1007-3333_X_map.ps
S:  /images/J1007-3333/J1007-3333_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1007-3333_S_map.ps
X:  /images/J1007-3333/J1007-3333_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1007-3333_X_rad.ps
S:  /images/J1007-3333/J1007-3333_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1007-3333_S_rad.ps
X:  /images/J1007-3333/J1007-3333_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1007-3333_X_map.fits
S:  /images/J1007-3333/J1007-3333_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1007-3333_S_map.fits
X:  /images/J1007-3333/J1007-3333_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1007-3333_X_vis.fits
S:  /images/J1007-3333/J1007-3333_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1007-3333_S_vis.fits
- 1005-162 J1008-1629 10:08:15.205069 -16:29:31.06662 33.002 34.310 0.396  S X:  n/a 
S:  0.08
X:  n/a 
S:  0.06
X:   n/a
S:  /images/J1008-1629/J1008-1629_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1008-1629_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1008-1629/J1008-1629_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1008-1629_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1008-1629/J1008-1629_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1008-1629_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1008-1629/J1008-1629_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1008-1629_S_vis.fits
c 1009+234 J1012+2312 10:12:16.389725 +23:12:14.60994 0.268 0.508 0.026 89   X/S X:  0.29
S:  0.26
X:  0.20
S:  0.23
X:  /images/J1012+2312/J1012+2312_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1012+2312_X_map.ps
S:  /images/J1012+2312/J1012+2312_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1012+2312_S_map.ps
X:  /images/J1012+2312/J1012+2312_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1012+2312_X_rad.ps
S:  /images/J1012+2312/J1012+2312_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1012+2312_S_rad.ps
X:  /images/J1012+2312/J1012+2312_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1012+2312_X_map.fits
S:  /images/J1012+2312/J1012+2312_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1012+2312_S_map.fits
X:  /images/J1012+2312/J1012+2312_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1012+2312_X_vis.fits
S:  /images/J1012+2312/J1012+2312_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1012+2312_S_vis.fits
c 1010-255 J1013-2546 10:13:13.105081 -25:46:54.69330 0.456 1.141 0.012 55   X/S X:  0.18
S:  0.19
X:  0.08
S:  0.12
X:  /images/J1013-2546/J1013-2546_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1013-2546_X_map.ps
S:  /images/J1013-2546/J1013-2546_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1013-2546_S_map.ps
X:  /images/J1013-2546/J1013-2546_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1013-2546_X_rad.ps
S:  /images/J1013-2546/J1013-2546_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1013-2546_S_rad.ps
X:  /images/J1013-2546/J1013-2546_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1013-2546_X_map.fits
S:  /images/J1013-2546/J1013-2546_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1013-2546_S_map.fits
X:  /images/J1013-2546/J1013-2546_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1013-2546_X_vis.fits
S:  /images/J1013-2546/J1013-2546_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1013-2546_S_vis.fits
- 1016-268 J1019-2708 10:19:08.482800 -27:08:55.67559 5.337 21.200 0.164  X X:  0.13
S:  0.10
X:  0.09
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1019-2708/J1019-2708_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1019-2708_S_map.ps
X:  /images/J1019-2708/J1019-2708_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1019-2708_X_rad.ps
S:  /images/J1019-2708/J1019-2708_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1019-2708_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1019-2708/J1019-2708_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1019-2708_S_map.fits
X:  /images/J1019-2708/J1019-2708_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1019-2708_X_vis.fits
S:  /images/J1019-2708/J1019-2708_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1019-2708_S_vis.fits
c 1021-323 J1024-3234 10:24:00.423846 -32:34:16.05852 0.707 1.384 0.069 20   X/S X:  0.34
S:  0.29
X:  0.17
S:  0.08
X:  /images/J1024-3234/J1024-3234_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1024-3234_X_map.ps
S:  /images/J1024-3234/J1024-3234_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1024-3234_S_map.ps
X:  /images/J1024-3234/J1024-3234_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1024-3234_X_rad.ps
S:  /images/J1024-3234/J1024-3234_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1024-3234_S_rad.ps
X:  /images/J1024-3234/J1024-3234_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1024-3234_X_map.fits
S:  /images/J1024-3234/J1024-3234_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1024-3234_S_map.fits
X:  /images/J1024-3234/J1024-3234_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1024-3234_X_vis.fits
S:  /images/J1024-3234/J1024-3234_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1024-3234_S_vis.fits
c 1030-357 J1033-3601 10:33:07.660672 -36:01:56.81377 2.721 6.128 0.920 13   X/S X:  0.15
S:  0.22
X:  0.06
S:  0.13
X:  /images/J1033-3601/J1033-3601_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1033-3601_X_map.ps
S:  /images/J1033-3601/J1033-3601_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1033-3601_S_map.ps
X:  /images/J1033-3601/J1033-3601_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1033-3601_X_rad.ps
S:  /images/J1033-3601/J1033-3601_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1033-3601_S_rad.ps
X:  /images/J1033-3601/J1033-3601_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1033-3601_X_map.fits
S:  /images/J1033-3601/J1033-3601_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1033-3601_S_map.fits
X:  /images/J1033-3601/J1033-3601_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1033-3601_X_vis.fits
S:  /images/J1033-3601/J1033-3601_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1033-3601_S_vis.fits
- 1031-019 J1034-0211 10:34:24.394435 -02:11:02.70100 16.836 7.291 -0.283 69   S X:  n/a 
S:  0.14
X:  n/a 
S:  0.10
X:   n/a
S:  /images/J1034-0211/J1034-0211_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1034-0211_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1034-0211/J1034-0211_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1034-0211_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1034-0211/J1034-0211_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1034-0211_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1034-0211/J1034-0211_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1034-0211_S_vis.fits
c 1036-431 J1038-4325 10:38:14.696339 -43:25:45.89135 3.312 7.362 0.950 15   X/S X:  0.21
S:  0.36
X:  0.10
S:  0.22
X:  /images/J1038-4325/J1038-4325_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1038-4325_X_map.ps
S:  /images/J1038-4325/J1038-4325_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1038-4325_S_map.ps
X:  /images/J1038-4325/J1038-4325_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1038-4325_X_rad.ps
S:  /images/J1038-4325/J1038-4325_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1038-4325_S_rad.ps
X:  /images/J1038-4325/J1038-4325_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1038-4325_X_map.fits
S:  /images/J1038-4325/J1038-4325_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1038-4325_S_map.fits
X:  /images/J1038-4325/J1038-4325_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1038-4325_X_vis.fits
S:  /images/J1038-4325/J1038-4325_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1038-4325_S_vis.fits
c 1048+207 J1051+2027 10:51:01.374280 +20:27:19.97050 0.293 0.566 0.004 86   X/S X:  0.16
S:  0.22
X:  0.13
S:  0.19
X:  /images/J1051+2027/J1051+2027_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1051+2027_X_map.ps
S:  /images/J1051+2027/J1051+2027_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1051+2027_S_map.ps
X:  /images/J1051+2027/J1051+2027_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1051+2027_X_rad.ps
S:  /images/J1051+2027/J1051+2027_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1051+2027_S_rad.ps
X:  /images/J1051+2027/J1051+2027_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1051+2027_X_map.fits
S:  /images/J1051+2027/J1051+2027_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1051+2027_S_map.fits
X:  /images/J1051+2027/J1051+2027_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1051+2027_X_vis.fits
S:  /images/J1051+2027/J1051+2027_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1051+2027_S_vis.fits
c 1055-301 J1058-3024 10:58:00.427416 -30:24:55.02785 0.495 0.853 -0.122 38   X/S X:  0.37
S:  0.33
X:  0.17
S:  0.20
X:  /images/J1058-3024/J1058-3024_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1058-3024_X_map.ps
S:  /images/J1058-3024/J1058-3024_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1058-3024_S_map.ps
X:  /images/J1058-3024/J1058-3024_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1058-3024_X_rad.ps
S:  /images/J1058-3024/J1058-3024_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1058-3024_S_rad.ps
X:  /images/J1058-3024/J1058-3024_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1058-3024_X_map.fits
S:  /images/J1058-3024/J1058-3024_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1058-3024_S_map.fits
X:  /images/J1058-3024/J1058-3024_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1058-3024_X_vis.fits
S:  /images/J1058-3024/J1058-3024_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1058-3024_S_vis.fits
c 1055-028 J1058-0309 10:58:11.010693 -03:09:27.25454 0.678 1.144 -0.487 32   X/S X:  0.16
S:  0.41
X: <0.06
S:  0.17
X:  /images/J1058-0309/J1058-0309_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1058-0309_X_map.ps
S:  /images/J1058-0309/J1058-0309_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1058-0309_S_map.ps
X:  /images/J1058-0309/J1058-0309_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1058-0309_X_rad.ps
S:  /images/J1058-0309/J1058-0309_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1058-0309_S_rad.ps
X:  /images/J1058-0309/J1058-0309_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1058-0309_X_map.fits
S:  /images/J1058-0309/J1058-0309_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1058-0309_S_map.fits
X:  /images/J1058-0309/J1058-0309_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1058-0309_X_vis.fits
S:  /images/J1058-0309/J1058-0309_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1058-0309_S_vis.fits
c 1100+122 J1103+1158 11:03:03.529844 +11:58:16.62401 0.331 0.326 -0.014 86   X/S X:  0.31
S:  0.31
X:  0.23
S:  0.25
X:  /images/J1103+1158/J1103+1158_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1103+1158_X_map.ps
S:  /images/J1103+1158/J1103+1158_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1103+1158_S_map.ps
X:  /images/J1103+1158/J1103+1158_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1103+1158_X_rad.ps
S:  /images/J1103+1158/J1103+1158_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1103+1158_S_rad.ps
X:  /images/J1103+1158/J1103+1158_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1103+1158_X_map.fits
S:  /images/J1103+1158/J1103+1158_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1103+1158_S_map.fits
X:  /images/J1103+1158/J1103+1158_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1103+1158_X_vis.fits
S:  /images/J1103+1158/J1103+1158_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1103+1158_S_vis.fits
- 1102-392 J1105-3928 11:05:11.081460 -39:28:42.15038 8.805 23.241 0.288  X/S X:  0.15
S:  0.22
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J1105-3928/J1105-3928_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1105-3928_X_rad.ps
S:  /images/J1105-3928/J1105-3928_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1105-3928_S_rad.ps
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J1105-3928/J1105-3928_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1105-3928_X_vis.fits
S:  /images/J1105-3928/J1105-3928_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1105-3928_S_vis.fits
c 1103+023 J1105+0202 11:05:38.992723 +02:02:57.47521 1.834 2.557 -0.369 21   X/S X:  0.13
S:  0.14
X:  n/a 
S:  0.08
X:  /images/J1105+0202/J1105+0202_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1105+0202_X_map.ps
S:  /images/J1105+0202/J1105+0202_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1105+0202_S_map.ps
X:  /images/J1105+0202/J1105+0202_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1105+0202_X_rad.ps
S:  /images/J1105+0202/J1105+0202_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1105+0202_S_rad.ps
X:  /images/J1105+0202/J1105+0202_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1105+0202_X_map.fits
S:  /images/J1105+0202/J1105+0202_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1105+0202_S_map.fits
X:  /images/J1105+0202/J1105+0202_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1105+0202_X_vis.fits
S:  /images/J1105+0202/J1105+0202_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1105+0202_S_vis.fits
- 1110-355 J1113-3549 11:13:01.482231 -35:49:48.28263 3.301 15.442 0.348  X/S X:  0.18
S:  0.21
X:  n/a 
S:  0.13
X:  /images/J1113-3549/J1113-3549_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1113-3549_X_map.ps
S:  /images/J1113-3549/J1113-3549_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1113-3549_S_map.ps
X:  /images/J1113-3549/J1113-3549_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1113-3549_X_rad.ps
S:  /images/J1113-3549/J1113-3549_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1113-3549_S_rad.ps
X:  /images/J1113-3549/J1113-3549_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1113-3549_X_map.fits
S:  /images/J1113-3549/J1113-3549_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1113-3549_S_map.fits
X:  /images/J1113-3549/J1113-3549_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1113-3549_X_vis.fits
S:  /images/J1113-3549/J1113-3549_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1113-3549_S_vis.fits
- 1120+510 J1123+5045 11:23:37.111982 +50:45:31.84327 12.389 9.421 0.219 13   S X:  n/a 
S:  0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1123+5045/J1123+5045_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1123+5045_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1123+5045/J1123+5045_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1123+5045_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1123+5045/J1123+5045_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1123+5045_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1123+5045/J1123+5045_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1123+5045_S_vis.fits
- 1124-382 J1126-3828 11:26:44.133098 -38:28:44.02249 5.921 23.958 0.233  X/S X:  0.23
S:  0.38
X:  0.07
S:  n/a 
X:  /images/J1126-3828/J1126-3828_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1126-3828_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1126-3828/J1126-3828_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1126-3828_X_rad.ps
S:  /images/J1126-3828/J1126-3828_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1126-3828_S_rad.ps
X:  /images/J1126-3828/J1126-3828_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1126-3828_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1126-3828/J1126-3828_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1126-3828_X_vis.fits
S:  /images/J1126-3828/J1126-3828_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1126-3828_S_vis.fits
c 1125+062 J1127+0555 11:27:36.525560 +05:55:32.05995 1.011 1.699 -0.436 25   X/S X:  0.13
S:  0.13
X:  0.11
S:  0.10
X:  /images/J1127+0555/J1127+0555_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1127+0555_X_map.ps
S:  /images/J1127+0555/J1127+0555_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1127+0555_S_map.ps
X:  /images/J1127+0555/J1127+0555_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1127+0555_X_rad.ps
S:  /images/J1127+0555/J1127+0555_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1127+0555_S_rad.ps
X:  /images/J1127+0555/J1127+0555_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1127+0555_X_map.fits
S:  /images/J1127+0555/J1127+0555_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1127+0555_S_map.fits
X:  /images/J1127+0555/J1127+0555_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1127+0555_X_vis.fits
S:  /images/J1127+0555/J1127+0555_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1127+0555_S_vis.fits
c 1128+090 J1130+0846 11:30:35.951535 +08:46:43.10769 0.367 0.449 0.170 84   X/S X:  0.23
S:  0.22
X:  0.11
S:  0.17
X:  /images/J1130+0846/J1130+0846_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1130+0846_X_map.ps
S:  /images/J1130+0846/J1130+0846_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1130+0846_S_map.ps
X:  /images/J1130+0846/J1130+0846_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1130+0846_X_rad.ps
S:  /images/J1130+0846/J1130+0846_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1130+0846_S_rad.ps
X:  /images/J1130+0846/J1130+0846_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1130+0846_X_map.fits
S:  /images/J1130+0846/J1130+0846_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1130+0846_S_map.fits
X:  /images/J1130+0846/J1130+0846_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1130+0846_X_vis.fits
S:  /images/J1130+0846/J1130+0846_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1130+0846_S_vis.fits
c 1205-008 J1207-0106 12:07:41.677625 -01:06:36.69056 0.260 0.485 -0.065 80   X/S X:  0.30
S:  0.18
X:  0.22
S:  0.14
X:  /images/J1207-0106/J1207-0106_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1207-0106_X_map.ps
S:  /images/J1207-0106/J1207-0106_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1207-0106_S_map.ps
X:  /images/J1207-0106/J1207-0106_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1207-0106_X_rad.ps
S:  /images/J1207-0106/J1207-0106_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1207-0106_S_rad.ps
X:  /images/J1207-0106/J1207-0106_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1207-0106_X_map.fits
S:  /images/J1207-0106/J1207-0106_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1207-0106_S_map.fits
X:  /images/J1207-0106/J1207-0106_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1207-0106_X_vis.fits
S:  /images/J1207-0106/J1207-0106_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1207-0106_S_vis.fits
c 1206-399 J1209-4016 12:09:35.243651 -40:16:13.09578 0.920 1.965 0.438 15   X/S X:  0.22
S:  0.36
X:  0.11
S:  0.10
X:  /images/J1209-4016/J1209-4016_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1209-4016_X_map.ps
S:  /images/J1209-4016/J1209-4016_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1209-4016_S_map.ps
X:  /images/J1209-4016/J1209-4016_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1209-4016_X_rad.ps
S:  /images/J1209-4016/J1209-4016_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1209-4016_S_rad.ps
X:  /images/J1209-4016/J1209-4016_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1209-4016_X_map.fits
S:  /images/J1209-4016/J1209-4016_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1209-4016_S_map.fits
X:  /images/J1209-4016/J1209-4016_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1209-4016_X_vis.fits
S:  /images/J1209-4016/J1209-4016_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1209-4016_S_vis.fits
c 1215+113 J1218+1105 12:18:26.092280 +11:05:05.26233 0.339 0.363 0.089 84   X/S X:  0.32
S:  0.14
X:  0.23
S:  0.10
X:  /images/J1218+1105/J1218+1105_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1218+1105_X_map.ps
S:  /images/J1218+1105/J1218+1105_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1218+1105_S_map.ps
X:  /images/J1218+1105/J1218+1105_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1218+1105_X_rad.ps
S:  /images/J1218+1105/J1218+1105_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1218+1105_S_rad.ps
X:  /images/J1218+1105/J1218+1105_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1218+1105_X_map.fits
S:  /images/J1218+1105/J1218+1105_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1218+1105_S_map.fits
X:  /images/J1218+1105/J1218+1105_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1218+1105_X_vis.fits
S:  /images/J1218+1105/J1218+1105_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1218+1105_S_vis.fits
c 1217+713 J1220+7105 12:20:03.628356 +71:05:31.13329 0.941 0.495 0.023 75   X/S X:  0.17
S:  0.18
X:  0.11
S:  0.13
X:  /images/J1220+7105/J1220+7105_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1220+7105_X_map.ps
S:  /images/J1220+7105/J1220+7105_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1220+7105_S_map.ps
X:  /images/J1220+7105/J1220+7105_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1220+7105_X_rad.ps
S:  /images/J1220+7105/J1220+7105_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1220+7105_S_rad.ps
X:  /images/J1220+7105/J1220+7105_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1220+7105_X_map.fits
S:  /images/J1220+7105/J1220+7105_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1220+7105_S_map.fits
X:  /images/J1220+7105/J1220+7105_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1220+7105_X_vis.fits
S:  /images/J1220+7105/J1220+7105_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1220+7105_S_vis.fits
c 1224-443 J1227-4436 12:27:26.682696 -44:36:38.34554 0.991 1.792 -0.421  X/S X:  0.47
S:  0.24
X:  0.31
S:  0.12
X:  /images/J1227-4436/J1227-4436_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1227-4436_X_map.ps
S:  /images/J1227-4436/J1227-4436_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1227-4436_S_map.ps
X:  /images/J1227-4436/J1227-4436_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1227-4436_X_rad.ps
S:  /images/J1227-4436/J1227-4436_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1227-4436_S_rad.ps
X:  /images/J1227-4436/J1227-4436_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1227-4436_X_map.fits
S:  /images/J1227-4436/J1227-4436_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1227-4436_S_map.fits
X:  /images/J1227-4436/J1227-4436_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1227-4436_X_vis.fits
S:  /images/J1227-4436/J1227-4436_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1227-4436_S_vis.fits
c 1228-310 J1230-3121 12:30:44.932661 -31:21:23.31084 1.280 5.734 -0.311 10   X/S X:  0.10
S:  0.18
X:  n/a 
S:  0.10
X:  /images/J1230-3121/J1230-3121_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1230-3121_X_map.ps
S:  /images/J1230-3121/J1230-3121_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1230-3121_S_map.ps
X:  /images/J1230-3121/J1230-3121_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1230-3121_X_rad.ps
S:  /images/J1230-3121/J1230-3121_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1230-3121_S_rad.ps
X:  /images/J1230-3121/J1230-3121_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1230-3121_X_map.fits
S:  /images/J1230-3121/J1230-3121_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1230-3121_S_map.fits
X:  /images/J1230-3121/J1230-3121_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1230-3121_X_vis.fits
S:  /images/J1230-3121/J1230-3121_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1230-3121_S_vis.fits
- 1236-381 J1238-3825 12:38:52.731490 -38:25:56.99356 3.811 11.771 0.181  X/S X:  0.08
S:  0.14
X:  n/a 
S:  0.09
X:   n/a
S:  /images/J1238-3825/J1238-3825_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1238-3825_S_map.ps
X:  /images/J1238-3825/J1238-3825_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1238-3825_X_rad.ps
S:  /images/J1238-3825/J1238-3825_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1238-3825_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1238-3825/J1238-3825_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1238-3825_S_map.fits
X:  /images/J1238-3825/J1238-3825_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1238-3825_X_vis.fits
S:  /images/J1238-3825/J1238-3825_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1238-3825_S_vis.fits
c 1240-294 J1243-2943 12:43:10.661914 -29:43:22.50427 0.310 0.819 0.087 67   X/S X:  0.42
S:  0.28
X:  0.22
S:  0.13
X:  /images/J1243-2943/J1243-2943_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1243-2943_X_map.ps
S:  /images/J1243-2943/J1243-2943_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1243-2943_S_map.ps
X:  /images/J1243-2943/J1243-2943_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1243-2943_X_rad.ps
S:  /images/J1243-2943/J1243-2943_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1243-2943_S_rad.ps
X:  /images/J1243-2943/J1243-2943_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1243-2943_X_map.fits
S:  /images/J1243-2943/J1243-2943_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1243-2943_S_map.fits
X:  /images/J1243-2943/J1243-2943_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1243-2943_X_vis.fits
S:  /images/J1243-2943/J1243-2943_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1243-2943_S_vis.fits
c 1246+285 J1249+2817 12:49:18.409280 +28:17:43.61464 0.556 0.783 -0.376 51   X/S X:  0.12
S:  0.08
X:  0.07
S:  0.06
X:  /images/J1249+2817/J1249+2817_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1249+2817_X_map.ps
S:  /images/J1249+2817/J1249+2817_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1249+2817_S_map.ps
X:  /images/J1249+2817/J1249+2817_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1249+2817_X_rad.ps
S:  /images/J1249+2817/J1249+2817_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1249+2817_S_rad.ps
X:  /images/J1249+2817/J1249+2817_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1249+2817_X_map.fits
S:  /images/J1249+2817/J1249+2817_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1249+2817_S_map.fits
X:  /images/J1249+2817/J1249+2817_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1249+2817_X_vis.fits
S:  /images/J1249+2817/J1249+2817_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1249+2817_S_vis.fits
c 1247+022 J1250+0158 12:50:06.841946 +01:58:04.14581 4.419 5.441 0.804 13   X/S X:  0.07
S:  0.12
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1250+0158/J1250+0158_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1250+0158_X_map.ps
S:  /images/J1250+0158/J1250+0158_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1250+0158_S_map.ps
X:  /images/J1250+0158/J1250+0158_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1250+0158_X_rad.ps
S:  /images/J1250+0158/J1250+0158_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1250+0158_S_rad.ps
X:  /images/J1250+0158/J1250+0158_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1250+0158_X_map.fits
S:  /images/J1250+0158/J1250+0158_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1250+0158_S_map.fits
X:  /images/J1250+0158/J1250+0158_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1250+0158_X_vis.fits
S:  /images/J1250+0158/J1250+0158_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1250+0158_S_vis.fits
- 1248-350 J1251-3518 12:51:39.225073 -35:18:39.57638 2.753 8.441 0.574 14   X/S X:  0.20
S:  0.18
X:  0.12
S:  n/a 
X:  /images/J1251-3518/J1251-3518_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1251-3518_X_map.ps
S:  /images/J1251-3518/J1251-3518_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1251-3518_S_map.ps
X:  /images/J1251-3518/J1251-3518_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1251-3518_X_rad.ps
S:  /images/J1251-3518/J1251-3518_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1251-3518_S_rad.ps
X:  /images/J1251-3518/J1251-3518_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1251-3518_X_map.fits
S:  /images/J1251-3518/J1251-3518_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1251-3518_S_map.fits
X:  /images/J1251-3518/J1251-3518_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1251-3518_X_vis.fits
S:  /images/J1251-3518/J1251-3518_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1251-3518_S_vis.fits
c 1250-330 J1252-3319 12:52:58.397348 -33:19:59.56063 0.430 0.683 -0.094 41   X/S X:  0.43
S:  0.37
X:  0.35
S:  0.30
X:  /images/J1252-3319/J1252-3319_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1252-3319_X_map.ps
S:  /images/J1252-3319/J1252-3319_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1252-3319_S_map.ps
X:  /images/J1252-3319/J1252-3319_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1252-3319_X_rad.ps
S:  /images/J1252-3319/J1252-3319_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1252-3319_S_rad.ps
X:  /images/J1252-3319/J1252-3319_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1252-3319_X_map.fits
S:  /images/J1252-3319/J1252-3319_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1252-3319_S_map.fits
X:  /images/J1252-3319/J1252-3319_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1252-3319_X_vis.fits
S:  /images/J1252-3319/J1252-3319_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1252-3319_S_vis.fits
- 1251-407 J1253-4059 12:53:59.533562 -40:59:30.68851 2.113 4.627 0.489  X/S X:  0.11
S:  0.14
X:  n/a 
S:  0.11
X:   n/a
S:  /images/J1253-4059/J1253-4059_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1253-4059_S_map.ps
X:  /images/J1253-4059/J1253-4059_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1253-4059_X_rad.ps
S:  /images/J1253-4059/J1253-4059_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1253-4059_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1253-4059/J1253-4059_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1253-4059_S_map.fits
X:  /images/J1253-4059/J1253-4059_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1253-4059_X_vis.fits
S:  /images/J1253-4059/J1253-4059_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1253-4059_S_vis.fits
- 1252-441 J1254-4424 12:54:57.513810 -44:24:56.60221 4.857 8.843 -0.945 14   X X:  0.23
S:  0.13
X:  0.09
S:  n/a 
X:  /images/J1254-4424/J1254-4424_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1254-4424_X_map.ps
S:  /images/J1254-4424/J1254-4424_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1254-4424_S_map.ps
X:  /images/J1254-4424/J1254-4424_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1254-4424_X_rad.ps
S:  /images/J1254-4424/J1254-4424_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1254-4424_S_rad.ps
X:  /images/J1254-4424/J1254-4424_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1254-4424_X_map.fits
S:  /images/J1254-4424/J1254-4424_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1254-4424_S_map.fits
X:  /images/J1254-4424/J1254-4424_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1254-4424_X_vis.fits
S:  /images/J1254-4424/J1254-4424_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1254-4424_S_vis.fits
- 1254+226 J1256+2220 12:56:42.839512 +22:20:24.50661 40.859 37.357 0.120  S X:  n/a 
S:  0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J1256+2220/J1256+2220_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1256+2220_S_rad.ps
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J1256+2220/J1256+2220_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1256+2220_S_vis.fits
c 1258+287 J1300+2830 13:00:28.529939 +28:30:10.18898 0.519 0.649 0.237 58   X/S X:  0.20
S:  0.13
X:  0.09
S:  0.07
X:  /images/J1300+2830/J1300+2830_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1300+2830_X_map.ps
S:  /images/J1300+2830/J1300+2830_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1300+2830_S_map.ps
X:  /images/J1300+2830/J1300+2830_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1300+2830_X_rad.ps
S:  /images/J1300+2830/J1300+2830_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1300+2830_S_rad.ps
X:  /images/J1300+2830/J1300+2830_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1300+2830_X_map.fits
S:  /images/J1300+2830/J1300+2830_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1300+2830_S_map.fits
X:  /images/J1300+2830/J1300+2830_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1300+2830_X_vis.fits
S:  /images/J1300+2830/J1300+2830_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1300+2830_S_vis.fits
- 1302+641 J1304+6353 13:04:47.370743 +63:53:47.40197 11.240 5.640 0.371 51   S X:  n/a 
S:  0.09
X:  n/a 
S:  0.07
X:   n/a
S:  /images/J1304+6353/J1304+6353_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1304+6353_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1304+6353/J1304+6353_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1304+6353_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1304+6353/J1304+6353_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1304+6353_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1304+6353/J1304+6353_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1304+6353_S_vis.fits
c 1305+042 J1308+0401 13:08:15.553071 +04:01:09.35156 0.488 0.937 -0.700 61   X/S X:  0.12
S:  0.15
X:  0.07
S:  0.12
X:  /images/J1308+0401/J1308+0401_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1308+0401_X_map.ps
S:  /images/J1308+0401/J1308+0401_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1308+0401_S_map.ps
X:  /images/J1308+0401/J1308+0401_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1308+0401_X_rad.ps
S:  /images/J1308+0401/J1308+0401_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1308+0401_S_rad.ps
X:  /images/J1308+0401/J1308+0401_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1308+0401_X_map.fits
S:  /images/J1308+0401/J1308+0401_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1308+0401_S_map.fits
X:  /images/J1308+0401/J1308+0401_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1308+0401_X_vis.fits
S:  /images/J1308+0401/J1308+0401_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1308+0401_S_vis.fits
c 1309+257 J1312+2531 13:12:14.288904 +25:31:13.17572 1.867 2.365 -0.386 19   X/S X:  0.10
S:  0.22
X:  n/a 
S:  0.14
X:  /images/J1312+2531/J1312+2531_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1312+2531_X_map.ps
S:  /images/J1312+2531/J1312+2531_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1312+2531_S_map.ps
X:  /images/J1312+2531/J1312+2531_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1312+2531_X_rad.ps
S:  /images/J1312+2531/J1312+2531_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1312+2531_S_rad.ps
X:  /images/J1312+2531/J1312+2531_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1312+2531_X_map.fits
S:  /images/J1312+2531/J1312+2531_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1312+2531_S_map.fits
X:  /images/J1312+2531/J1312+2531_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1312+2531_X_vis.fits
S:  /images/J1312+2531/J1312+2531_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1312+2531_S_vis.fits
c 1312+289 J1315+2840 13:15:13.491520 +28:40:53.66909 0.422 0.657 0.130 61   X/S X:  0.12
S:  0.12
X:  0.09
S:  0.10
X:  /images/J1315+2840/J1315+2840_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1315+2840_X_map.ps
S:  /images/J1315+2840/J1315+2840_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1315+2840_S_map.ps
X:  /images/J1315+2840/J1315+2840_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1315+2840_X_rad.ps
S:  /images/J1315+2840/J1315+2840_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1315+2840_S_rad.ps
X:  /images/J1315+2840/J1315+2840_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1315+2840_X_map.fits
S:  /images/J1315+2840/J1315+2840_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1315+2840_S_map.fits
X:  /images/J1315+2840/J1315+2840_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1315+2840_X_vis.fits
S:  /images/J1315+2840/J1315+2840_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1315+2840_S_vis.fits
c 1314-202 J1317-2031 13:17:26.148956 -20:31:38.13107 2.048 6.250 -0.817 19   X/S X:  0.10
S:  0.13
X:  n/a 
S:  0.10
X:  /images/J1317-2031/J1317-2031_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1317-2031_X_map.ps
S:  /images/J1317-2031/J1317-2031_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1317-2031_S_map.ps
X:  /images/J1317-2031/J1317-2031_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1317-2031_X_rad.ps
S:  /images/J1317-2031/J1317-2031_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1317-2031_S_rad.ps
X:  /images/J1317-2031/J1317-2031_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1317-2031_X_map.fits
S:  /images/J1317-2031/J1317-2031_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1317-2031_S_map.fits
X:  /images/J1317-2031/J1317-2031_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1317-2031_X_vis.fits
S:  /images/J1317-2031/J1317-2031_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1317-2031_S_vis.fits
- 1320-385 J1323-3849 13:23:04.148330 -38:49:00.66823 3.032 14.533 0.244 10   X/S X:  0.24
S:  0.24
X:  n/a 
S:  0.18
X:   n/a
S:  /images/J1323-3849/J1323-3849_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1323-3849_S_map.ps
X:  /images/J1323-3849/J1323-3849_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1323-3849_X_rad.ps
S:  /images/J1323-3849/J1323-3849_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1323-3849_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1323-3849/J1323-3849_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1323-3849_S_map.fits
X:  /images/J1323-3849/J1323-3849_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1323-3849_X_vis.fits
S:  /images/J1323-3849/J1323-3849_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1323-3849_S_vis.fits
- 1320-338 J1323-3407 13:23:17.138877 -34:07:12.35605 7.698 15.404 0.408  X/S X:  0.14
S:  0.29
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1323-3407/J1323-3407_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1323-3407_S_map.ps
X:  /images/J1323-3407/J1323-3407_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1323-3407_X_rad.ps
S:  /images/J1323-3407/J1323-3407_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1323-3407_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1323-3407/J1323-3407_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1323-3407_S_map.fits
X:  /images/J1323-3407/J1323-3407_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1323-3407_X_vis.fits
S:  /images/J1323-3407/J1323-3407_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1323-3407_S_vis.fits
- 1328+130 J1331+1244 13:31:24.142366 +12:44:44.60752 10.051 8.330 0.221 14   S X:  n/a 
S:  0.09
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1331+1244/J1331+1244_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1331+1244_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1331+1244/J1331+1244_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1331+1244_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1331+1244/J1331+1244_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1331+1244_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1331+1244/J1331+1244_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1331+1244_S_vis.fits
c 1329+063 J1331+0608 13:31:53.897156 +06:08:23.39183 0.685 0.857 0.140 42   X/S X:  0.16
S:  0.25
X:  0.07
S: <0.06
X:  /images/J1331+0608/J1331+0608_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1331+0608_X_map.ps
S:  /images/J1331+0608/J1331+0608_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1331+0608_S_map.ps
X:  /images/J1331+0608/J1331+0608_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1331+0608_X_rad.ps
S:  /images/J1331+0608/J1331+0608_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1331+0608_S_rad.ps
X:  /images/J1331+0608/J1331+0608_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1331+0608_X_map.fits
S:  /images/J1331+0608/J1331+0608_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1331+0608_S_map.fits
X:  /images/J1331+0608/J1331+0608_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1331+0608_X_vis.fits
S:  /images/J1331+0608/J1331+0608_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1331+0608_S_vis.fits
c 1330+071 J1333+0652 13:33:04.996968 +06:52:31.97035 0.444 0.624 -0.022 65   X/S X:  0.15
S:  0.22
X:  0.06
S:  0.16
X:  /images/J1333+0652/J1333+0652_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1333+0652_X_map.ps
S:  /images/J1333+0652/J1333+0652_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1333+0652_S_map.ps
X:  /images/J1333+0652/J1333+0652_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1333+0652_X_rad.ps
S:  /images/J1333+0652/J1333+0652_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1333+0652_S_rad.ps
X:  /images/J1333+0652/J1333+0652_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1333+0652_X_map.fits
S:  /images/J1333+0652/J1333+0652_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1333+0652_S_map.fits
X:  /images/J1333+0652/J1333+0652_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1333+0652_X_vis.fits
S:  /images/J1333+0652/J1333+0652_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1333+0652_S_vis.fits
- 1332+031 J1335+0253 13:35:11.905128 +02:53:09.51303 14.367 12.417 -0.555  X/S X:  0.06
S:  0.09
X:  n/a 
S: <0.06
X:  /images/J1335+0253/J1335+0253_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1335+0253_X_map.ps
S:  /images/J1335+0253/J1335+0253_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1335+0253_S_map.ps
X:  /images/J1335+0253/J1335+0253_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1335+0253_X_rad.ps
S:  /images/J1335+0253/J1335+0253_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1335+0253_S_rad.ps
X:  /images/J1335+0253/J1335+0253_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1335+0253_X_map.fits
S:  /images/J1335+0253/J1335+0253_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1335+0253_S_map.fits
X:  /images/J1335+0253/J1335+0253_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1335+0253_X_vis.fits
S:  /images/J1335+0253/J1335+0253_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1335+0253_S_vis.fits
- 1345+061 J1347+0552 13:47:31.444811 +05:52:33.80437 3.382 5.721 -0.245  X/S X:  0.07
S:  0.07
X: <0.06
S: <0.06
X:  /images/J1347+0552/J1347+0552_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1347+0552_X_map.ps
S:  /images/J1347+0552/J1347+0552_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1347+0552_S_map.ps
X:  /images/J1347+0552/J1347+0552_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1347+0552_X_rad.ps
S:  /images/J1347+0552/J1347+0552_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1347+0552_S_rad.ps
X:  /images/J1347+0552/J1347+0552_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1347+0552_X_map.fits
S:  /images/J1347+0552/J1347+0552_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1347+0552_S_map.fits
X:  /images/J1347+0552/J1347+0552_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1347+0552_X_vis.fits
S:  /images/J1347+0552/J1347+0552_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1347+0552_S_vis.fits
c 1344-375 J1347-3750 13:47:40.428932 -37:50:36.62046 0.794 1.457 0.009 16   X/S X:  0.13
S:  0.15
X:  0.09
S:  0.11
X:  /images/J1347-3750/J1347-3750_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1347-3750_X_map.ps
S:  /images/J1347-3750/J1347-3750_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1347-3750_S_map.ps
X:  /images/J1347-3750/J1347-3750_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1347-3750_X_rad.ps
S:  /images/J1347-3750/J1347-3750_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1347-3750_S_rad.ps
X:  /images/J1347-3750/J1347-3750_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1347-3750_X_map.fits
S:  /images/J1347-3750/J1347-3750_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1347-3750_S_map.fits
X:  /images/J1347-3750/J1347-3750_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1347-3750_X_vis.fits
S:  /images/J1347-3750/J1347-3750_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1347-3750_S_vis.fits
c 1348+237 J1350+2331 13:50:45.658365 +23:31:45.15920 0.809 0.856 0.003 42   X/S X:  0.10
S:  0.08
X: <0.06
S: <0.06
X:  /images/J1350+2331/J1350+2331_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1350+2331_X_map.ps
S:  /images/J1350+2331/J1350+2331_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1350+2331_S_map.ps
X:  /images/J1350+2331/J1350+2331_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1350+2331_X_rad.ps
S:  /images/J1350+2331/J1350+2331_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1350+2331_S_rad.ps
X:  /images/J1350+2331/J1350+2331_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1350+2331_X_map.fits
S:  /images/J1350+2331/J1350+2331_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1350+2331_S_map.fits
X:  /images/J1350+2331/J1350+2331_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1350+2331_X_vis.fits
S:  /images/J1350+2331/J1350+2331_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1350+2331_S_vis.fits
c 1348+087 J1351+0830 13:51:16.919072 +08:30:39.90357 0.324 0.332 -0.056 89   X/S X:  0.49
S:  0.39
X:  0.30
S:  0.33
X:  /images/J1351+0830/J1351+0830_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1351+0830_X_map.ps
S:  /images/J1351+0830/J1351+0830_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1351+0830_S_map.ps
X:  /images/J1351+0830/J1351+0830_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1351+0830_X_rad.ps
S:  /images/J1351+0830/J1351+0830_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1351+0830_S_rad.ps
X:  /images/J1351+0830/J1351+0830_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1351+0830_X_map.fits
S:  /images/J1351+0830/J1351+0830_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1351+0830_S_map.fits
X:  /images/J1351+0830/J1351+0830_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1351+0830_X_vis.fits
S:  /images/J1351+0830/J1351+0830_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1351+0830_S_vis.fits
c 1348-289 J1351-2912 13:51:46.838810 -29:12:17.65089 0.657 1.363 -0.848 43   X/S X:  0.19
S:  0.16
X:  0.15
S:  0.08
X:  /images/J1351-2912/J1351-2912_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1351-2912_X_map.ps
S:  /images/J1351-2912/J1351-2912_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1351-2912_S_map.ps
X:  /images/J1351-2912/J1351-2912_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1351-2912_X_rad.ps
S:  /images/J1351-2912/J1351-2912_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1351-2912_S_rad.ps
X:  /images/J1351-2912/J1351-2912_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1351-2912_X_map.fits
S:  /images/J1351-2912/J1351-2912_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1351-2912_S_map.fits
X:  /images/J1351-2912/J1351-2912_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1351-2912_X_vis.fits
S:  /images/J1351-2912/J1351-2912_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1351-2912_S_vis.fits
c 1358-298 J1401-3004 14:01:34.939374 -30:04:36.86885 1.469 3.043 0.562 17   X/S X:  0.12
S:  0.15
X: <0.06
S:  n/a 
X:  /images/J1401-3004/J1401-3004_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1401-3004_X_map.ps
S:  /images/J1401-3004/J1401-3004_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1401-3004_S_map.ps
X:  /images/J1401-3004/J1401-3004_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1401-3004_X_rad.ps
S:  /images/J1401-3004/J1401-3004_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1401-3004_S_rad.ps
X:  /images/J1401-3004/J1401-3004_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1401-3004_X_map.fits
S:  /images/J1401-3004/J1401-3004_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1401-3004_S_map.fits
X:  /images/J1401-3004/J1401-3004_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1401-3004_X_vis.fits
S:  /images/J1401-3004/J1401-3004_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1401-3004_S_vis.fits
c 1403+411 J1405+4056 14:05:07.795439 +40:56:57.83087 0.306 0.446 0.003 90   X/S X:  0.33
S:  0.32
X:  0.24
S:  0.26
X:  /images/J1405+4056/J1405+4056_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1405+4056_X_map.ps
S:  /images/J1405+4056/J1405+4056_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1405+4056_S_map.ps
X:  /images/J1405+4056/J1405+4056_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1405+4056_X_rad.ps
S:  /images/J1405+4056/J1405+4056_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1405+4056_S_rad.ps
X:  /images/J1405+4056/J1405+4056_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1405+4056_X_map.fits
S:  /images/J1405+4056/J1405+4056_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1405+4056_S_map.fits
X:  /images/J1405+4056/J1405+4056_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1405+4056_X_vis.fits
S:  /images/J1405+4056/J1405+4056_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1405+4056_S_vis.fits
c 1407+022 J1410+0203 14:10:04.655974 +02:03:06.91259 0.323 0.344 -0.074 81   X/S X:  0.50
S:  0.28
X:  0.39
S:  0.24
X:  /images/J1410+0203/J1410+0203_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1410+0203_X_map.ps
S:  /images/J1410+0203/J1410+0203_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1410+0203_S_map.ps
X:  /images/J1410+0203/J1410+0203_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1410+0203_X_rad.ps
S:  /images/J1410+0203/J1410+0203_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1410+0203_S_rad.ps
X:  /images/J1410+0203/J1410+0203_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1410+0203_X_map.fits
S:  /images/J1410+0203/J1410+0203_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1410+0203_S_map.fits
X:  /images/J1410+0203/J1410+0203_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1410+0203_X_vis.fits
S:  /images/J1410+0203/J1410+0203_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1410+0203_S_vis.fits
c 1415-349 J1418-3509 14:18:58.916925 -35:09:42.50688 0.543 0.936 -0.063 24   X/S X:  0.42
S:  0.58
X:  0.06
S:  0.23
X:  /images/J1418-3509/J1418-3509_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1418-3509_X_map.ps
S:  /images/J1418-3509/J1418-3509_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1418-3509_S_map.ps
X:  /images/J1418-3509/J1418-3509_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1418-3509_X_rad.ps
S:  /images/J1418-3509/J1418-3509_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1418-3509_S_rad.ps
X:  /images/J1418-3509/J1418-3509_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1418-3509_X_map.fits
S:  /images/J1418-3509/J1418-3509_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1418-3509_S_map.fits
X:  /images/J1418-3509/J1418-3509_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1418-3509_X_vis.fits
S:  /images/J1418-3509/J1418-3509_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1418-3509_S_vis.fits
c 1417+375 J1420+3721 14:20:00.341056 +37:21:34.65929 0.460 0.537 0.133 69   X/S X:  0.19
S:  0.21
X:  0.09
S:  0.09
X:  /images/J1420+3721/J1420+3721_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1420+3721_X_map.ps
S:  /images/J1420+3721/J1420+3721_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1420+3721_S_map.ps
X:  /images/J1420+3721/J1420+3721_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1420+3721_X_rad.ps
S:  /images/J1420+3721/J1420+3721_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1420+3721_S_rad.ps
X:  /images/J1420+3721/J1420+3721_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1420+3721_X_map.fits
S:  /images/J1420+3721/J1420+3721_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1420+3721_S_map.fits
X:  /images/J1420+3721/J1420+3721_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1420+3721_X_vis.fits
S:  /images/J1420+3721/J1420+3721_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1420+3721_S_vis.fits
c 1422-249 J1425-2513 14:25:23.037384 -25:13:06.97097 0.416 1.019 -0.367 65   X/S X:  0.20
S:  0.24
X:  0.15
S:  0.18
X:  /images/J1425-2513/J1425-2513_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1425-2513_X_map.ps
S:  /images/J1425-2513/J1425-2513_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1425-2513_S_map.ps
X:  /images/J1425-2513/J1425-2513_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1425-2513_X_rad.ps
S:  /images/J1425-2513/J1425-2513_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1425-2513_S_rad.ps
X:  /images/J1425-2513/J1425-2513_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1425-2513_X_map.fits
S:  /images/J1425-2513/J1425-2513_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1425-2513_S_map.fits
X:  /images/J1425-2513/J1425-2513_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1425-2513_X_vis.fits
S:  /images/J1425-2513/J1425-2513_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1425-2513_S_vis.fits
c 1424-328 J1427-3305 14:27:41.361027 -33:05:31.51334 1.399 5.216 -0.002 11   X/S X:  0.42
S:  0.26
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1427-3305/J1427-3305_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1427-3305_X_map.ps
S:  /images/J1427-3305/J1427-3305_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1427-3305_S_map.ps
X:  /images/J1427-3305/J1427-3305_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1427-3305_X_rad.ps
S:  /images/J1427-3305/J1427-3305_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1427-3305_S_rad.ps
X:  /images/J1427-3305/J1427-3305_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1427-3305_X_map.fits
S:  /images/J1427-3305/J1427-3305_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1427-3305_S_map.fits
X:  /images/J1427-3305/J1427-3305_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1427-3305_X_vis.fits
S:  /images/J1427-3305/J1427-3305_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1427-3305_S_vis.fits
c 1428+370 J1430+3649 14:30:40.583693 +36:49:03.88850 0.324 0.454 0.142 89   X/S X:  0.35
S:  0.23
X:  0.28
S:  0.21
X:  /images/J1430+3649/J1430+3649_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1430+3649_X_map.ps
S:  /images/J1430+3649/J1430+3649_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1430+3649_S_map.ps
X:  /images/J1430+3649/J1430+3649_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1430+3649_X_rad.ps
S:  /images/J1430+3649/J1430+3649_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1430+3649_S_rad.ps
X:  /images/J1430+3649/J1430+3649_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1430+3649_X_map.fits
S:  /images/J1430+3649/J1430+3649_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1430+3649_S_map.fits
X:  /images/J1430+3649/J1430+3649_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1430+3649_X_vis.fits
S:  /images/J1430+3649/J1430+3649_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1430+3649_S_vis.fits
c 1433-040 J1435-0414 14:35:39.904567 -04:14:55.29925 2.604 4.375 0.327 16   X/S X:  0.09
S:  0.29
X:  n/a 
S:  0.06
X:  /images/J1435-0414/J1435-0414_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1435-0414_X_map.ps
S:  /images/J1435-0414/J1435-0414_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1435-0414_S_map.ps
X:  /images/J1435-0414/J1435-0414_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1435-0414_X_rad.ps
S:  /images/J1435-0414/J1435-0414_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1435-0414_S_rad.ps
X:  /images/J1435-0414/J1435-0414_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1435-0414_X_map.fits
S:  /images/J1435-0414/J1435-0414_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1435-0414_S_map.fits
X:  /images/J1435-0414/J1435-0414_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1435-0414_X_vis.fits
S:  /images/J1435-0414/J1435-0414_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1435-0414_S_vis.fits
c 1438-328 J1441-3303 14:41:19.893526 -33:03:24.39915 0.535 0.983 0.122 29   X/S X:  0.31
S:  0.22
X:  0.21
S:  0.13
X:  /images/J1441-3303/J1441-3303_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1441-3303_X_map.ps
S:  /images/J1441-3303/J1441-3303_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1441-3303_S_map.ps
X:  /images/J1441-3303/J1441-3303_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1441-3303_X_rad.ps
S:  /images/J1441-3303/J1441-3303_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1441-3303_S_rad.ps
X:  /images/J1441-3303/J1441-3303_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1441-3303_X_map.fits
S:  /images/J1441-3303/J1441-3303_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1441-3303_S_map.fits
X:  /images/J1441-3303/J1441-3303_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1441-3303_X_vis.fits
S:  /images/J1441-3303/J1441-3303_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1441-3303_S_vis.fits
- 1438-347 J1441-3456 14:41:23.970206 -34:56:45.95630 3.376 11.253 -0.604 11   X/S X:  0.19
S:  0.31
X:  n/a 
S:  0.18
X:   n/a
S:  /images/J1441-3456/J1441-3456_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1441-3456_S_map.ps
X:  /images/J1441-3456/J1441-3456_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1441-3456_X_rad.ps
S:  /images/J1441-3456/J1441-3456_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1441-3456_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1441-3456/J1441-3456_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1441-3456_S_map.fits
X:  /images/J1441-3456/J1441-3456_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1441-3456_X_vis.fits
S:  /images/J1441-3456/J1441-3456_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1441-3456_S_vis.fits
c 1449+139 J1451+1343 14:51:31.491004 +13:43:24.00128 1.723 1.319 0.178 16   X/S X:  0.18
S:  0.46
X:  0.06
S:  0.12
X:  /images/J1451+1343/J1451+1343_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1451+1343_X_map.ps
S:  /images/J1451+1343/J1451+1343_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1451+1343_S_map.ps
X:  /images/J1451+1343/J1451+1343_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1451+1343_X_rad.ps
S:  /images/J1451+1343/J1451+1343_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1451+1343_S_rad.ps
X:  /images/J1451+1343/J1451+1343_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1451+1343_X_map.fits
S:  /images/J1451+1343/J1451+1343_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1451+1343_S_map.fits
X:  /images/J1451+1343/J1451+1343_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1451+1343_X_vis.fits
S:  /images/J1451+1343/J1451+1343_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1451+1343_S_vis.fits
c 1453+217 J1455+2131 14:55:31.846316 +21:31:39.17580 0.357 0.626 0.035 74   X/S X:  0.11
S:  0.11
X: <0.06
S:  0.11
X:  /images/J1455+2131/J1455+2131_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1455+2131_X_map.ps
S:  /images/J1455+2131/J1455+2131_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1455+2131_S_map.ps
X:  /images/J1455+2131/J1455+2131_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1455+2131_X_rad.ps
S:  /images/J1455+2131/J1455+2131_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1455+2131_S_rad.ps
X:  /images/J1455+2131/J1455+2131_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1455+2131_X_map.fits
S:  /images/J1455+2131/J1455+2131_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1455+2131_S_map.fits
X:  /images/J1455+2131/J1455+2131_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1455+2131_X_vis.fits
S:  /images/J1455+2131/J1455+2131_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1455+2131_S_vis.fits
c 1454-354 J1457-3539 14:57:26.711706 -35:39:09.97033 0.476 0.947 0.089 24   X/S X:  0.51
S:  0.51
X:  0.21
S:  0.38
X:  /images/J1457-3539/J1457-3539_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1457-3539_X_map.ps
S:  /images/J1457-3539/J1457-3539_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1457-3539_S_map.ps
X:  /images/J1457-3539/J1457-3539_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1457-3539_X_rad.ps
S:  /images/J1457-3539/J1457-3539_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1457-3539_S_rad.ps
X:  /images/J1457-3539/J1457-3539_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1457-3539_X_map.fits
S:  /images/J1457-3539/J1457-3539_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1457-3539_S_map.fits
X:  /images/J1457-3539/J1457-3539_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1457-3539_X_vis.fits
S:  /images/J1457-3539/J1457-3539_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1457-3539_S_vis.fits
c 1505-304 J1508-3036 15:08:52.993161 -30:36:29.43121 1.508 2.913 -0.888 22   X/S X:  0.19
S:  0.32
X:  0.12
S:  0.25
X:  /images/J1508-3036/J1508-3036_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1508-3036_X_map.ps
S:  /images/J1508-3036/J1508-3036_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1508-3036_S_map.ps
X:  /images/J1508-3036/J1508-3036_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1508-3036_X_rad.ps
S:  /images/J1508-3036/J1508-3036_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1508-3036_S_rad.ps
X:  /images/J1508-3036/J1508-3036_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1508-3036_X_map.fits
S:  /images/J1508-3036/J1508-3036_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1508-3036_S_map.fits
X:  /images/J1508-3036/J1508-3036_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1508-3036_X_vis.fits
S:  /images/J1508-3036/J1508-3036_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1508-3036_S_vis.fits
c 1506+163 J1509+1611 15:09:10.111836 +16:11:27.73563 0.450 0.807 -0.413 57   X/S X:  0.10
S:  0.08
X:  0.08
S:  0.08
X:  /images/J1509+1611/J1509+1611_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1509+1611_X_map.ps
S:  /images/J1509+1611/J1509+1611_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1509+1611_S_map.ps
X:  /images/J1509+1611/J1509+1611_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1509+1611_X_rad.ps
S:  /images/J1509+1611/J1509+1611_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1509+1611_S_rad.ps
X:  /images/J1509+1611/J1509+1611_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1509+1611_X_map.fits
S:  /images/J1509+1611/J1509+1611_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1509+1611_S_map.fits
X:  /images/J1509+1611/J1509+1611_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1509+1611_X_vis.fits
S:  /images/J1509+1611/J1509+1611_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1509+1611_S_vis.fits
c 1521-300 J1524-3012 15:24:33.414527 -30:12:21.33941 2.384 5.161 0.948 17   X/S X:  0.29
S:  0.15
X:  0.11
S:  n/a 
X:  /images/J1524-3012/J1524-3012_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1524-3012_X_map.ps
S:  /images/J1524-3012/J1524-3012_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1524-3012_S_map.ps
X:  /images/J1524-3012/J1524-3012_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1524-3012_X_rad.ps
S:  /images/J1524-3012/J1524-3012_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1524-3012_S_rad.ps
X:  /images/J1524-3012/J1524-3012_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1524-3012_X_map.fits
S:  /images/J1524-3012/J1524-3012_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1524-3012_S_map.fits
X:  /images/J1524-3012/J1524-3012_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1524-3012_X_vis.fits
S:  /images/J1524-3012/J1524-3012_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1524-3012_S_vis.fits
- 1526+384 J1528+3816 15:28:37.006176 +38:16:05.90249 0.880 0.736 -0.025 55   X X:  0.10
S:  n/a 
X:  0.08
S:  n/a 
X:  /images/J1528+3816/J1528+3816_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1528+3816_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1528+3816/J1528+3816_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1528+3816_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J1528+3816/J1528+3816_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1528+3816_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1528+3816/J1528+3816_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1528+3816_X_vis.fits
S:   n/a
- 1526-189 J1529-1904 15:29:40.141903 -19:04:54.58137 17.789 17.528 0.364  X/S X:  0.07
S:  0.15
X:  n/a 
S: <0.06
X:   n/a
S:  /images/J1529-1904/J1529-1904_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1529-1904_S_map.ps
X:  /images/J1529-1904/J1529-1904_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1529-1904_X_rad.ps
S:  /images/J1529-1904/J1529-1904_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1529-1904_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1529-1904/J1529-1904_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1529-1904_S_map.fits
X:  /images/J1529-1904/J1529-1904_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1529-1904_X_vis.fits
S:  /images/J1529-1904/J1529-1904_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1529-1904_S_vis.fits
c 1530+239 J1532+2344 15:32:46.345216 +23:44:05.26821 0.268 0.478 0.040 90   X/S X:  0.21
S:  0.13
X:  0.18
S:  0.10
X:  /images/J1532+2344/J1532+2344_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1532+2344_X_map.ps
S:  /images/J1532+2344/J1532+2344_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1532+2344_S_map.ps
X:  /images/J1532+2344/J1532+2344_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1532+2344_X_rad.ps
S:  /images/J1532+2344/J1532+2344_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1532+2344_S_rad.ps
X:  /images/J1532+2344/J1532+2344_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1532+2344_X_map.fits
S:  /images/J1532+2344/J1532+2344_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1532+2344_S_map.fits
X:  /images/J1532+2344/J1532+2344_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1532+2344_X_vis.fits
S:  /images/J1532+2344/J1532+2344_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1532+2344_S_vis.fits
- 1531-225 J1534-2243 15:34:22.800573 -22:43:57.63897 5.838 12.357 0.774  X X:  0.13
S:  n/a 
X:  0.08
S:  n/a 
X:  /images/J1534-2243/J1534-2243_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1534-2243_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1534-2243/J1534-2243_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1534-2243_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J1534-2243/J1534-2243_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1534-2243_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1534-2243/J1534-2243_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1534-2243_X_vis.fits
S:   n/a
c 1533+200 J1535+1954 15:35:16.533900 +19:54:50.90438 2.207 2.235 0.051 19   X/S X:  0.07
S:  0.10
X: <0.06
S:  0.08
X:  /images/J1535+1954/J1535+1954_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1535+1954_X_map.ps
S:  /images/J1535+1954/J1535+1954_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1535+1954_S_map.ps
X:  /images/J1535+1954/J1535+1954_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1535+1954_X_rad.ps
S:  /images/J1535+1954/J1535+1954_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1535+1954_S_rad.ps
X:  /images/J1535+1954/J1535+1954_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1535+1954_X_map.fits
S:  /images/J1535+1954/J1535+1954_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1535+1954_S_map.fits
X:  /images/J1535+1954/J1535+1954_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1535+1954_X_vis.fits
S:  /images/J1535+1954/J1535+1954_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1535+1954_S_vis.fits
- 1533-316 J1536-3151 15:36:54.498358 -31:51:15.11516 10.718 16.595 0.256  X/S X:  0.17
S:  n/a 
X:  0.08
S:  n/a 
X:  /images/J1536-3151/J1536-3151_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1536-3151_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1536-3151/J1536-3151_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1536-3151_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J1536-3151/J1536-3151_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1536-3151_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1536-3151/J1536-3151_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1536-3151_X_vis.fits
S:   n/a
c 1535-036 J1538-0346 15:38:20.351573 -03:46:14.31300 4.370 5.692 0.705  X/S X:  0.10
S:  0.21
X: <0.06
S:  0.10
X:  /images/J1538-0346/J1538-0346_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1538-0346_X_map.ps
S:  /images/J1538-0346/J1538-0346_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1538-0346_S_map.ps
X:  /images/J1538-0346/J1538-0346_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1538-0346_X_rad.ps
S:  /images/J1538-0346/J1538-0346_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1538-0346_S_rad.ps
X:  /images/J1538-0346/J1538-0346_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1538-0346_X_map.fits
S:  /images/J1538-0346/J1538-0346_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1538-0346_S_map.fits
X:  /images/J1538-0346/J1538-0346_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1538-0346_X_vis.fits
S:  /images/J1538-0346/J1538-0346_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1538-0346_S_vis.fits
c 1536+046 J1539+0430 15:39:10.104991 +04:30:51.23003 0.369 0.494 -0.096 63   X/S X:  0.25
S:  0.10
X:  0.23
S:  0.09
X:  /images/J1539+0430/J1539+0430_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1539+0430_X_map.ps
S:  /images/J1539+0430/J1539+0430_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1539+0430_S_map.ps
X:  /images/J1539+0430/J1539+0430_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1539+0430_X_rad.ps
S:  /images/J1539+0430/J1539+0430_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1539+0430_S_rad.ps
X:  /images/J1539+0430/J1539+0430_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1539+0430_X_map.fits
S:  /images/J1539+0430/J1539+0430_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1539+0430_S_map.fits
X:  /images/J1539+0430/J1539+0430_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1539+0430_X_vis.fits
S:  /images/J1539+0430/J1539+0430_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1539+0430_S_vis.fits
- 1537-207 J1540-2055 15:40:34.242245 -20:55:33.09174 30.068 15.492 0.398 29   S X:  n/a 
S:  0.13
X:  n/a 
S: <0.06
X:   n/a
S:  /images/J1540-2055/J1540-2055_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1540-2055_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1540-2055/J1540-2055_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1540-2055_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1540-2055/J1540-2055_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1540-2055_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1540-2055/J1540-2055_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1540-2055_S_vis.fits
- 1544+398 J1545+3941 15:45:53.233015 +39:41:46.86601 19.722 15.359 -0.705  S X:  n/a 
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 1548+114 J1550+1120 15:50:43.594782 +11:20:47.45476 0.504 0.863 -0.440 65   X/S X:  0.12
S:  0.12
X:  0.10
S:  0.09
X:  /images/J1550+1120/J1550+1120_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1550+1120_X_map.ps
S:  /images/J1550+1120/J1550+1120_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1550+1120_S_map.ps
X:  /images/J1550+1120/J1550+1120_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1550+1120_X_rad.ps
S:  /images/J1550+1120/J1550+1120_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1550+1120_S_rad.ps
X:  /images/J1550+1120/J1550+1120_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1550+1120_X_map.fits
S:  /images/J1550+1120/J1550+1120_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1550+1120_S_map.fits
X:  /images/J1550+1120/J1550+1120_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1550+1120_X_vis.fits
S:  /images/J1550+1120/J1550+1120_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1550+1120_S_vis.fits
c 1548-177 J1551-1755 15:51:14.598274 -17:55:02.32861 2.519 5.100 -0.338 15   X/S X:  0.14
S:  0.22
X:  n/a 
S:  0.07
X:  /images/J1551-1755/J1551-1755_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1551-1755_X_map.ps
S:  /images/J1551-1755/J1551-1755_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1551-1755_S_map.ps
X:  /images/J1551-1755/J1551-1755_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1551-1755_X_rad.ps
S:  /images/J1551-1755/J1551-1755_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1551-1755_S_rad.ps
X:  /images/J1551-1755/J1551-1755_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1551-1755_X_map.fits
S:  /images/J1551-1755/J1551-1755_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1551-1755_S_map.fits
X:  /images/J1551-1755/J1551-1755_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1551-1755_X_vis.fits
S:  /images/J1551-1755/J1551-1755_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1551-1755_S_vis.fits
c 1557+565 J1558+5625 15:58:48.288902 +56:25:14.11939 0.681 0.543 0.008 67   X/S X:  0.27
S:  0.29
X:  0.07
S:  0.21
X:  /images/J1558+5625/J1558+5625_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1558+5625_X_map.ps
S:  /images/J1558+5625/J1558+5625_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1558+5625_S_map.ps
X:  /images/J1558+5625/J1558+5625_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1558+5625_X_rad.ps
S:  /images/J1558+5625/J1558+5625_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1558+5625_S_rad.ps
X:  /images/J1558+5625/J1558+5625_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1558+5625_X_map.fits
S:  /images/J1558+5625/J1558+5625_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1558+5625_S_map.fits
X:  /images/J1558+5625/J1558+5625_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1558+5625_X_vis.fits
S:  /images/J1558+5625/J1558+5625_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1558+5625_S_vis.fits
c 1558-072 J1600-0722 16:00:56.476541 -07:22:05.22444 0.947 2.296 0.750 26   X/S X:  0.14
S:  0.24
X:  0.07
S:  n/a 
X:  /images/J1600-0722/J1600-0722_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1600-0722_X_map.ps
S:  /images/J1600-0722/J1600-0722_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1600-0722_S_map.ps
X:  /images/J1600-0722/J1600-0722_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1600-0722_X_rad.ps
S:  /images/J1600-0722/J1600-0722_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1600-0722_S_rad.ps
X:  /images/J1600-0722/J1600-0722_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1600-0722_X_map.fits
S:  /images/J1600-0722/J1600-0722_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1600-0722_S_map.fits
X:  /images/J1600-0722/J1600-0722_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1600-0722_X_vis.fits
S:  /images/J1600-0722/J1600-0722_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1600-0722_S_vis.fits
c 1600-099 J1603-1007 16:03:18.778288 -10:07:21.29581 0.351 0.728 -0.423 62   X/S X:  0.17
S:  0.13
X:  0.15
S:  0.09
X:  /images/J1603-1007/J1603-1007_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1603-1007_X_map.ps
S:  /images/J1603-1007/J1603-1007_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1603-1007_S_map.ps
X:  /images/J1603-1007/J1603-1007_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1603-1007_X_rad.ps
S:  /images/J1603-1007/J1603-1007_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1603-1007_S_rad.ps
X:  /images/J1603-1007/J1603-1007_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1603-1007_X_map.fits
S:  /images/J1603-1007/J1603-1007_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1603-1007_S_map.fits
X:  /images/J1603-1007/J1603-1007_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1603-1007_X_vis.fits
S:  /images/J1603-1007/J1603-1007_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1603-1007_S_vis.fits
c 1603+573 J1604+5714 16:04:37.354645 +57:14:36.66076 0.504 0.452 0.039 89   X/S X:  0.40
S:  0.41
X:  0.22
S:  0.19
X:  /images/J1604+5714/J1604+5714_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1604+5714_X_map.ps
S:  /images/J1604+5714/J1604+5714_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1604+5714_S_map.ps
X:  /images/J1604+5714/J1604+5714_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1604+5714_X_rad.ps
S:  /images/J1604+5714/J1604+5714_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1604+5714_S_rad.ps
X:  /images/J1604+5714/J1604+5714_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1604+5714_X_map.fits
S:  /images/J1604+5714/J1604+5714_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1604+5714_S_map.fits
X:  /images/J1604+5714/J1604+5714_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1604+5714_X_vis.fits
S:  /images/J1604+5714/J1604+5714_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1604+5714_S_vis.fits
c 1614-195 J1617-1941 16:17:27.093080 -19:41:32.01327 0.942 1.731 -0.208 44   X X:  0.21
S:  0.16
X:  0.14
S:  0.07
X:  /images/J1617-1941/J1617-1941_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1617-1941_X_map.ps
S:  /images/J1617-1941/J1617-1941_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1617-1941_S_map.ps
X:  /images/J1617-1941/J1617-1941_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1617-1941_X_rad.ps
S:  /images/J1617-1941/J1617-1941_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1617-1941_S_rad.ps
X:  /images/J1617-1941/J1617-1941_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1617-1941_X_map.fits
S:  /images/J1617-1941/J1617-1941_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1617-1941_S_map.fits
X:  /images/J1617-1941/J1617-1941_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1617-1941_X_vis.fits
S:  /images/J1617-1941/J1617-1941_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1617-1941_S_vis.fits
c 1620+145 J1622+1426 16:22:33.995784 +14:26:20.59706 0.436 0.496 0.263 61   X/S X:  0.17
S:  0.19
X:  n/a 
S:  0.14
X:  /images/J1622+1426/J1622+1426_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1622+1426_X_map.ps
S:  /images/J1622+1426/J1622+1426_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1622+1426_S_map.ps
X:  /images/J1622+1426/J1622+1426_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1622+1426_X_rad.ps
S:  /images/J1622+1426/J1622+1426_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1622+1426_S_rad.ps
X:  /images/J1622+1426/J1622+1426_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1622+1426_X_map.fits
S:  /images/J1622+1426/J1622+1426_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1622+1426_S_map.fits
X:  /images/J1622+1426/J1622+1426_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1622+1426_X_vis.fits
S:  /images/J1622+1426/J1622+1426_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1622+1426_S_vis.fits
c 1621+058 J1624+0543 16:24:07.733893 +05:43:24.24498 0.344 0.429 0.035 79   X/S X:  0.24
S:  0.21
X:  0.20
S:  0.17
X:  /images/J1624+0543/J1624+0543_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1624+0543_X_map.ps
S:  /images/J1624+0543/J1624+0543_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1624+0543_S_map.ps
X:  /images/J1624+0543/J1624+0543_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1624+0543_X_rad.ps
S:  /images/J1624+0543/J1624+0543_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1624+0543_S_rad.ps
X:  /images/J1624+0543/J1624+0543_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1624+0543_X_map.fits
S:  /images/J1624+0543/J1624+0543_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1624+0543_S_map.fits
X:  /images/J1624+0543/J1624+0543_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1624+0543_X_vis.fits
S:  /images/J1624+0543/J1624+0543_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1624+0543_S_vis.fits
- 1626-203 J1629-2026 16:29:03.029852 -20:26:55.09765 29.510 13.449 0.211 51   S X:  n/a 
S:  0.16
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1629-2026/J1629-2026_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1629-2026_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1629-2026/J1629-2026_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1629-2026_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1629-2026/J1629-2026_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1629-2026_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1629-2026/J1629-2026_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1629-2026_S_vis.fits
c 1632+321 J1634+3203 16:34:12.789799 +32:03:35.42472 0.353 0.647 0.171 72   X/S X:  0.16
S:  0.18
X:  0.11
S:  0.15
X:  /images/J1634+3203/J1634+3203_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1634+3203_X_map.ps
S:  /images/J1634+3203/J1634+3203_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1634+3203_S_map.ps
X:  /images/J1634+3203/J1634+3203_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1634+3203_X_rad.ps
S:  /images/J1634+3203/J1634+3203_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1634+3203_S_rad.ps
X:  /images/J1634+3203/J1634+3203_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1634+3203_X_map.fits
S:  /images/J1634+3203/J1634+3203_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1634+3203_S_map.fits
X:  /images/J1634+3203/J1634+3203_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1634+3203_X_vis.fits
S:  /images/J1634+3203/J1634+3203_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1634+3203_S_vis.fits
- 1632-188 J1635-1859 16:35:30.730878 -18:59:37.51813 18.671 11.983 0.856 28   S X:  n/a 
S:  0.13
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1635-1859/J1635-1859_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1635-1859_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1635-1859/J1635-1859_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1635-1859_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1635-1859/J1635-1859_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1635-1859_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1635-1859/J1635-1859_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1635-1859_S_vis.fits
c 1634-330 J1637-3309 16:37:36.535809 -33:09:04.83703 1.725 5.547 -0.197 19   X/S X:  0.18
S:  0.28
X:  0.08
S:  n/a 
X:  /images/J1637-3309/J1637-3309_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1637-3309_X_map.ps
S:  /images/J1637-3309/J1637-3309_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1637-3309_S_map.ps
X:  /images/J1637-3309/J1637-3309_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1637-3309_X_rad.ps
S:  /images/J1637-3309/J1637-3309_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1637-3309_S_rad.ps
X:  /images/J1637-3309/J1637-3309_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1637-3309_X_map.fits
S:  /images/J1637-3309/J1637-3309_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1637-3309_S_map.fits
X:  /images/J1637-3309/J1637-3309_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1637-3309_X_vis.fits
S:  /images/J1637-3309/J1637-3309_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1637-3309_S_vis.fits
- 1637-373 J1640-3727 16:40:41.086971 -37:27:27.54141 11.200 29.540 0.377  X X:  0.09
S:  0.11
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J1640-3727/J1640-3727_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1640-3727_X_rad.ps
S:  /images/J1640-3727/J1640-3727_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1640-3727_S_rad.ps
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J1640-3727/J1640-3727_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1640-3727_X_vis.fits
S:  /images/J1640-3727/J1640-3727_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1640-3727_S_vis.fits
c 1639-062 J1642-0621 16:42:02.177711 -06:21:23.69471 0.215 0.343 -0.169 90   X/S X:  1.23
S:  0.92
X:  0.95
S:  0.85
X:  /images/J1642-0621/J1642-0621_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1642-0621_X_map.ps
S:  /images/J1642-0621/J1642-0621_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1642-0621_S_map.ps
X:  /images/J1642-0621/J1642-0621_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1642-0621_X_rad.ps
S:  /images/J1642-0621/J1642-0621_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1642-0621_S_rad.ps
X:  /images/J1642-0621/J1642-0621_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1642-0621_X_map.fits
S:  /images/J1642-0621/J1642-0621_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1642-0621_S_map.fits
X:  /images/J1642-0621/J1642-0621_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1642-0621_X_vis.fits
S:  /images/J1642-0621/J1642-0621_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1642-0621_S_vis.fits
- 1640-231 J1643-2316 16:43:33.389982 -23:16:07.89776 30.700 17.019 0.613 15   S X:  n/a 
S:  0.27
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1643-2316/J1643-2316_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1643-2316_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1643-2316/J1643-2316_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1643-2316_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1643-2316/J1643-2316_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1643-2316_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1643-2316/J1643-2316_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1643-2316_S_vis.fits
c 1641-179 J1644-1804 16:44:35.746834 -18:04:32.45925 2.315 5.245 -0.325 15   X/S X:  0.15
S:  0.15
X:  0.10
S:  n/a 
X:  /images/J1644-1804/J1644-1804_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1644-1804_X_map.ps
S:  /images/J1644-1804/J1644-1804_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1644-1804_S_map.ps
X:  /images/J1644-1804/J1644-1804_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1644-1804_X_rad.ps
S:  /images/J1644-1804/J1644-1804_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1644-1804_S_rad.ps
X:  /images/J1644-1804/J1644-1804_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1644-1804_X_map.fits
S:  /images/J1644-1804/J1644-1804_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1644-1804_S_map.fits
X:  /images/J1644-1804/J1644-1804_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1644-1804_X_vis.fits
S:  /images/J1644-1804/J1644-1804_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1644-1804_S_vis.fits
c 1657+054 J1700+0522 17:00:23.955981 +05:22:44.09484 0.347 0.409 0.034 81   X/S X:  0.31
S:  0.25
X:  0.25
S:  0.25
X:  /images/J1700+0522/J1700+0522_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1700+0522_X_map.ps
S:  /images/J1700+0522/J1700+0522_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1700+0522_S_map.ps
X:  /images/J1700+0522/J1700+0522_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1700+0522_X_rad.ps
S:  /images/J1700+0522/J1700+0522_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1700+0522_S_rad.ps
X:  /images/J1700+0522/J1700+0522_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1700+0522_X_map.fits
S:  /images/J1700+0522/J1700+0522_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1700+0522_S_map.fits
X:  /images/J1700+0522/J1700+0522_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1700+0522_X_vis.fits
S:  /images/J1700+0522/J1700+0522_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1700+0522_S_vis.fits
c 1701-132 J1704-1316 17:04:05.086872 -13:16:34.23428 3.529 3.387 0.302 12   X/S X:  0.10
S:  0.11
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1704-1316/J1704-1316_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1704-1316_X_map.ps
S:  /images/J1704-1316/J1704-1316_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1704-1316_S_map.ps
X:  /images/J1704-1316/J1704-1316_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1704-1316_X_rad.ps
S:  /images/J1704-1316/J1704-1316_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1704-1316_S_rad.ps
X:  /images/J1704-1316/J1704-1316_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1704-1316_X_map.fits
S:  /images/J1704-1316/J1704-1316_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1704-1316_S_map.fits
X:  /images/J1704-1316/J1704-1316_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1704-1316_X_vis.fits
S:  /images/J1704-1316/J1704-1316_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1704-1316_S_vis.fits
- 1714-336 J1717-3342 17:17:36.029759 -33:42:08.81547 7.467 15.589 -0.203  X/S X:  0.63
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1717-3342/J1717-3342_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1717-3342_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1717-3342/J1717-3342_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1717-3342_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J1717-3342/J1717-3342_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1717-3342_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1717-3342/J1717-3342_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1717-3342_X_vis.fits
S:   n/a
c 1715-112 J1718-1120 17:18:14.948194 -11:20:44.96961 2.765 5.721 0.057 16   X/S X:  0.09
S:  0.09
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1718-1120/J1718-1120_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1718-1120_X_map.ps
S:  /images/J1718-1120/J1718-1120_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1718-1120_S_map.ps
X:  /images/J1718-1120/J1718-1120_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1718-1120_X_rad.ps
S:  /images/J1718-1120/J1718-1120_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1718-1120_S_rad.ps
X:  /images/J1718-1120/J1718-1120_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1718-1120_X_map.fits
S:  /images/J1718-1120/J1718-1120_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1718-1120_S_map.fits
X:  /images/J1718-1120/J1718-1120_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1718-1120_X_vis.fits
S:  /images/J1718-1120/J1718-1120_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1718-1120_S_vis.fits
c 1716+070 J1719+0658 17:19:10.933375 +06:58:15.74651 0.338 0.381 -0.056 89   X/S X:  0.27
S:  0.30
X:  0.20
S:  0.23
X:  /images/J1719+0658/J1719+0658_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1719+0658_X_map.ps
S:  /images/J1719+0658/J1719+0658_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1719+0658_S_map.ps
X:  /images/J1719+0658/J1719+0658_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1719+0658_X_rad.ps
S:  /images/J1719+0658/J1719+0658_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1719+0658_S_rad.ps
X:  /images/J1719+0658/J1719+0658_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1719+0658_X_map.fits
S:  /images/J1719+0658/J1719+0658_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1719+0658_S_map.fits
X:  /images/J1719+0658/J1719+0658_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1719+0658_X_vis.fits
S:  /images/J1719+0658/J1719+0658_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1719+0658_S_vis.fits
- 1718-084 J1720-0832 17:20:59.686364 -08:32:17.33004 5.812 17.121 -0.747  X/S X:  0.06
S:  0.13
X:  n/a 
S:  0.09
X:   n/a
S:  /images/J1720-0832/J1720-0832_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1720-0832_S_map.ps
X:  /images/J1720-0832/J1720-0832_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1720-0832_X_rad.ps
S:  /images/J1720-0832/J1720-0832_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1720-0832_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1720-0832/J1720-0832_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1720-0832_S_map.fits
X:  /images/J1720-0832/J1720-0832_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1720-0832_X_vis.fits
S:  /images/J1720-0832/J1720-0832_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1720-0832_S_vis.fits
c 1720+102 J1722+1013 17:22:44.582791 +10:13:35.77330 0.378 0.436 0.084 83   X/S X:  0.30
S:  0.27
X:  0.17
S:  0.16
X:  /images/J1722+1013/J1722+1013_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1722+1013_X_map.ps
S:  /images/J1722+1013/J1722+1013_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1722+1013_S_map.ps
X:  /images/J1722+1013/J1722+1013_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1722+1013_X_rad.ps
S:  /images/J1722+1013/J1722+1013_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1722+1013_S_rad.ps
X:  /images/J1722+1013/J1722+1013_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1722+1013_X_map.fits
S:  /images/J1722+1013/J1722+1013_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1722+1013_S_map.fits
X:  /images/J1722+1013/J1722+1013_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1722+1013_X_vis.fits
S:  /images/J1722+1013/J1722+1013_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1722+1013_S_vis.fits
- 1724-198 J1727-1951 17:27:19.976572 -19:51:46.66620 2.583 6.496 -0.614 14   X X:  0.07
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J1727-1951/J1727-1951_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1727-1951_X_rad.ps
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J1727-1951/J1727-1951_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1727-1951_X_vis.fits
S:   n/a
c 1727+386 J1728+3838 17:28:59.141382 +38:38:26.44802 0.421 0.583 0.298 67   X/S X:  0.19
S:  0.18
X:  0.09
S:  0.06
X:  /images/J1728+3838/J1728+3838_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1728+3838_X_map.ps
S:  /images/J1728+3838/J1728+3838_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1728+3838_S_map.ps
X:  /images/J1728+3838/J1728+3838_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1728+3838_X_rad.ps
S:  /images/J1728+3838/J1728+3838_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1728+3838_S_rad.ps
X:  /images/J1728+3838/J1728+3838_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1728+3838_X_map.fits
S:  /images/J1728+3838/J1728+3838_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1728+3838_S_map.fits
X:  /images/J1728+3838/J1728+3838_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1728+3838_X_vis.fits
S:  /images/J1728+3838/J1728+3838_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1728+3838_S_vis.fits
c 1728+004 J1730+0024 17:30:34.999470 +00:24:38.69125 0.830 2.253 -0.532 32   X/S X:  0.15
S:  0.14
X:  0.11
S:  0.10
X:  /images/J1730+0024/J1730+0024_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1730+0024_X_map.ps
S:  /images/J1730+0024/J1730+0024_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1730+0024_S_map.ps
X:  /images/J1730+0024/J1730+0024_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1730+0024_X_rad.ps
S:  /images/J1730+0024/J1730+0024_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1730+0024_S_rad.ps
X:  /images/J1730+0024/J1730+0024_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1730+0024_X_map.fits
S:  /images/J1730+0024/J1730+0024_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1730+0024_S_map.fits
X:  /images/J1730+0024/J1730+0024_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1730+0024_X_vis.fits
S:  /images/J1730+0024/J1730+0024_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1730+0024_S_vis.fits
- 1733-197 J1736-1944 17:36:42.283027 -19:44:34.13213 32.614 95.829 0.652  S X:  n/a 
S:  0.08
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1736-1944/J1736-1944_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1736-1944_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1736-1944/J1736-1944_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1736-1944_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1736-1944/J1736-1944_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1736-1944_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1736-1944/J1736-1944_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1736-1944_S_vis.fits
- 1740+134 J1743+1326 17:43:03.492095 +13:26:36.11417 0.674 1.004 0.053 49   X X:  0.08
S:  n/a 
X:  0.07
S:  n/a 
X:  /images/J1743+1326/J1743+1326_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1743+1326_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1743+1326/J1743+1326_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1743+1326_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J1743+1326/J1743+1326_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1743+1326_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1743+1326/J1743+1326_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1743+1326_X_vis.fits
S:   n/a
- 1740-169 J1743-1658 17:43:06.218379 -16:58:15.96280 3.525 4.333 0.717  X X:  0.08
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1743-1658/J1743-1658_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1743-1658_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1743-1658/J1743-1658_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1743-1658_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J1743-1658/J1743-1658_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1743-1658_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1743-1658/J1743-1658_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1743-1658_X_vis.fits
S:   n/a
- 1741-312 J1744-3116 17:44:23.578140 -31:16:36.29185 3.516 8.038 0.148  X X:  0.45
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1744-3116/J1744-3116_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1744-3116_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1744-3116/J1744-3116_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1744-3116_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J1744-3116/J1744-3116_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1744-3116_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1744-3116/J1744-3116_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1744-3116_X_vis.fits
S:   n/a
c 1749+293 J1751+2920 17:51:42.683937 +29:20:50.20245 0.344 0.547 -0.061 65   X/S X:  0.33
S:  0.16
X:  0.24
S:  0.10
X:  /images/J1751+2920/J1751+2920_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1751+2920_X_map.ps
S:  /images/J1751+2920/J1751+2920_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1751+2920_S_map.ps
X:  /images/J1751+2920/J1751+2920_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1751+2920_X_rad.ps
S:  /images/J1751+2920/J1751+2920_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1751+2920_S_rad.ps
X:  /images/J1751+2920/J1751+2920_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1751+2920_X_map.fits
S:  /images/J1751+2920/J1751+2920_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1751+2920_S_map.fits
X:  /images/J1751+2920/J1751+2920_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1751+2920_X_vis.fits
S:  /images/J1751+2920/J1751+2920_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1751+2920_S_vis.fits
- 1751+050 J1754+0459 17:54:17.525147 +04:59:39.61308 14.127 11.837 0.257  X/S X:  n/a 
S:  0.54
X:  n/a 
S:  0.09
X:   n/a
S:  /images/J1754+0459/J1754+0459_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1754+0459_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1754+0459/J1754+0459_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1754+0459_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1754+0459/J1754+0459_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1754+0459_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1754+0459/J1754+0459_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1754+0459_S_vis.fits
c 1752-225 J1755-2232 17:55:26.284906 -22:32:10.61509 2.884 4.005 -0.029 13   X/S X:  0.34
S:  0.17
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1755-2232/J1755-2232_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1755-2232_X_map.ps
S:  /images/J1755-2232/J1755-2232_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1755-2232_S_map.ps
X:  /images/J1755-2232/J1755-2232_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1755-2232_X_rad.ps
S:  /images/J1755-2232/J1755-2232_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1755-2232_S_rad.ps
X:  /images/J1755-2232/J1755-2232_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1755-2232_X_map.fits
S:  /images/J1755-2232/J1755-2232_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1755-2232_S_map.fits
X:  /images/J1755-2232/J1755-2232_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1755-2232_X_vis.fits
S:  /images/J1755-2232/J1755-2232_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1755-2232_S_vis.fits
c 1755+055 J1757+0531 17:57:58.825016 +05:31:48.02377 2.004 5.634 0.047 11   X/S X:  0.08
S:  0.12
X: <0.06
S:  0.10
X:  /images/J1757+0531/J1757+0531_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1757+0531_X_map.ps
S:  /images/J1757+0531/J1757+0531_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1757+0531_S_map.ps
X:  /images/J1757+0531/J1757+0531_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1757+0531_X_rad.ps
S:  /images/J1757+0531/J1757+0531_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1757+0531_S_rad.ps
X:  /images/J1757+0531/J1757+0531_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1757+0531_X_map.fits
S:  /images/J1757+0531/J1757+0531_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1757+0531_S_map.fits
X:  /images/J1757+0531/J1757+0531_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1757+0531_X_vis.fits
S:  /images/J1757+0531/J1757+0531_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1757+0531_S_vis.fits
- 1757-150 J1759-1505 17:59:57.247447 -15:05:49.18991 17.657 8.313 0.089 28   S X:  n/a 
S:  0.24
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1759-1505/J1759-1505_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1759-1505_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1759-1505/J1759-1505_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1759-1505_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1759-1505/J1759-1505_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1759-1505_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1759-1505/J1759-1505_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1759-1505_S_vis.fits
c 1758+046 J1801+0438 18:01:04.241786 +04:38:18.20420 0.491 0.840 0.012 50   X/S X:  0.21
S:  0.24
X:  0.07
S:  0.12
X:  /images/J1801+0438/J1801+0438_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1801+0438_X_map.ps
S:  /images/J1801+0438/J1801+0438_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1801+0438_S_map.ps
X:  /images/J1801+0438/J1801+0438_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1801+0438_X_rad.ps
S:  /images/J1801+0438/J1801+0438_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1801+0438_S_rad.ps
X:  /images/J1801+0438/J1801+0438_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1801+0438_X_map.fits
S:  /images/J1801+0438/J1801+0438_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1801+0438_S_map.fits
X:  /images/J1801+0438/J1801+0438_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1801+0438_X_vis.fits
S:  /images/J1801+0438/J1801+0438_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1801+0438_S_vis.fits
- 1800-302 J1804-3017 18:04:06.870989 -30:17:35.47767 51.977 55.933 -0.103  S X:  n/a 
S:  0.14
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1804-3017/J1804-3017_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1804-3017_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1804-3017/J1804-3017_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1804-3017_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1804-3017/J1804-3017_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1804-3017_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1804-3017/J1804-3017_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1804-3017_S_vis.fits
- 1802-046 J1805-0438 18:05:31.116313 -04:38:09.69434 18.719 14.309 0.419  X/S X:  n/a 
S:  0.29
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1805-0438/J1805-0438_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1805-0438_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1805-0438/J1805-0438_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1805-0438_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1805-0438/J1805-0438_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1805-0438_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1805-0438/J1805-0438_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1805-0438_S_vis.fits
c 1804-251 J1807-2506 18:07:40.687717 -25:06:25.94291 2.290 3.895 0.050 18   X/S X:  0.25
S:  0.16
X:  0.08
S:  n/a 
X:  /images/J1807-2506/J1807-2506_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1807-2506_X_map.ps
S:  /images/J1807-2506/J1807-2506_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1807-2506_S_map.ps
X:  /images/J1807-2506/J1807-2506_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1807-2506_X_rad.ps
S:  /images/J1807-2506/J1807-2506_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1807-2506_S_rad.ps
X:  /images/J1807-2506/J1807-2506_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1807-2506_X_map.fits
S:  /images/J1807-2506/J1807-2506_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1807-2506_S_map.fits
X:  /images/J1807-2506/J1807-2506_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1807-2506_X_vis.fits
S:  /images/J1807-2506/J1807-2506_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1807-2506_S_vis.fits
c 1809+170 J1811+1704 18:11:43.183470 +17:04:57.25728 0.346 0.333 0.096 81   X/S X:  0.46
S:  0.33
X:  0.34
S:  0.23
X:  /images/J1811+1704/J1811+1704_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1811+1704_X_map.ps
S:  /images/J1811+1704/J1811+1704_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1811+1704_S_map.ps
X:  /images/J1811+1704/J1811+1704_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1811+1704_X_rad.ps
S:  /images/J1811+1704/J1811+1704_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1811+1704_S_rad.ps
X:  /images/J1811+1704/J1811+1704_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1811+1704_X_map.fits
S:  /images/J1811+1704/J1811+1704_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1811+1704_S_map.fits
X:  /images/J1811+1704/J1811+1704_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1811+1704_X_vis.fits
S:  /images/J1811+1704/J1811+1704_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1811+1704_S_vis.fits
- 1809-315 J1812-3132 18:12:15.595196 -31:32:56.66511 47.237 43.923 0.154 15   S X:  n/a 
S:  0.21
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J1812-3132/J1812-3132_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1812-3132_S_rad.ps
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J1812-3132/J1812-3132_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1812-3132_S_vis.fits
- 1815-111 J1818-1108 18:18:19.313976 -11:08:48.31952 1.469 2.158 0.190 23   X X:  0.27
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1818-1108/J1818-1108_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1818-1108_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1818-1108/J1818-1108_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1818-1108_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J1818-1108/J1818-1108_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1818-1108_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1818-1108/J1818-1108_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1818-1108_X_vis.fits
S:   n/a
c 1817+387 J1819+3845 18:19:26.547367 +38:45:01.78613 0.307 0.499 -0.127 81   X/S X:  0.29
S:  0.17
X:  0.24
S:  0.17
X:  /images/J1819+3845/J1819+3845_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1819+3845_X_map.ps
S:  /images/J1819+3845/J1819+3845_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1819+3845_S_map.ps
X:  /images/J1819+3845/J1819+3845_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1819+3845_X_rad.ps
S:  /images/J1819+3845/J1819+3845_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1819+3845_S_rad.ps
X:  /images/J1819+3845/J1819+3845_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1819+3845_X_map.fits
S:  /images/J1819+3845/J1819+3845_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1819+3845_S_map.fits
X:  /images/J1819+3845/J1819+3845_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1819+3845_X_vis.fits
S:  /images/J1819+3845/J1819+3845_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1819+3845_S_vis.fits
c 1822+012 J1824+0119 18:24:48.143432 +01:19:34.20208 0.323 0.324 -0.183 86   X/S X:  0.63
S:  0.17
X:  0.57
S:  0.12
X:  /images/J1824+0119/J1824+0119_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1824+0119_X_map.ps
S:  /images/J1824+0119/J1824+0119_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1824+0119_S_map.ps
X:  /images/J1824+0119/J1824+0119_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1824+0119_X_rad.ps
S:  /images/J1824+0119/J1824+0119_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1824+0119_S_rad.ps
X:  /images/J1824+0119/J1824+0119_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1824+0119_X_map.fits
S:  /images/J1824+0119/J1824+0119_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1824+0119_S_map.fits
X:  /images/J1824+0119/J1824+0119_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1824+0119_X_vis.fits
S:  /images/J1824+0119/J1824+0119_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1824+0119_S_vis.fits
c 1822-368 J1826-3650 18:26:08.134885 -36:50:49.72562 0.813 1.715 -0.220 22   X/S X:  0.36
S:  0.33
X:  0.15
S:  0.11
X:  /images/J1826-3650/J1826-3650_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1826-3650_X_map.ps
S:  /images/J1826-3650/J1826-3650_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1826-3650_S_map.ps
X:  /images/J1826-3650/J1826-3650_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1826-3650_X_rad.ps
S:  /images/J1826-3650/J1826-3650_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1826-3650_S_rad.ps
X:  /images/J1826-3650/J1826-3650_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1826-3650_X_map.fits
S:  /images/J1826-3650/J1826-3650_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1826-3650_S_map.fits
X:  /images/J1826-3650/J1826-3650_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1826-3650_X_vis.fits
S:  /images/J1826-3650/J1826-3650_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1826-3650_S_vis.fits
- 1826-391 J1829-3904 18:29:28.903119 -39:04:00.38738 3.190 7.546 -0.308 16   X X:  0.14
S:  n/a 
X:  0.13
S:  n/a 
X:  /images/J1829-3904/J1829-3904_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1829-3904_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1829-3904/J1829-3904_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1829-3904_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J1829-3904/J1829-3904_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1829-3904_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1829-3904/J1829-3904_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1829-3904_X_vis.fits
S:   n/a
c 1830+012 J1832+0118 18:32:40.093775 +01:18:16.47389 0.977 2.034 -0.322 20   X/S X:  0.18
S:  0.17
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1832+0118/J1832+0118_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1832+0118_X_map.ps
S:  /images/J1832+0118/J1832+0118_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1832+0118_S_map.ps
X:  /images/J1832+0118/J1832+0118_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1832+0118_X_rad.ps
S:  /images/J1832+0118/J1832+0118_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1832+0118_S_rad.ps
X:  /images/J1832+0118/J1832+0118_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1832+0118_X_map.fits
S:  /images/J1832+0118/J1832+0118_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1832+0118_S_map.fits
X:  /images/J1832+0118/J1832+0118_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1832+0118_X_vis.fits
S:  /images/J1832+0118/J1832+0118_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1832+0118_S_vis.fits
c 1831-030 J1834-0301 18:34:14.074573 -03:01:19.62736 1.075 1.253 0.259 30   X/S X:  0.27
S:  0.25
X: <0.06
S:  n/a 
X:  /images/J1834-0301/J1834-0301_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1834-0301_X_map.ps
S:  /images/J1834-0301/J1834-0301_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1834-0301_S_map.ps
X:  /images/J1834-0301/J1834-0301_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1834-0301_X_rad.ps
S:  /images/J1834-0301/J1834-0301_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1834-0301_S_rad.ps
X:  /images/J1834-0301/J1834-0301_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1834-0301_X_map.fits
S:  /images/J1834-0301/J1834-0301_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1834-0301_S_map.fits
X:  /images/J1834-0301/J1834-0301_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1834-0301_X_vis.fits
S:  /images/J1834-0301/J1834-0301_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1834-0301_S_vis.fits
c 1836+094 J1838+0927 18:38:54.835241 +09:27:27.89699 0.497 1.165 -0.595 52   X/S X:  0.15
S:  0.20
X:  0.09
S:  0.19
X:  /images/J1838+0927/J1838+0927_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1838+0927_X_map.ps
S:  /images/J1838+0927/J1838+0927_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1838+0927_S_map.ps
X:  /images/J1838+0927/J1838+0927_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1838+0927_X_rad.ps
S:  /images/J1838+0927/J1838+0927_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1838+0927_S_rad.ps
X:  /images/J1838+0927/J1838+0927_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1838+0927_X_map.fits
S:  /images/J1838+0927/J1838+0927_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1838+0927_S_map.fits
X:  /images/J1838+0927/J1838+0927_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1838+0927_X_vis.fits
S:  /images/J1838+0927/J1838+0927_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1838+0927_S_vis.fits
- 1837-271 J1840-2703 18:40:26.003957 -27:03:59.52694 31.031 13.382 -0.270 51   S X:  n/a 
S:  0.24
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1840-2703/J1840-2703_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1840-2703_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1840-2703/J1840-2703_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1840-2703_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1840-2703/J1840-2703_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1840-2703_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1840-2703/J1840-2703_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1840-2703_S_vis.fits
c 1841+447 J1843+4449 18:43:07.917423 +44:49:51.52234 2.296 1.390 -0.178 25   X/S X:  0.10
S:  0.10
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1843+4449/J1843+4449_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1843+4449_X_map.ps
S:  /images/J1843+4449/J1843+4449_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1843+4449_S_map.ps
X:  /images/J1843+4449/J1843+4449_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1843+4449_X_rad.ps
S:  /images/J1843+4449/J1843+4449_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1843+4449_S_rad.ps
X:  /images/J1843+4449/J1843+4449_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1843+4449_X_map.fits
S:  /images/J1843+4449/J1843+4449_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1843+4449_S_map.fits
X:  /images/J1843+4449/J1843+4449_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1843+4449_X_vis.fits
S:  /images/J1843+4449/J1843+4449_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1843+4449_S_vis.fits
- 1842-134 J1844-1324 18:44:50.281895 -13:24:44.38911 18.827 11.398 0.485 22   S X:  n/a 
S:  0.10
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1844-1324/J1844-1324_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1844-1324_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1844-1324/J1844-1324_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1844-1324_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1844-1324/J1844-1324_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1844-1324_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1844-1324/J1844-1324_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1844-1324_S_vis.fits
c 1842-289 J1845-2852 18:45:51.368298 -28:52:40.27628 0.361 1.037 -0.327 86   X/S X:  0.47
S:  0.37
X:  0.36
S:  0.28
X:  /images/J1845-2852/J1845-2852_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1845-2852_X_map.ps
S:  /images/J1845-2852/J1845-2852_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1845-2852_S_map.ps
X:  /images/J1845-2852/J1845-2852_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1845-2852_X_rad.ps
S:  /images/J1845-2852/J1845-2852_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1845-2852_S_rad.ps
X:  /images/J1845-2852/J1845-2852_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1845-2852_X_map.fits
S:  /images/J1845-2852/J1845-2852_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1845-2852_S_map.fits
X:  /images/J1845-2852/J1845-2852_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1845-2852_X_vis.fits
S:  /images/J1845-2852/J1845-2852_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1845-2852_S_vis.fits
c 1843-069 J1846-0651 18:46:06.300365 -06:51:27.74535 4.183 3.159 -0.072 13   X/S X:  0.12
S:  0.11
X:  n/a 
S:  n/a 
X:  /images/J1846-0651/J1846-0651_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1846-0651_X_map.ps
S:  /images/J1846-0651/J1846-0651_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1846-0651_S_map.ps
X:  /images/J1846-0651/J1846-0651_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1846-0651_X_rad.ps
S:  /images/J1846-0651/J1846-0651_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1846-0651_S_rad.ps
X:  /images/J1846-0651/J1846-0651_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1846-0651_X_map.fits
S:  /images/J1846-0651/J1846-0651_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1846-0651_S_map.fits
X:  /images/J1846-0651/J1846-0651_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1846-0651_X_vis.fits
S:  /images/J1846-0651/J1846-0651_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1846-0651_S_vis.fits
c 1849-365 J1853-3628 18:53:17.920200 -36:28:42.16550 1.416 5.941 -0.085 12   X/S X:  0.27
S:  0.73
X:  n/a 
S:  0.10
X:  /images/J1853-3628/J1853-3628_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1853-3628_X_map.ps
S:  /images/J1853-3628/J1853-3628_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1853-3628_S_map.ps
X:  /images/J1853-3628/J1853-3628_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1853-3628_X_rad.ps
S:  /images/J1853-3628/J1853-3628_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1853-3628_S_rad.ps
X:  /images/J1853-3628/J1853-3628_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1853-3628_X_map.fits
S:  /images/J1853-3628/J1853-3628_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1853-3628_S_map.fits
X:  /images/J1853-3628/J1853-3628_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1853-3628_X_vis.fits
S:  /images/J1853-3628/J1853-3628_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1853-3628_S_vis.fits
- 1852-275 J1855-2727 18:55:36.260651 -27:27:07.55534 31.132 13.360 0.483 48   S X:  n/a 
S:  0.22
X:  n/a 
S:  0.06
X:   n/a
S:  /images/J1855-2727/J1855-2727_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1855-2727_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1855-2727/J1855-2727_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1855-2727_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1855-2727/J1855-2727_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1855-2727_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1855-2727/J1855-2727_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1855-2727_S_vis.fits
- 1853-179 J1855-1754 18:55:56.378639 -17:54:42.91841 12.370 18.814 0.232  X/S X:  0.12
S:  0.16
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1855-1754/J1855-1754_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1855-1754_S_map.ps
X:  /images/J1855-1754/J1855-1754_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1855-1754_X_rad.ps
S:  /images/J1855-1754/J1855-1754_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1855-1754_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1855-1754/J1855-1754_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1855-1754_S_map.fits
X:  /images/J1855-1754/J1855-1754_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1855-1754_X_vis.fits
S:  /images/J1855-1754/J1855-1754_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1855-1754_S_vis.fits
- 1855-252 J1858-2510 18:58:19.078901 -25:10:50.54255 6.172 26.377 0.491  X/S X:  n/a 
S:  0.10
X:  n/a 
S:  0.10
X:   n/a
S:  /images/J1858-2510/J1858-2510_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1858-2510_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1858-2510/J1858-2510_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1858-2510_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1858-2510/J1858-2510_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1858-2510_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1858-2510/J1858-2510_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1858-2510_S_vis.fits
- 1858-143 J1901-1416 19:01:46.146284 -14:16:26.70731 22.126 18.444 -0.108  S X:  n/a 
S:  0.13
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J1901-1416/J1901-1416_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1901-1416_S_rad.ps
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 1859-050 J1902-0458 19:02:26.558160 -04:58:02.31244 21.303 28.783 0.740 10   S X:  n/a 
S:  0.08
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1902-0458/J1902-0458_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1902-0458_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1902-0458/J1902-0458_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1902-0458_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1902-0458/J1902-0458_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1902-0458_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1902-0458/J1902-0458_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1902-0458_S_vis.fits
- 1903+097 J1905+0952 19:05:39.898961 +09:52:08.40896 2.537 2.831 0.218 10   X X:  0.08
S:  n/a 
X: <0.06
S:  n/a 
X:  /images/J1905+0952/J1905+0952_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1905+0952_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J1905+0952/J1905+0952_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1905+0952_X_rad.ps
S:   n/a
X:  /images/J1905+0952/J1905+0952_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1905+0952_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J1905+0952/J1905+0952_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1905+0952_X_vis.fits
S:   n/a
c 1904+013 J1907+0127 19:07:11.996255 +01:27:08.96273 1.107 1.342 0.365 26   X/S X:  0.23
S:  0.28
X:  0.07
S:  n/a 
X:  /images/J1907+0127/J1907+0127_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1907+0127_X_map.ps
S:  /images/J1907+0127/J1907+0127_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1907+0127_S_map.ps
X:  /images/J1907+0127/J1907+0127_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1907+0127_X_rad.ps
S:  /images/J1907+0127/J1907+0127_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1907+0127_S_rad.ps
X:  /images/J1907+0127/J1907+0127_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1907+0127_X_map.fits
S:  /images/J1907+0127/J1907+0127_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1907+0127_S_map.fits
X:  /images/J1907+0127/J1907+0127_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1907+0127_X_vis.fits
S:  /images/J1907+0127/J1907+0127_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1907+0127_S_vis.fits
- 1905-252 J1908-2509 19:08:48.439709 -25:09:29.39086 31.771 27.453 0.684 18   S X:  n/a 
S:  0.12
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1908-2509/J1908-2509_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1908-2509_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1908-2509/J1908-2509_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1908-2509_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1908-2509/J1908-2509_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1908-2509_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1908-2509/J1908-2509_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1908-2509_S_vis.fits
- 1907+425 J1908+4235 19:08:49.556113 +42:35:28.90052 6.558 5.391 -0.284 63   S X:  n/a 
S:  0.12
X:  n/a 
S: <0.06
X:   n/a
S:  /images/J1908+4235/J1908+4235_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1908+4235_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1908+4235/J1908+4235_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1908+4235_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1908+4235/J1908+4235_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1908+4235_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1908+4235/J1908+4235_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1908+4235_S_vis.fits
c 1908+230 J1910+2305 19:10:45.127196 +23:05:58.61129 0.666 1.298 -0.260 29   X/S X:  0.17
S:  0.78
X: <0.06
S:  n/a 
X:  /images/J1910+2305/J1910+2305_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1910+2305_X_map.ps
S:  /images/J1910+2305/J1910+2305_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1910+2305_S_map.ps
X:  /images/J1910+2305/J1910+2305_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1910+2305_X_rad.ps
S:  /images/J1910+2305/J1910+2305_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1910+2305_S_rad.ps
X:  /images/J1910+2305/J1910+2305_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1910+2305_X_map.fits
S:  /images/J1910+2305/J1910+2305_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1910+2305_S_map.fits
X:  /images/J1910+2305/J1910+2305_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1910+2305_X_vis.fits
S:  /images/J1910+2305/J1910+2305_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1910+2305_S_vis.fits
c 1908-211 J1911-2102 19:11:53.937412 -21:02:43.80241 0.549 1.411 -0.721 55   X/S X:  0.32
S:  0.51
X:  0.10
S:  0.21
X:  /images/J1911-2102/J1911-2102_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1911-2102_X_map.ps
S:  /images/J1911-2102/J1911-2102_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1911-2102_S_map.ps
X:  /images/J1911-2102/J1911-2102_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1911-2102_X_rad.ps
S:  /images/J1911-2102/J1911-2102_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1911-2102_S_rad.ps
X:  /images/J1911-2102/J1911-2102_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1911-2102_X_map.fits
S:  /images/J1911-2102/J1911-2102_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1911-2102_S_map.fits
X:  /images/J1911-2102/J1911-2102_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1911-2102_X_vis.fits
S:  /images/J1911-2102/J1911-2102_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1911-2102_S_vis.fits
c 1909-081 J1912-0804 19:12:07.128820 -08:04:21.90252 0.457 0.821 0.051 47   X/S X:  0.20
S:  0.12
X:  0.10
S:  0.08
X:  /images/J1912-0804/J1912-0804_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1912-0804_X_map.ps
S:  /images/J1912-0804/J1912-0804_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1912-0804_S_map.ps
X:  /images/J1912-0804/J1912-0804_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1912-0804_X_rad.ps
S:  /images/J1912-0804/J1912-0804_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1912-0804_S_rad.ps
X:  /images/J1912-0804/J1912-0804_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1912-0804_X_map.fits
S:  /images/J1912-0804/J1912-0804_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1912-0804_S_map.fits
X:  /images/J1912-0804/J1912-0804_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1912-0804_X_vis.fits
S:  /images/J1912-0804/J1912-0804_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1912-0804_S_vis.fits
- 1911-019 J1913-0151 19:13:39.124890 -01:51:47.02511 17.002 7.490 0.144 37   S X:  n/a 
S:  0.31
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J1913-0151/J1913-0151_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1913-0151_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1913-0151/J1913-0151_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1913-0151_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1913-0151/J1913-0151_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1913-0151_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1913-0151/J1913-0151_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1913-0151_S_vis.fits
c 1922-341 J1925-3401 19:25:17.020275 -34:01:01.53641 0.581 1.120 0.027 32   X/S X:  0.33
S:  0.47
X:  0.10
S:  0.32
X:  /images/J1925-3401/J1925-3401_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1925-3401_X_map.ps
S:  /images/J1925-3401/J1925-3401_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1925-3401_S_map.ps
X:  /images/J1925-3401/J1925-3401_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1925-3401_X_rad.ps
S:  /images/J1925-3401/J1925-3401_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1925-3401_S_rad.ps
X:  /images/J1925-3401/J1925-3401_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1925-3401_X_map.fits
S:  /images/J1925-3401/J1925-3401_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1925-3401_S_map.fits
X:  /images/J1925-3401/J1925-3401_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1925-3401_X_vis.fits
S:  /images/J1925-3401/J1925-3401_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1925-3401_S_vis.fits
c 1923+123 J1925+1227 19:25:40.817089 +12:27:38.08707 0.495 0.808 0.168 51   X/S X:  0.10
S:  0.16
X:  0.08
S:  0.13
X:  /images/J1925+1227/J1925+1227_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1925+1227_X_map.ps
S:  /images/J1925+1227/J1925+1227_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1925+1227_S_map.ps
X:  /images/J1925+1227/J1925+1227_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1925+1227_X_rad.ps
S:  /images/J1925+1227/J1925+1227_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1925+1227_S_rad.ps
X:  /images/J1925+1227/J1925+1227_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1925+1227_X_map.fits
S:  /images/J1925+1227/J1925+1227_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1925+1227_S_map.fits
X:  /images/J1925+1227/J1925+1227_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1925+1227_X_vis.fits
S:  /images/J1925+1227/J1925+1227_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1925+1227_S_vis.fits
c 1926+440 J1928+4412 19:28:21.351535 +44:12:01.85250 2.057 2.951 0.416 17   X/S X:  0.13
S:  0.38
X:  n/a 
S: <0.06
X:  /images/J1928+4412/J1928+4412_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1928+4412_X_map.ps
S:  /images/J1928+4412/J1928+4412_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1928+4412_S_map.ps
X:  /images/J1928+4412/J1928+4412_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1928+4412_X_rad.ps
S:  /images/J1928+4412/J1928+4412_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1928+4412_S_rad.ps
X:  /images/J1928+4412/J1928+4412_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1928+4412_X_map.fits
S:  /images/J1928+4412/J1928+4412_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1928+4412_S_map.fits
X:  /images/J1928+4412/J1928+4412_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1928+4412_X_vis.fits
S:  /images/J1928+4412/J1928+4412_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1928+4412_S_vis.fits
c 1931-243 J1934-2416 19:34:52.848751 -24:16:24.35833 1.018 2.210 -0.111 37   X/S X:  0.23
S:  0.30
X:  n/a 
S:  0.18
X:  /images/J1934-2416/J1934-2416_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1934-2416_X_map.ps
S:  /images/J1934-2416/J1934-2416_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1934-2416_S_map.ps
X:  /images/J1934-2416/J1934-2416_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1934-2416_X_rad.ps
S:  /images/J1934-2416/J1934-2416_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1934-2416_S_rad.ps
X:  /images/J1934-2416/J1934-2416_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1934-2416_X_map.fits
S:  /images/J1934-2416/J1934-2416_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1934-2416_S_map.fits
X:  /images/J1934-2416/J1934-2416_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1934-2416_X_vis.fits
S:  /images/J1934-2416/J1934-2416_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1934-2416_S_vis.fits
c 1935+360 J1937+3607 19:37:31.436623 +36:07:35.84119 0.330 0.515 0.054 77   X/S X:  0.29
S:  0.26
X:  0.20
S:  0.08
X:  /images/J1937+3607/J1937+3607_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1937+3607_X_map.ps
S:  /images/J1937+3607/J1937+3607_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1937+3607_S_map.ps
X:  /images/J1937+3607/J1937+3607_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1937+3607_X_rad.ps
S:  /images/J1937+3607/J1937+3607_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1937+3607_S_rad.ps
X:  /images/J1937+3607/J1937+3607_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1937+3607_X_map.fits
S:  /images/J1937+3607/J1937+3607_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1937+3607_S_map.fits
X:  /images/J1937+3607/J1937+3607_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1937+3607_X_vis.fits
S:  /images/J1937+3607/J1937+3607_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1937+3607_S_vis.fits
c 1937+381 J1939+3817 19:39:33.566910 +38:17:35.38867 1.427 0.914 0.424 23   X/S X:  0.27
S:  0.13
X:  0.18
S:  n/a 
X:  /images/J1939+3817/J1939+3817_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1939+3817_X_map.ps
S:  /images/J1939+3817/J1939+3817_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1939+3817_S_map.ps
X:  /images/J1939+3817/J1939+3817_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1939+3817_X_rad.ps
S:  /images/J1939+3817/J1939+3817_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1939+3817_S_rad.ps
X:  /images/J1939+3817/J1939+3817_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1939+3817_X_map.fits
S:  /images/J1939+3817/J1939+3817_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1939+3817_S_map.fits
X:  /images/J1939+3817/J1939+3817_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1939+3817_X_vis.fits
S:  /images/J1939+3817/J1939+3817_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1939+3817_S_vis.fits
c 1941+413 J1942+4129 19:42:58.638118 +41:29:23.06015 0.312 0.470 0.073 90   X/S X:  0.34
S:  0.30
X:  0.22
S:  0.26
X:  /images/J1942+4129/J1942+4129_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1942+4129_X_map.ps
S:  /images/J1942+4129/J1942+4129_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J1942+4129_S_map.ps
X:  /images/J1942+4129/J1942+4129_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1942+4129_X_rad.ps
S:  /images/J1942+4129/J1942+4129_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J1942+4129_S_rad.ps
X:  /images/J1942+4129/J1942+4129_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1942+4129_X_map.fits
S:  /images/J1942+4129/J1942+4129_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J1942+4129_S_map.fits
X:  /images/J1942+4129/J1942+4129_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1942+4129_X_vis.fits
S:  /images/J1942+4129/J1942+4129_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J1942+4129_S_vis.fits
c 1949+014 J1951+0134 19:51:36.018461 +01:34:42.71411 0.342 0.390 -0.021 90   X/S X:  0.22
S:  0.19
X:  0.19
S:  0.17
X:  /images/J1951+0134/J1951+0134_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1951+0134_X_map.ps
S:  /images/J1951+0134/J1951+0134_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J1951+0134_S_map.ps
X:  /images/J1951+0134/J1951+0134_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1951+0134_X_rad.ps
S:  /images/J1951+0134/J1951+0134_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J1951+0134_S_rad.ps
X:  /images/J1951+0134/J1951+0134_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1951+0134_X_map.fits
S:  /images/J1951+0134/J1951+0134_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J1951+0134_S_map.fits
X:  /images/J1951+0134/J1951+0134_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1951+0134_X_vis.fits
S:  /images/J1951+0134/J1951+0134_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J1951+0134_S_vis.fits
- 1948-241 J1951-2403 19:51:46.681196 -24:03:49.16781 30.259 13.335 0.130 55   S X:  n/a 
S:  0.15
X:  n/a 
S:  0.09
X:   n/a
S:  /images/J1951-2403/J1951-2403_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J1951-2403_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J1951-2403/J1951-2403_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J1951-2403_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J1951-2403/J1951-2403_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J1951-2403_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J1951-2403/J1951-2403_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J1951-2403_S_vis.fits
c 2002-233 J2005-2310 20:05:56.595552 -23:10:27.01046 0.458 1.104 -0.319 57   X/S X:  0.21
S:  0.22
X:  0.16
S:  0.11
X:  /images/J2005-2310/J2005-2310_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2005-2310_X_map.ps
S:  /images/J2005-2310/J2005-2310_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2005-2310_S_map.ps
X:  /images/J2005-2310/J2005-2310_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2005-2310_X_rad.ps
S:  /images/J2005-2310/J2005-2310_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2005-2310_S_rad.ps
X:  /images/J2005-2310/J2005-2310_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2005-2310_X_map.fits
S:  /images/J2005-2310/J2005-2310_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2005-2310_S_map.fits
X:  /images/J2005-2310/J2005-2310_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2005-2310_X_vis.fits
S:  /images/J2005-2310/J2005-2310_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2005-2310_S_vis.fits
c 2014-254 J2017-2514 20:17:53.002025 -25:14:50.08477 1.572 3.322 -0.405 25   X/S X:  0.12
S:  0.15
X:  n/a 
S:  0.08
X:  /images/J2017-2514/J2017-2514_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2017-2514_X_map.ps
S:  /images/J2017-2514/J2017-2514_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2017-2514_S_map.ps
X:  /images/J2017-2514/J2017-2514_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2017-2514_X_rad.ps
S:  /images/J2017-2514/J2017-2514_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2017-2514_S_rad.ps
X:  /images/J2017-2514/J2017-2514_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2017-2514_X_map.fits
S:  /images/J2017-2514/J2017-2514_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2017-2514_S_map.fits
X:  /images/J2017-2514/J2017-2514_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2017-2514_X_vis.fits
S:  /images/J2017-2514/J2017-2514_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2017-2514_S_vis.fits
c 2015-113 J2018-1109 20:18:28.014261 -11:09:55.49795 0.384 0.742 -0.175 70   X/S X:  0.26
S:  0.30
X:  0.12
S:  0.27
X:  /images/J2018-1109/J2018-1109_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2018-1109_X_map.ps
S:  /images/J2018-1109/J2018-1109_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2018-1109_S_map.ps
X:  /images/J2018-1109/J2018-1109_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2018-1109_X_rad.ps
S:  /images/J2018-1109/J2018-1109_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2018-1109_S_rad.ps
X:  /images/J2018-1109/J2018-1109_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2018-1109_X_map.fits
S:  /images/J2018-1109/J2018-1109_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2018-1109_S_map.fits
X:  /images/J2018-1109/J2018-1109_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2018-1109_X_vis.fits
S:  /images/J2018-1109/J2018-1109_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2018-1109_S_vis.fits
- 2019-221 J2022-2201 20:22:01.503968 -22:01:42.25919 35.584 36.567 0.720  S X:  n/a 
S:  0.08
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J2022-2201/J2022-2201_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2022-2201_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J2022-2201/J2022-2201_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2022-2201_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J2022-2201/J2022-2201_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2022-2201_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J2022-2201/J2022-2201_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2022-2201_S_vis.fits
- 2019-408 J2022-4038 20:22:51.308943 -40:38:44.80281 56.240 48.274 -0.915  S X:  n/a 
S:  0.16
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J2022-4038/J2022-4038_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2022-4038_S_rad.ps
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:  /images/J2022-4038/J2022-4038_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2022-4038_S_vis.fits
c 2021-330 J2024-3253 20:24:35.576468 -32:53:35.91237 0.633 1.285 0.506 30   X/S X:  0.43
S:  0.53
X:  0.15
S:  n/a 
X:  /images/J2024-3253/J2024-3253_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2024-3253_X_map.ps
S:  /images/J2024-3253/J2024-3253_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2024-3253_S_map.ps
X:  /images/J2024-3253/J2024-3253_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2024-3253_X_rad.ps
S:  /images/J2024-3253/J2024-3253_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2024-3253_S_rad.ps
X:  /images/J2024-3253/J2024-3253_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2024-3253_X_map.fits
S:  /images/J2024-3253/J2024-3253_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2024-3253_S_map.fits
X:  /images/J2024-3253/J2024-3253_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2024-3253_X_vis.fits
S:  /images/J2024-3253/J2024-3253_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2024-3253_S_vis.fits
- 2027-035 J2030-0325 20:30:07.862231 -03:25:07.75586 35.388 17.200 0.758  X X:  n/a 
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 2027-308 J2030-3039 20:30:57.933884 -30:39:24.35080 5.901 15.310 0.128  X/S X:  0.11
S:  0.19
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J2030-3039/J2030-3039_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2030-3039_S_map.ps
X:  /images/J2030-3039/J2030-3039_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2030-3039_X_rad.ps
S:  /images/J2030-3039/J2030-3039_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2030-3039_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J2030-3039/J2030-3039_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2030-3039_S_map.fits
X:  /images/J2030-3039/J2030-3039_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2030-3039_X_vis.fits
S:  /images/J2030-3039/J2030-3039_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2030-3039_S_vis.fits
c 2042-098 J2044-0940 20:44:42.675185 -09:40:38.72153 0.833 2.325 -0.444 38   X/S X:  0.15
S:  0.18
X:  0.11
S:  0.14
X:  /images/J2044-0940/J2044-0940_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2044-0940_X_map.ps
S:  /images/J2044-0940/J2044-0940_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2044-0940_S_map.ps
X:  /images/J2044-0940/J2044-0940_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2044-0940_X_rad.ps
S:  /images/J2044-0940/J2044-0940_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2044-0940_S_rad.ps
X:  /images/J2044-0940/J2044-0940_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2044-0940_X_map.fits
S:  /images/J2044-0940/J2044-0940_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2044-0940_S_map.fits
X:  /images/J2044-0940/J2044-0940_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2044-0940_X_vis.fits
S:  /images/J2044-0940/J2044-0940_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2044-0940_S_vis.fits
- 2044-120 J2046-1152 20:46:54.843156 -11:52:47.70713 34.970 66.461 0.556  S X:  n/a 
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
c 2050+226 J2053+2248 20:53:09.364008 +22:48:01.48662 0.509 0.710 0.441 56   X/S X:  0.20
S:  0.21
X:  0.09
S:  0.07
X:  /images/J2053+2248/J2053+2248_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2053+2248_X_map.ps
S:  /images/J2053+2248/J2053+2248_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2053+2248_S_map.ps
X:  /images/J2053+2248/J2053+2248_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2053+2248_X_rad.ps
S:  /images/J2053+2248/J2053+2248_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2053+2248_S_rad.ps
X:  /images/J2053+2248/J2053+2248_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2053+2248_X_map.fits
S:  /images/J2053+2248/J2053+2248_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2053+2248_S_map.fits
X:  /images/J2053+2248/J2053+2248_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2053+2248_X_vis.fits
S:  /images/J2053+2248/J2053+2248_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2053+2248_S_vis.fits
c 2051-204 J2054-2016 20:54:22.072453 -20:16:16.81887 0.287 0.832 0.026 89   X/S X:  0.23
S:  0.22
X:  0.17
S:  0.18
X:  /images/J2054-2016/J2054-2016_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2054-2016_X_map.ps
S:  /images/J2054-2016/J2054-2016_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2054-2016_S_map.ps
X:  /images/J2054-2016/J2054-2016_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2054-2016_X_rad.ps
S:  /images/J2054-2016/J2054-2016_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2054-2016_S_rad.ps
X:  /images/J2054-2016/J2054-2016_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2054-2016_X_map.fits
S:  /images/J2054-2016/J2054-2016_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2054-2016_S_map.fits
X:  /images/J2054-2016/J2054-2016_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2054-2016_X_vis.fits
S:  /images/J2054-2016/J2054-2016_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2054-2016_S_vis.fits
c 2053-127 J2055-1234 20:55:51.199349 -12:34:44.23711 1.928 2.504 0.547 18   X/S X:  0.13
S:  0.11
X:  0.08
S:  0.10
X:  /images/J2055-1234/J2055-1234_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2055-1234_X_map.ps
S:  /images/J2055-1234/J2055-1234_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2055-1234_S_map.ps
X:  /images/J2055-1234/J2055-1234_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2055-1234_X_rad.ps
S:  /images/J2055-1234/J2055-1234_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2055-1234_S_rad.ps
X:  /images/J2055-1234/J2055-1234_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2055-1234_X_map.fits
S:  /images/J2055-1234/J2055-1234_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2055-1234_S_map.fits
X:  /images/J2055-1234/J2055-1234_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2055-1234_X_vis.fits
S:  /images/J2055-1234/J2055-1234_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2055-1234_S_vis.fits
c 2053-323 J2056-3208 20:56:25.070231 -32:08:47.80064 0.535 1.036 -0.352 26   X/S X:  0.23
S:  0.15
X:  0.22
S:  0.14
X:  /images/J2056-3208/J2056-3208_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2056-3208_X_map.ps
S:  /images/J2056-3208/J2056-3208_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2056-3208_S_map.ps
X:  /images/J2056-3208/J2056-3208_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2056-3208_X_rad.ps
S:  /images/J2056-3208/J2056-3208_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2056-3208_S_rad.ps
X:  /images/J2056-3208/J2056-3208_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2056-3208_X_map.fits
S:  /images/J2056-3208/J2056-3208_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2056-3208_S_map.fits
X:  /images/J2056-3208/J2056-3208_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2056-3208_X_vis.fits
S:  /images/J2056-3208/J2056-3208_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2056-3208_S_vis.fits
c 2058+260 J2100+2615 21:00:39.100119 +26:15:37.02524 2.562 1.852 -0.195 22   X/S X:  0.09
S:  0.18
X:  n/a 
S:  0.06
X:  /images/J2100+2615/J2100+2615_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2100+2615_X_map.ps
S:  /images/J2100+2615/J2100+2615_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2100+2615_S_map.ps
X:  /images/J2100+2615/J2100+2615_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2100+2615_X_rad.ps
S:  /images/J2100+2615/J2100+2615_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2100+2615_S_rad.ps
X:  /images/J2100+2615/J2100+2615_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2100+2615_X_map.fits
S:  /images/J2100+2615/J2100+2615_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2100+2615_S_map.fits
X:  /images/J2100+2615/J2100+2615_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2100+2615_X_vis.fits
S:  /images/J2100+2615/J2100+2615_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2100+2615_S_vis.fits
c 2100+468 J2102+4702 21:02:17.056188 +47:02:16.25297 1.228 0.770 -0.052 29   X/S X:  0.16
S:  0.09
X:  0.13
S:  n/a 
X:  /images/J2102+4702/J2102+4702_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2102+4702_X_map.ps
S:  /images/J2102+4702/J2102+4702_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2102+4702_S_map.ps
X:  /images/J2102+4702/J2102+4702_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2102+4702_X_rad.ps
S:  /images/J2102+4702/J2102+4702_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2102+4702_S_rad.ps
X:  /images/J2102+4702/J2102+4702_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2102+4702_X_map.fits
S:  /images/J2102+4702/J2102+4702_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2102+4702_S_map.fits
X:  /images/J2102+4702/J2102+4702_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2102+4702_X_vis.fits
S:  /images/J2102+4702/J2102+4702_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2102+4702_S_vis.fits
c 2059-334 J2102-3313 21:02:45.886086 -33:13:16.17909 2.267 7.505 0.172 16   X/S X:  0.20
S:  0.42
X:  n/a 
S:  0.14
X:  /images/J2102-3313/J2102-3313_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2102-3313_X_map.ps
S:  /images/J2102-3313/J2102-3313_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2102-3313_S_map.ps
X:  /images/J2102-3313/J2102-3313_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2102-3313_X_rad.ps
S:  /images/J2102-3313/J2102-3313_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2102-3313_S_rad.ps
X:  /images/J2102-3313/J2102-3313_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2102-3313_X_map.fits
S:  /images/J2102-3313/J2102-3313_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2102-3313_S_map.fits
X:  /images/J2102-3313/J2102-3313_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2102-3313_X_vis.fits
S:  /images/J2102-3313/J2102-3313_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2102-3313_S_vis.fits
c 2103+213 J2106+2135 21:06:10.818190 +21:35:35.99657 0.262 0.506 -0.232 76   X/S X:  0.22
S:  0.10
X:  0.20
S:  0.08
X:  /images/J2106+2135/J2106+2135_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2106+2135_X_map.ps
S:  /images/J2106+2135/J2106+2135_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2106+2135_S_map.ps
X:  /images/J2106+2135/J2106+2135_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2106+2135_X_rad.ps
S:  /images/J2106+2135/J2106+2135_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2106+2135_S_rad.ps
X:  /images/J2106+2135/J2106+2135_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2106+2135_X_map.fits
S:  /images/J2106+2135/J2106+2135_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2106+2135_S_map.fits
X:  /images/J2106+2135/J2106+2135_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2106+2135_X_vis.fits
S:  /images/J2106+2135/J2106+2135_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2106+2135_S_vis.fits
c 2105-250 J2108-2452 21:08:12.320109 -24:52:33.32194 2.034 4.100 0.285 16   X/S X:  0.17
S:  0.14
X:  0.12
S:  n/a 
X:  /images/J2108-2452/J2108-2452_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2108-2452_X_map.ps
S:  /images/J2108-2452/J2108-2452_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2108-2452_S_map.ps
X:  /images/J2108-2452/J2108-2452_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2108-2452_X_rad.ps
S:  /images/J2108-2452/J2108-2452_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2108-2452_S_rad.ps
X:  /images/J2108-2452/J2108-2452_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2108-2452_X_map.fits
S:  /images/J2108-2452/J2108-2452_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2108-2452_S_map.fits
X:  /images/J2108-2452/J2108-2452_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2108-2452_X_vis.fits
S:  /images/J2108-2452/J2108-2452_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2108-2452_S_vis.fits
- 2105-212 J2108-2101 21:08:29.398880 -21:01:39.52945 31.348 25.086 0.111  X/S X:  n/a 
S:  0.27
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J2108-2101/J2108-2101_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2108-2101_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J2108-2101/J2108-2101_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2108-2101_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J2108-2101/J2108-2101_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2108-2101_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J2108-2101/J2108-2101_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2108-2101_S_vis.fits
c 2107-016 J2110-0126 21:10:22.619085 -01:26:58.24209 0.531 0.917 0.067 56   X/S X:  0.15
S:  0.12
X: <0.06
S:  0.09
X:  /images/J2110-0126/J2110-0126_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2110-0126_X_map.ps
S:  /images/J2110-0126/J2110-0126_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2110-0126_S_map.ps
X:  /images/J2110-0126/J2110-0126_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2110-0126_X_rad.ps
S:  /images/J2110-0126/J2110-0126_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2110-0126_S_rad.ps
X:  /images/J2110-0126/J2110-0126_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2110-0126_X_map.fits
S:  /images/J2110-0126/J2110-0126_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2110-0126_S_map.fits
X:  /images/J2110-0126/J2110-0126_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2110-0126_X_vis.fits
S:  /images/J2110-0126/J2110-0126_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2110-0126_S_vis.fits
c 2111+400 J2113+4012 21:13:29.486328 +40:12:51.38802 1.213 1.109 -0.313 35   X/S X:  0.24
S:  0.71
X:  n/a 
S:  0.13
X:  /images/J2113+4012/J2113+4012_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2113+4012_X_map.ps
S:  /images/J2113+4012/J2113+4012_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2113+4012_S_map.ps
X:  /images/J2113+4012/J2113+4012_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2113+4012_X_rad.ps
S:  /images/J2113+4012/J2113+4012_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2113+4012_S_rad.ps
X:  /images/J2113+4012/J2113+4012_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2113+4012_X_map.fits
S:  /images/J2113+4012/J2113+4012_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2113+4012_S_map.fits
X:  /images/J2113+4012/J2113+4012_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2113+4012_X_vis.fits
S:  /images/J2113+4012/J2113+4012_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2113+4012_S_vis.fits
- 2116-238 J2119-2340 21:19:28.890423 -23:40:29.72051 30.154 13.217 -0.634 75   S X:  n/a 
S:  0.18
X:  n/a 
S:  0.13
X:   n/a
S:  /images/J2119-2340/J2119-2340_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2119-2340_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J2119-2340/J2119-2340_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2119-2340_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J2119-2340/J2119-2340_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2119-2340_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J2119-2340/J2119-2340_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2119-2340_S_vis.fits
c 2118+053 J2120+0533 21:20:41.182329 +05:33:45.00818 0.377 0.494 -0.070 74   X/S X:  0.19
S:  0.16
X:  0.08
S:  0.06
X:  /images/J2120+0533/J2120+0533_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2120+0533_X_map.ps
S:  /images/J2120+0533/J2120+0533_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2120+0533_S_map.ps
X:  /images/J2120+0533/J2120+0533_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2120+0533_X_rad.ps
S:  /images/J2120+0533/J2120+0533_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2120+0533_S_rad.ps
X:  /images/J2120+0533/J2120+0533_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2120+0533_X_map.fits
S:  /images/J2120+0533/J2120+0533_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2120+0533_S_map.fits
X:  /images/J2120+0533/J2120+0533_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2120+0533_X_vis.fits
S:  /images/J2120+0533/J2120+0533_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2120+0533_S_vis.fits
c 2118-372 J2121-3703 21:21:13.193775 -37:03:08.90200 0.452 0.671 -0.240 26   X/S X:  0.52
S:  0.32
X:  0.43
S:  0.24
X:  /images/J2121-3703/J2121-3703_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2121-3703_X_map.ps
S:  /images/J2121-3703/J2121-3703_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2121-3703_S_map.ps
X:  /images/J2121-3703/J2121-3703_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2121-3703_X_rad.ps
S:  /images/J2121-3703/J2121-3703_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2121-3703_S_rad.ps
X:  /images/J2121-3703/J2121-3703_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2121-3703_X_map.fits
S:  /images/J2121-3703/J2121-3703_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2121-3703_S_map.fits
X:  /images/J2121-3703/J2121-3703_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2121-3703_X_vis.fits
S:  /images/J2121-3703/J2121-3703_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2121-3703_S_vis.fits
c 2121+547 J2123+5500 21:23:05.313458 +55:00:27.32531 0.480 0.476 -0.705 81   X/S X:  0.29
S:  0.33
X:  0.21
S:  0.14
X:  /images/J2123+5500/J2123+5500_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2123+5500_X_map.ps
S:  /images/J2123+5500/J2123+5500_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2123+5500_S_map.ps
X:  /images/J2123+5500/J2123+5500_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2123+5500_X_rad.ps
S:  /images/J2123+5500/J2123+5500_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2123+5500_S_rad.ps
X:  /images/J2123+5500/J2123+5500_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2123+5500_X_map.fits
S:  /images/J2123+5500/J2123+5500_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2123+5500_S_map.fits
X:  /images/J2123+5500/J2123+5500_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2123+5500_X_vis.fits
S:  /images/J2123+5500/J2123+5500_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2123+5500_S_vis.fits
c 2123+244 J2125+2442 21:25:26.170648 +24:42:03.58579 0.800 0.998 -0.036 44   X X:  0.09
S:  0.08
X:  0.07
S: <0.06
X:  /images/J2125+2442/J2125+2442_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2125+2442_X_map.ps
S:  /images/J2125+2442/J2125+2442_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2125+2442_S_map.ps
X:  /images/J2125+2442/J2125+2442_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2125+2442_X_rad.ps
S:  /images/J2125+2442/J2125+2442_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2125+2442_S_rad.ps
X:  /images/J2125+2442/J2125+2442_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2125+2442_X_map.fits
S:  /images/J2125+2442/J2125+2442_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2125+2442_S_map.fits
X:  /images/J2125+2442/J2125+2442_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2125+2442_X_vis.fits
S:  /images/J2125+2442/J2125+2442_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2125+2442_S_vis.fits
- 2130-425 J2134-4218 21:34:01.172558 -42:18:43.24177 4.482 21.894 0.387  X/S X:  0.13
S:  0.34
X:  n/a 
S:  0.19
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J2134-4218/J2134-4218_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2134-4218_X_rad.ps
S:  /images/J2134-4218/J2134-4218_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2134-4218_S_rad.ps
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J2134-4218/J2134-4218_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2134-4218_X_vis.fits
S:  /images/J2134-4218/J2134-4218_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2134-4218_S_vis.fits
c 2135+347 J2137+3455 21:37:44.102875 +34:55:42.09440 2.053 6.586 -0.104 10   X/S X:  0.12
S:  0.34
X:  n/a 
S:  0.22
X:  /images/J2137+3455/J2137+3455_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2137+3455_X_map.ps
S:  /images/J2137+3455/J2137+3455_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2137+3455_S_map.ps
X:  /images/J2137+3455/J2137+3455_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2137+3455_X_rad.ps
S:  /images/J2137+3455/J2137+3455_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2137+3455_S_rad.ps
X:  /images/J2137+3455/J2137+3455_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2137+3455_X_map.fits
S:  /images/J2137+3455/J2137+3455_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2137+3455_S_map.fits
X:  /images/J2137+3455/J2137+3455_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2137+3455_X_vis.fits
S:  /images/J2137+3455/J2137+3455_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2137+3455_S_vis.fits
c 2138-377 J2141-3729 21:41:52.448964 -37:29:12.99259 0.754 1.348 0.495 18   X/S X:  0.30
S:  0.26
X:  0.14
S:  0.18
X:  /images/J2141-3729/J2141-3729_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2141-3729_X_map.ps
S:  /images/J2141-3729/J2141-3729_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2141-3729_S_map.ps
X:  /images/J2141-3729/J2141-3729_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2141-3729_X_rad.ps
S:  /images/J2141-3729/J2141-3729_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2141-3729_S_rad.ps
X:  /images/J2141-3729/J2141-3729_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2141-3729_X_map.fits
S:  /images/J2141-3729/J2141-3729_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2141-3729_S_map.fits
X:  /images/J2141-3729/J2141-3729_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2141-3729_X_vis.fits
S:  /images/J2141-3729/J2141-3729_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2141-3729_S_vis.fits
c 2141+175 J2143+1743 21:43:35.544565 +17:43:48.78737 0.330 0.276 0.031 90   X/S X:  0.68
S:  0.61
X:  0.49
S:  0.50
X:  /images/J2143+1743/J2143+1743_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2143+1743_X_map.ps
S:  /images/J2143+1743/J2143+1743_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2143+1743_S_map.ps
X:  /images/J2143+1743/J2143+1743_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2143+1743_X_rad.ps
S:  /images/J2143+1743/J2143+1743_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2143+1743_S_rad.ps
X:  /images/J2143+1743/J2143+1743_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2143+1743_X_map.fits
S:  /images/J2143+1743/J2143+1743_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2143+1743_S_map.fits
X:  /images/J2143+1743/J2143+1743_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2143+1743_X_vis.fits
S:  /images/J2143+1743/J2143+1743_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2143+1743_S_vis.fits
c 2141-334 J2144-3312 21:44:51.185683 -33:12:55.09890 0.439 0.644 0.003 36   X/S X:  0.51
S:  0.37
X:  0.31
S:  0.23
X:  /images/J2144-3312/J2144-3312_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2144-3312_X_map.ps
S:  /images/J2144-3312/J2144-3312_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2144-3312_S_map.ps
X:  /images/J2144-3312/J2144-3312_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2144-3312_X_rad.ps
S:  /images/J2144-3312/J2144-3312_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2144-3312_S_rad.ps
X:  /images/J2144-3312/J2144-3312_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2144-3312_X_map.fits
S:  /images/J2144-3312/J2144-3312_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2144-3312_S_map.fits
X:  /images/J2144-3312/J2144-3312_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2144-3312_X_vis.fits
S:  /images/J2144-3312/J2144-3312_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2144-3312_S_vis.fits
- 2144+568 J2146+5703 21:46:25.936491 +57:03:24.69292 36.451 25.071 -0.953  X X:  0.09
S:  n/a 
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:   n/a
X:  /images/J2146+5703/J2146+5703_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2146+5703_X_rad.ps
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
X:   n/a
S:   n/a
- 2145+262 J2147+2629 21:47:18.103335 +26:29:50.33499 12.616 7.998 -0.193 12   S X:  n/a 
S:  0.06
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J2147+2629/J2147+2629_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2147+2629_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J2147+2629/J2147+2629_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2147+2629_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J2147+2629/J2147+2629_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2147+2629_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J2147+2629/J2147+2629_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2147+2629_S_vis.fits
- 2144-362 J2147-3601 21:47:31.125457 -36:01:51.28296 4.879 14.103 0.415  X/S X:  0.26
S:  0.12
X:  0.11
S:  n/a 
X:  /images/J2147-3601/J2147-3601_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2147-3601_X_map.ps
S:   n/a
X:  /images/J2147-3601/J2147-3601_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2147-3601_X_rad.ps
S:  /images/J2147-3601/J2147-3601_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2147-3601_S_rad.ps
X:  /images/J2147-3601/J2147-3601_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2147-3601_X_map.fits
S:   n/a
X:  /images/J2147-3601/J2147-3601_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2147-3601_X_vis.fits
S:  /images/J2147-3601/J2147-3601_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2147-3601_S_vis.fits
c 2151+431 J2153+4322 21:53:50.959132 +43:22:54.50104 0.504 0.552 -0.181 54   X/S X:  0.23
S:  0.14
X:  0.17
S: <0.06
X:  /images/J2153+4322/J2153+4322_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2153+4322_X_map.ps
S:  /images/J2153+4322/J2153+4322_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2153+4322_S_map.ps
X:  /images/J2153+4322/J2153+4322_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2153+4322_X_rad.ps
S:  /images/J2153+4322/J2153+4322_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2153+4322_S_rad.ps
X:  /images/J2153+4322/J2153+4322_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2153+4322_X_map.fits
S:  /images/J2153+4322/J2153+4322_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2153+4322_S_map.fits
X:  /images/J2153+4322/J2153+4322_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2153+4322_X_vis.fits
S:  /images/J2153+4322/J2153+4322_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2153+4322_S_vis.fits
- 2157+102 J2200+1030 22:00:07.933277 +10:30:07.90224 2.319 4.556 0.723  X X:  0.07
S:  0.10
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J2200+1030/J2200+1030_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2200+1030_S_map.ps
X:  /images/J2200+1030/J2200+1030_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2200+1030_X_rad.ps
S:  /images/J2200+1030/J2200+1030_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2200+1030_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J2200+1030/J2200+1030_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2200+1030_S_map.fits
X:  /images/J2200+1030/J2200+1030_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2200+1030_X_vis.fits
S:  /images/J2200+1030/J2200+1030_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2200+1030_S_vis.fits
c 2158-167 J2200-1632 22:00:54.878859 -16:32:32.70089 0.938 2.032 -0.774 32   X/S X:  0.14
S:  0.12
X:  0.08
S:  0.11
X:  /images/J2200-1632/J2200-1632_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2200-1632_X_map.ps
S:  /images/J2200-1632/J2200-1632_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2200-1632_S_map.ps
X:  /images/J2200-1632/J2200-1632_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2200-1632_X_rad.ps
S:  /images/J2200-1632/J2200-1632_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2200-1632_S_rad.ps
X:  /images/J2200-1632/J2200-1632_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2200-1632_X_map.fits
S:  /images/J2200-1632/J2200-1632_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2200-1632_S_map.fits
X:  /images/J2200-1632/J2200-1632_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2200-1632_X_vis.fits
S:  /images/J2200-1632/J2200-1632_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2200-1632_S_vis.fits
c 2203-215 J2206-2119 22:06:41.382299 -21:19:40.51386 0.723 1.387 0.683 39   X/S X:  0.18
S:  0.15
X:  0.07
S:  0.08
X:  /images/J2206-2119/J2206-2119_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2206-2119_X_map.ps
S:  /images/J2206-2119/J2206-2119_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2206-2119_S_map.ps
X:  /images/J2206-2119/J2206-2119_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2206-2119_X_rad.ps
S:  /images/J2206-2119/J2206-2119_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2206-2119_S_rad.ps
X:  /images/J2206-2119/J2206-2119_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2206-2119_X_map.fits
S:  /images/J2206-2119/J2206-2119_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2206-2119_S_map.fits
X:  /images/J2206-2119/J2206-2119_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2206-2119_X_vis.fits
S:  /images/J2206-2119/J2206-2119_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2206-2119_S_vis.fits
- 2208-373 J2211-3707 22:11:50.525912 -37:07:04.97607 4.589 19.734 -0.042 10   X/S X:  0.13
S:  0.22
X:  n/a 
S:  0.16
X:  /images/J2211-3707/J2211-3707_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2211-3707_X_map.ps
S:  /images/J2211-3707/J2211-3707_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2211-3707_S_map.ps
X:  /images/J2211-3707/J2211-3707_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2211-3707_X_rad.ps
S:  /images/J2211-3707/J2211-3707_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2211-3707_S_rad.ps
X:  /images/J2211-3707/J2211-3707_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2211-3707_X_map.fits
S:  /images/J2211-3707/J2211-3707_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2211-3707_S_map.fits
X:  /images/J2211-3707/J2211-3707_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2211-3707_X_vis.fits
S:  /images/J2211-3707/J2211-3707_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2211-3707_S_vis.fits
c 2214-192 J2217-1902 22:17:02.165725 -19:02:03.82491 0.423 0.798 -0.158 60   X/S X:  0.15
S:  0.17
X:  0.06
S:  0.14
X:  /images/J2217-1902/J2217-1902_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2217-1902_X_map.ps
S:  /images/J2217-1902/J2217-1902_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2217-1902_S_map.ps
X:  /images/J2217-1902/J2217-1902_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2217-1902_X_rad.ps
S:  /images/J2217-1902/J2217-1902_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2217-1902_S_rad.ps
X:  /images/J2217-1902/J2217-1902_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2217-1902_X_map.fits
S:  /images/J2217-1902/J2217-1902_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2217-1902_S_map.fits
X:  /images/J2217-1902/J2217-1902_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2217-1902_X_vis.fits
S:  /images/J2217-1902/J2217-1902_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2217-1902_S_vis.fits
c 2221+625 J2223+6249 22:23:18.096496 +62:49:33.80528 1.494 0.887 -0.224 48   X X:  0.15
S:  0.14
X: <0.06
S:  n/a 
X:  /images/J2223+6249/J2223+6249_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2223+6249_X_map.ps
S:  /images/J2223+6249/J2223+6249_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2223+6249_S_map.ps
X:  /images/J2223+6249/J2223+6249_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2223+6249_X_rad.ps
S:  /images/J2223+6249/J2223+6249_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2223+6249_S_rad.ps
X:  /images/J2223+6249/J2223+6249_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2223+6249_X_map.fits
S:  /images/J2223+6249/J2223+6249_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2223+6249_S_map.fits
X:  /images/J2223+6249/J2223+6249_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2223+6249_X_vis.fits
S:  /images/J2223+6249/J2223+6249_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2223+6249_S_vis.fits
- 2226+772 J2227+7733 22:27:21.625315 +77:33:19.21688 22.423 5.527 -0.327 67   S X:  n/a 
S:  0.13
X:  n/a 
S:  0.07
X:   n/a
S:  /images/J2227+7733/J2227+7733_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2227+7733_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J2227+7733/J2227+7733_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2227+7733_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J2227+7733/J2227+7733_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2227+7733_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J2227+7733/J2227+7733_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2227+7733_S_vis.fits
c 2227+009 J2229+0114 22:29:51.801912 +01:14:56.72267 0.971 1.135 0.228 40   X/S X:  0.16
S:  0.20
X:  0.06
S:  0.08
X:  /images/J2229+0114/J2229+0114_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2229+0114_X_map.ps
S:  /images/J2229+0114/J2229+0114_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2229+0114_S_map.ps
X:  /images/J2229+0114/J2229+0114_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2229+0114_X_rad.ps
S:  /images/J2229+0114/J2229+0114_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2229+0114_S_rad.ps
X:  /images/J2229+0114/J2229+0114_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2229+0114_X_map.fits
S:  /images/J2229+0114/J2229+0114_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2229+0114_S_map.fits
X:  /images/J2229+0114/J2229+0114_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2229+0114_X_vis.fits
S:  /images/J2229+0114/J2229+0114_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2229+0114_S_vis.fits
- 2233+340 J2235+3418 22:35:55.407914 +34:18:36.99082 10.126 8.450 -0.166 19   S X:  n/a 
S:  0.07
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J2235+3418/J2235+3418_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2235+3418_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J2235+3418/J2235+3418_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2235+3418_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J2235+3418/J2235+3418_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2235+3418_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J2235+3418/J2235+3418_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2235+3418_S_vis.fits
c 2245+471 J2247+4723 22:47:51.816924 +47:23:07.76851 3.200 3.079 0.364 12   X/S X:  0.06
S:  0.11
X:  0.06
S:  0.06
X:  /images/J2247+4723/J2247+4723_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2247+4723_X_map.ps
S:  /images/J2247+4723/J2247+4723_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2247+4723_S_map.ps
X:  /images/J2247+4723/J2247+4723_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2247+4723_X_rad.ps
S:  /images/J2247+4723/J2247+4723_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2247+4723_S_rad.ps
X:  /images/J2247+4723/J2247+4723_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2247+4723_X_map.fits
S:  /images/J2247+4723/J2247+4723_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2247+4723_S_map.fits
X:  /images/J2247+4723/J2247+4723_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2247+4723_X_vis.fits
S:  /images/J2247+4723/J2247+4723_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2247+4723_S_vis.fits
c 2246-309 J2249-3039 22:49:19.041849 -30:39:12.63214 0.537 0.894 -0.671 37   X/S X:  0.35
S:  0.24
X:  0.16
S:  0.21
X:  /images/J2249-3039/J2249-3039_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2249-3039_X_map.ps
S:  /images/J2249-3039/J2249-3039_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2249-3039_S_map.ps
X:  /images/J2249-3039/J2249-3039_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2249-3039_X_rad.ps
S:  /images/J2249-3039/J2249-3039_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2249-3039_S_rad.ps
X:  /images/J2249-3039/J2249-3039_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2249-3039_X_map.fits
S:  /images/J2249-3039/J2249-3039_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2249-3039_S_map.fits
X:  /images/J2249-3039/J2249-3039_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2249-3039_X_vis.fits
S:  /images/J2249-3039/J2249-3039_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2249-3039_S_vis.fits
c 2251+134 J2254+1341 22:54:21.016224 +13:41:48.67556 0.326 0.312 -0.127 73   X/S X:  0.58
S:  0.43
X:  0.46
S:  0.30
X:  /images/J2254+1341/J2254+1341_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2254+1341_X_map.ps
S:  /images/J2254+1341/J2254+1341_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2254+1341_S_map.ps
X:  /images/J2254+1341/J2254+1341_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2254+1341_X_rad.ps
S:  /images/J2254+1341/J2254+1341_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2254+1341_S_rad.ps
X:  /images/J2254+1341/J2254+1341_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2254+1341_X_map.fits
S:  /images/J2254+1341/J2254+1341_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2254+1341_S_map.fits
X:  /images/J2254+1341/J2254+1341_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2254+1341_X_vis.fits
S:  /images/J2254+1341/J2254+1341_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2254+1341_S_vis.fits
c 2256+570 J2258+5719 22:58:57.941201 +57:19:06.46322 0.888 0.534 0.269 59   X/S X:  0.22
S:  0.19
X:  0.10
S: <0.06
X:  /images/J2258+5719/J2258+5719_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2258+5719_X_map.ps
S:  /images/J2258+5719/J2258+5719_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2258+5719_S_map.ps
X:  /images/J2258+5719/J2258+5719_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2258+5719_X_rad.ps
S:  /images/J2258+5719/J2258+5719_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2258+5719_S_rad.ps
X:  /images/J2258+5719/J2258+5719_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2258+5719_X_map.fits
S:  /images/J2258+5719/J2258+5719_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2258+5719_S_map.fits
X:  /images/J2258+5719/J2258+5719_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2258+5719_X_vis.fits
S:  /images/J2258+5719/J2258+5719_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2258+5719_S_vis.fits
c 2300+638 J2302+6405 23:02:41.315002 +64:05:52.84911 0.623 0.557 -0.040 68   X/S X:  0.19
S:  0.15
X:  0.08
S: <0.06
X:  /images/J2302+6405/J2302+6405_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2302+6405_X_map.ps
S:  /images/J2302+6405/J2302+6405_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2302+6405_S_map.ps
X:  /images/J2302+6405/J2302+6405_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2302+6405_X_rad.ps
S:  /images/J2302+6405/J2302+6405_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2302+6405_S_rad.ps
X:  /images/J2302+6405/J2302+6405_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2302+6405_X_map.fits
S:  /images/J2302+6405/J2302+6405_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2302+6405_S_map.fits
X:  /images/J2302+6405/J2302+6405_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2302+6405_X_vis.fits
S:  /images/J2302+6405/J2302+6405_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2302+6405_S_vis.fits
c 2306+095 J2308+0946 23:08:44.171610 +09:46:26.11092 0.357 0.455 0.034 45   X/S X:  0.22
S:  0.20
X:  0.17
S:  0.16
X:  /images/J2308+0946/J2308+0946_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2308+0946_X_map.ps
S:  /images/J2308+0946/J2308+0946_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2308+0946_S_map.ps
X:  /images/J2308+0946/J2308+0946_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2308+0946_X_rad.ps
S:  /images/J2308+0946/J2308+0946_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2308+0946_S_rad.ps
X:  /images/J2308+0946/J2308+0946_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2308+0946_X_map.fits
S:  /images/J2308+0946/J2308+0946_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2308+0946_S_map.fits
X:  /images/J2308+0946/J2308+0946_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2308+0946_X_vis.fits
S:  /images/J2308+0946/J2308+0946_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2308+0946_S_vis.fits
c 2306-312 J2309-3059 23:09:14.331407 -30:59:12.58461 0.526 1.021 -0.355 39   X/S X:  0.44
S:  0.40
X:  0.27
S:  0.33
X:  /images/J2309-3059/J2309-3059_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2309-3059_X_map.ps
S:  /images/J2309-3059/J2309-3059_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2309-3059_S_map.ps
X:  /images/J2309-3059/J2309-3059_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2309-3059_X_rad.ps
S:  /images/J2309-3059/J2309-3059_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2309-3059_S_rad.ps
X:  /images/J2309-3059/J2309-3059_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2309-3059_X_map.fits
S:  /images/J2309-3059/J2309-3059_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2309-3059_S_map.fits
X:  /images/J2309-3059/J2309-3059_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2309-3059_X_vis.fits
S:  /images/J2309-3059/J2309-3059_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2309-3059_S_vis.fits
- 2309-133 J2311-1306 23:11:45.829589 -13:06:55.34979 17.259 7.105 0.069 81   S X:  n/a 
S:  0.26
X:  n/a 
S:  0.09
X:   n/a
S:  /images/J2311-1306/J2311-1306_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2311-1306_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J2311-1306/J2311-1306_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2311-1306_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J2311-1306/J2311-1306_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2311-1306_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J2311-1306/J2311-1306_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2311-1306_S_vis.fits
c 2319+317 J2321+3204 23:21:54.955987 +32:04:07.62251 0.268 0.434 0.194 90   X/S X:  0.53
S:  0.35
X:  0.45
S:  0.28
X:  /images/J2321+3204/J2321+3204_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2321+3204_X_map.ps
S:  /images/J2321+3204/J2321+3204_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2321+3204_S_map.ps
X:  /images/J2321+3204/J2321+3204_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2321+3204_X_rad.ps
S:  /images/J2321+3204/J2321+3204_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2321+3204_S_rad.ps
X:  /images/J2321+3204/J2321+3204_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2321+3204_X_map.fits
S:  /images/J2321+3204/J2321+3204_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2321+3204_S_map.fits
X:  /images/J2321+3204/J2321+3204_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2321+3204_X_vis.fits
S:  /images/J2321+3204/J2321+3204_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2321+3204_S_vis.fits
c 2320+689 J2322+6911 23:22:09.045224 +69:11:03.41695 1.132 0.604 -0.143 65   X/S X:  0.14
S:  0.22
X:  0.06
S:  0.09
X:  /images/J2322+6911/J2322+6911_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2322+6911_X_map.ps
S:  /images/J2322+6911/J2322+6911_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2322+6911_S_map.ps
X:  /images/J2322+6911/J2322+6911_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2322+6911_X_rad.ps
S:  /images/J2322+6911/J2322+6911_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2322+6911_S_rad.ps
X:  /images/J2322+6911/J2322+6911_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2322+6911_X_map.fits
S:  /images/J2322+6911/J2322+6911_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2322+6911_S_map.fits
X:  /images/J2322+6911/J2322+6911_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2322+6911_X_vis.fits
S:  /images/J2322+6911/J2322+6911_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2322+6911_S_vis.fits
c 2336+024 J2339+0244 23:39:29.710552 +02:44:05.35605 2.419 5.692 -0.576 12   X/S X:  0.08
S:  0.11
X:  n/a 
S:  0.09
X:  /images/J2339+0244/J2339+0244_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2339+0244_X_map.ps
S:  /images/J2339+0244/J2339+0244_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2339+0244_S_map.ps
X:  /images/J2339+0244/J2339+0244_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2339+0244_X_rad.ps
S:  /images/J2339+0244/J2339+0244_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2339+0244_S_rad.ps
X:  /images/J2339+0244/J2339+0244_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2339+0244_X_map.fits
S:  /images/J2339+0244/J2339+0244_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2339+0244_S_map.fits
X:  /images/J2339+0244/J2339+0244_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2339+0244_X_vis.fits
S:  /images/J2339+0244/J2339+0244_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2339+0244_S_vis.fits
c 2338+330 J2340+3319 23:40:57.299496 +33:19:02.62133 0.372 0.522 0.209 81   X/S X:  0.20
S:  0.26
X: <0.06
S:  0.20
X:  /images/J2340+3319/J2340+3319_X_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2340+3319_X_map.ps
S:  /images/J2340+3319/J2340+3319_S_2004_05_08_yyk_map.ps"> J2340+3319_S_map.ps
X:  /images/J2340+3319/J2340+3319_X_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2340+3319_X_rad.ps
S:  /images/J2340+3319/J2340+3319_S_2004_05_08_yyk_rad.ps"> J2340+3319_S_rad.ps
X:  /images/J2340+3319/J2340+3319_X_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2340+3319_X_map.fits
S:  /images/J2340+3319/J2340+3319_S_2004_05_08_yyk_map.fits"> J2340+3319_S_map.fits
X:  /images/J2340+3319/J2340+3319_X_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2340+3319_X_vis.fits
S:  /images/J2340+3319/J2340+3319_S_2004_05_08_yyk_vis.fits"> J2340+3319_S_vis.fits
- 2343-075 J2345-0717 23:45:42.505642 -07:17:27.78909 166.057 246.317 -0.962  S X:  n/a 
S:  0.08
X:  n/a 
S:  n/a 
X:   n/a
S:  /images/J2345-0717/J2345-0717_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2345-0717_S_map.ps
X:   n/a
S:  /images/J2345-0717/J2345-0717_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2345-0717_S_rad.ps
X:   n/a
S:  /images/J2345-0717/J2345-0717_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2345-0717_S_map.fits
X:   n/a
S:  /images/J2345-0717/J2345-0717_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2345-0717_S_vis.fits
c 2346+052 J2349+0534 23:49:21.051510 +05:34:39.87271 0.350 0.442 0.027 76   X/S X:  0.26
S:  0.15
X:  0.16
S:  0.10
X:  /images/J2349+0534/J2349+0534_X_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2349+0534_X_map.ps
S:  /images/J2349+0534/J2349+0534_S_2004_05_27_yyk_map.ps"> J2349+0534_S_map.ps
X:  /images/J2349+0534/J2349+0534_X_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2349+0534_X_rad.ps
S:  /images/J2349+0534/J2349+0534_S_2004_05_27_yyk_rad.ps"> J2349+0534_S_rad.ps
X:  /images/J2349+0534/J2349+0534_X_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2349+0534_X_map.fits
S:  /images/J2349+0534/J2349+0534_S_2004_05_27_yyk_map.fits"> J2349+0534_S_map.fits
X:  /images/J2349+0534/J2349+0534_X_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2349+0534_X_vis.fits
S:  /images/J2349+0534/J2349+0534_S_2004_05_27_yyk_vis.fits"> J2349+0534_S_vis.fits
- 2351-309 J2353-3037 23:53:47.458709 -30:37:48.50049 3.291 7.189 -0.897  X/S X:  0.17
S:  0.16
X:  0.12
S:  0.09
X:  /images/J2353-3037/J2353-3037_X_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2353-3037_X_map.ps
S:  /images/J2353-3037/J2353-3037_S_2004_04_30_yyk_map.ps"> J2353-3037_S_map.ps
X:  /images/J2353-3037/J2353-3037_X_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2353-3037_X_rad.ps
S:  /images/J2353-3037/J2353-3037_S_2004_04_30_yyk_rad.ps"> J2353-3037_S_rad.ps
X:  /images/J2353-3037/J2353-3037_X_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2353-3037_X_map.fits
S:  /images/J2353-3037/J2353-3037_S_2004_04_30_yyk_map.fits"> J2353-3037_S_map.fits
X:  /images/J2353-3037/J2353-3037_X_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J2353-3037_X_vis.fits
S:  /images/J2353-3037/J2353-3037_S_2004_04_30_yyk_vis.fits"> J235